Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI PL SL

IP/06/1720

Brüssel, 11. detsember 2006

Autod, mis helistavad numbrile 112: tegevuskava automaatse hädaabikõne süsteemi õigele teele tagasi toomiseks

Komisjon on esitanud pakiliste meetmete paketi autodes automaatse hädaabikõne (eCall) süsteemi tehnika väljaarendamise uueks hoogustamiseks Euroopas. Komisjoni 23. novembri aruandes hoiatatakse, et komisjoni ja autotööstuse 2005. aastal kokkulepitud tegevuskava varustada 2009. aastaks automaatse hädaabikõne seadmega kõik uued autod Euroopas, on takerdunud. Ehkki Euroopa tasandil on tehtud märkimisväärseid edusamme, on mõned liikmesriigid olnud infrastruktuuri investeerimisel liiga aeglased, ning tööstus keeldub seetõttu edasisi samme astumast.

"Meil on vaja kiiremas korras juhtida automaatse hädaabikõne süsteemi rakendamine õigele teele tagasi," ütles Euroopa Komisjoni infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. "Meil on olemas tehnika. Nüüd on tööstusel ja liikmesriikidel vaja tõsta tempot ja aidata meil muuta Euroopa teed ohutumaks nii kiiresti kui võimalik."

Komisjoni ja autotööstuse 2005. aasta esialgne kokkulepe sisaldas automaatse hädaabikõne süsteemi väljaarendamise raamistikku (vt IP/05/134 ja IP/05/1137), mis oli suunatud liikmesriikidele, kes pidid investeerima hädaabi-päästeteenistuse infrastruktuuri. Komisjon kohustus arengut hoolikalt jälgima ning astuma omapoolseid samme, juhul kui hädaabikõne teenuse kasutuselevõtt peaks takerduma.

Kuna automaatne hädaabikõne põhineb Euroopa ühtsel hädaabinumbril 112 ja selle asukohateabega varustatud edasiarendusel E112, jälgiti ka nende rakendamist.

See tekitas tõsist muret. Kuigi komisjon on võtnud mitmeid meetmeid automaatse hädaabikõne kasutuselevõtmiseks ja standardimiseks ning mõned liikmesriigid on selle kasutamisega juba alustanud, ei ole paljud liikmesriigid jõudnud veel luua vajalikku infrastruktuuri. Tööstus on juba olukorrale reageerinud uue ajakava koostamisega, mille kohaselt varustatakse autod automaatse hädaabikõne seadmetega 2009. aasta asemel 2010. aastaks.

Komisjoni vastuseks on 23. novembril vastu võetud teatis "Automaatse hädaabikõne süsteemi tagasitoomine õigele teele – tegevuskava". Selles on esitatud kaks meedet, millel on automaatse hädaabikõne süsteemi teokstegemisel otsustav tähtsus.

  1. Liikmesriikidele on järelejäänud juriidiliste, tehniliste ja sotsiaalmajanduslike küsimuste lahendamiseks ning ühtse hädaabinumbri 112, E112 ja automaatse hädaabikõne jaoks vajalike infrastruktuuride väljaarendamiseks antud selged tegevussuunised koos tähtaegadega.
  2. Tööstusel palutakse uuendada automaatse hädaabikõne süsteemi kasutuselevõtmiseks võetud kohustust. Samuti alustab komisjon läbirääkimisi autotootjate ühendustega automaatse hädaabikõne seadmete paigaldamiseks vabatahtlike lepingute sõlmimise üle.

Komisjon osutab jätkuvalt abi standardimist ja eraelu puutumatust käsitlevate küsimuste lahendamisel ning kohapeal katsete korraldamisega ja üldsuse teadlikkuse tõstmise kampaaniatega, kasutades selleks "Intelligentse auto" algatust, mis on osa komisjoni i2010 strateegiast – Euroopa infoühiskond majanduskasvu ja tööhõive eest (vt IP/06/191ja IP/06/1271).

Taust:
Komisjon ja autotööstus leppisid 2005. aasta veebruaris kokku tegevuskavas, mille eesmärk on varustada 2009. aastaks automaatse hädaabikõne seadmega kõik uued autod (vt MEMO/05/363). Kui automaatse hädaabikõne süsteem on täielikult välja arendatud, võimaldab see EL 25s igal aastal ära hoida hinnanguliselt 2500 surmaga lõppevat õnnetusjuhtumit. Õnnetusjuhtumi korral helistab automaatse hädaabikõne seade päästeteenistustele – kogu Euroopas kasutatakse selleks Euroopa ühtset hädaabinumbrit 112 – ning teatab õnnetuse toimumise täpse asukoha. Hädaabikõne võidakse valida automaatselt või valib selle keegi autos viibijatest. Täpne asukohateave lühendab oluliselt hädaabiteenistuste reageerimisaega, päästes elusid ja vähendades vigastustest põhjustatud traumade raskust.

Täiendav teave:

MEMO/06/476

http://ec.europa.eu/information_society/programmes/esafety/index_en.htm

http://www.eSafetysupport.org

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
Automaatset hädaabikõnet käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastanud liikmesriikide, organisatsioonide ja ettevõtete nimekirja leiate aadressil:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/esafety_library/mou/list_of_signatures_mou.pdf


Side Bar