Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1709

Bruselj, 8. decembra 2006

Komisija išče nove koristne načine uporabe navigacijskega sistema Galileo

Z vzpostavitvijo evropskega satelitskega navigacijskega sistema Galileo bo svetovni trg za storitve satelitske navigacije, določanja položaja in točnega časa dobil nov zagon. Te storitve naj bi predvidoma prinesle nove perspektive v različne sektorje gospodarstva in izboljšale vsakodnevno življenje ljudi po svetu. Ob spodbujanju razvoja novih aplikacij v evropski industriji bo Galileo ustvaril tudi mnogo delovnih mest po vsej EU. Evropska komisija je danes sprejela Zeleno knjigo o aplikacijah satelitske navigacije aplikacijah, da bi v največji meri izkoristila to možnost in spodbudila tak gospodarski razvoj. Vse zainteresirane strani bodo s tem dokumentom dobile priložnost, da predstavijo svoje mnenje o razvoju aplikacij satelitske navigacije in še o vlogi javnega sektorja pri oblikovanju ustreznega okvira in opredelitvi konkretnih ciljev za take aplikacije.

Podpredsednik Evropske komisije Jacques Barrot, ki je pristojen za promet, je dejal: „Dejanska vrednost, povezana s stroški in prizadevanji, da bi Galileo izstrelili v orbito, je dejstvo, da je to edinstvena priložnost za nove aplikacije, gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest v Evropski uniji. Te gospodarske koristi so mnogo višje kot stroški sistema.“

Evropska unija gradi globalni satelitski navigacijski sistem, imenovan Galileo, ki bo od leta 2011 dalje zagotavljal določanje položaja, navigacijo in določanje točnega časa. Do tega dne je prvi poskusni satelit Galileo že v orbiti, drugi pa bo izstreljen v letu 2007. Galileo bo naprednejši, učinkovitejši in zanesljivejši kot sedanji GPS (ameriški globalni sistem za določanje položaja). Aplikacije se neprenehoma razvijajo, zajemajo pa vsa področja življenja in vse sektorje svetovnega gospodarstva. Predvideva se, da bo trg za satelitsko navigacijo, na katerem bo imel Galileo pomembno vlogo, vreden 400 milijard EUR do leta 2025.

Satelitski prenos je vsakdanji pojav v sektorjih telefonije, televizije, računalniškega omrežja, letalstva in pomorstva ter na številnih drugih področjih. Aplikacije, združljive s sistemom Galileo, so izjemno raznolike in število morebitnih spodbud za dosego učinkov je precejšnje. Donosna uporaba programa Galileo se bo razširila na mnoga področja našega življenja: od varnega in učinkovitega prometa v vsakem sektorju (letalstvo, pomorstvo, cestni in železniški promet ter celo za pešce) do kriznega upravljanja in obvladovanja izrednih razmer, pa tudi za uporabo v različnih sektorjih gospodarstva (natančno kmetijsko gospodarjenje, varnost spletnih finančnih transakcij, optimalni prenos električne energije po električnih vodih, turizem, itd.).

Zelena knjiga določa okvir, v katerem se razvijajo aplikacije satelitske navigacije. Njen namen je zlasti okrepiti razpravo med zainteresiranimi stranmi in spodbuditi nove ideje o možnih nalogah javnega sektorja, s katerimi bi se podprl razvoj takih aplikacij.

V dokumentu je postavljen sklop vprašanj o razvoju aplikacij, zasebnosti in etničnih vidikih, zakonodajnem okolju in drugem. Evropska komisija bo septembra 2007 zbrala rezultate javne razprave in oblikovala akcijski načrt, ki bo vseboval konkretne ukrepe, ki jih bo predlagala od leta 2008 dalje.

Javno posvetovanje bo trajalo štiri mesece in bo potekalo preko standardnih spletnih instrumentov. Vzporedno pa bo potekalo tekmovanje mladih izumiteljev za spodbujanje inovativnih idej o uporabi tehnologij za satelitsko navigacijo in storitev satelitske navigacije.

Ozadje

Galileo je evropski satelitski radionavigacijski program. Program se je začel izvajati na pobudo Evropske komisije, razvijal pa se je skupaj z Evropsko vesoljsko agencijo. Pomenil bo pripravo na razvoj storitev nove generacije na področjih, kot so promet, telekomunikacije, kmetijstvo in ribištvo. Galileo je optimalno prilagojen civilni uporabi, upravljale in nadzorovale pa ga bodo institucije EU kot njegove lastnice. S programom Galileo se bo zagotovila kakovost in kontinuiteta, kar je bistvenega pomena za mnogo aplikacij. Je komplementaren in interoperabilen s sedanjim sistemom GPS, kombinirana uporaba obeh sistemov bo precej povečala zanesljivost in razpoložljivost navigacijskih storitev in storitev določanja položaja po vsem svetu.

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/green-paper/index_en.htm


Side Bar