Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1709

Bruksela, dnia 8 grudnia 2006 r.

Komisja poszukuje nowych korzystnych zastosowań dla systemu nawigacyjnego GALILEO

Wraz z pojawieniem się europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo światowy rynek usług w zakresie nawigacji, ustalania położenia i pomiaru czasu przez satelitę zyska nowy wymiar. Przyczyni się to zapewne do stworzenia nowych perspektyw dla różnych sektorów handlu, a także poprawy standardu życia obywateli na całym świecie. Wprowadzenie systemu Galileo stanie się dla przemysłu europejskiego impulsem do opracowania nowych zastosowań, a przez to będzie też skutkować tworzeniem wielu nowych miejsc pracy w całej UE. Aby wykorzystać tę szansę w jak najlepszy sposób i pobudzić tego rodzaju rozwój gospodarczy, Komisja Europejska przyjęła dzisiaj Zieloną księgę w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej. Dokument ten będzie stanowił dla wszystkich zainteresowanych stron okazję do przedstawienia opinii na temat rozwoju zastosowań nawigacji satelitarnej, a zwłaszcza roli, jaką sektor publiczny mógłby odgrywać w tworzeniu odpowiednich ram i wyznaczaniu konkretnych celów dla tego rodzaju zastosowań.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. transportu Jacques Barrot stwierdził: „Prawdziwą korzyścią, jaka wynika z podjęcia wysiłków zmierzających do wprowadzenia Galileo na orbitę i związanych z tym kosztów, jest wyjątkowa szansa stworzenia nowych zastosowań oraz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w Unii Europejskiej. Te korzyści gospodarcze są o wiele większe, niż koszty samego systemu”.

Unia Europejska tworzy globalny system nawigacji satelitarnej o nazwie Galileo, który od 2011 r. będzie oferował usługi w zakresie ustalania położenia, nawigacji i pomiaru czasu. Obecnie pierwszy satelita eksperymentalny Galileo znajduje się już na orbicie, drugi zaś zostanie wystrzelony w 2007 r. System Galileo będzie bardziej zaawansowany technologicznie, efektywny i niezawodny, niż obecnie funkcjonujący GPS (amerykański globalny system pozycjonowania). Stale opracowywane są nowe zastosowania, obejmujące wszystkie dziedziny życia społecznego i zawodowego oraz sektory światowej gospodarki. Przewiduje się, że do roku 2025 rynek nawigacji satelitarnej, na którym Galileo będzie odgrywać istotną rolę, osiągnie wartość 400 mld EUR.

Przekaz satelitarny jest dziś w rzeczywistości obecny w takich obszarach, jak telefonia, telewizja, sieci komputerów, lotnictwo i żegluga, a także wielu innych. Wachlarz zastosowań dostępnych dla systemu Galileo jest niezwykle zróżnicowany, a ilość potencjalnych dodatkowych korzyści ogromna. Korzystne zastosowania obejmą wiele dziedzin życia, począwszy od bezpiecznego i efektywnego transportu każdego rodzaju (lotniczego, morskiego, drogowego, kolejowego, a nawet ruchu pieszego), aż po zarządzanie w przypadku kryzysu i w sytuacji zagrożenia, a także zastosowania w różnych sektorach handlu (rolnictwo precyzyjne, bezpieczeństwo zawieranych przez Internet transakcji finansowych, optymalne przenoszenie prądu liniami elektroenergetycznymi, turystyka itp.).

Zielona księga określa ramy, w których opracowuje się zastosowania nawigacji satelitarnej. Jej celem jest w szczególności pobudzenie wymiany opinii przez zainteresowane strony oraz podsunięcie nowych pomysłów dotyczących potencjalnych zadań sektora publicznego w zakresie wspierania pracy nad tego rodzaju zastosowaniami.

W dokumencie tym poruszono szereg zagadnień odnoszących się do opracowywania zastosowań, prywatności i kwestii etycznych, otoczenia prawnego itp. We wrześniu 2007 r. Komisja Europejska podsumuje wyniki tej debaty publicznej i przygotuje plan działania przewidujący środki praktyczne, które będą proponowane począwszy od roku 2008.

Konsultacje społeczne będą trwać cztery miesiące i odbywać się za pośrednictwem standardowych środków, które opierają się na wykorzystaniu Internetu. Równolegle zostanie ogłoszony zaadresowany do młodych wynalazców konkurs służący promowaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu zastosowania technologii nawigacji satelitarnej i powiązanych z nimi usług.

Informacje dodatkowe

Galileo to europejski program radionawigacji satelitarnej. Został zainicjowany przez Komisję Europejską i opracowany przy współudziale Europejskiej Agencji Kosmicznej. Stanowi podłoże do opracowania nowej generacji usług w takich dziedzinach jak transport, telekomunikacja, rolnictwo i rybołówstwo. System Galileo został opracowany z myślą o zastosowaniu go do celów cywilnych. Zarządzać nim oraz sprawować nad nim kontrolę będą instytucje UE, które są jego właścicielem. Galileo będzie oferował gwarancję jakości i ciągłości, które mają zasadnicze znaczenie dla wielu zastosowań. Galileo uzupełnia obecny system GPS i może z nim współdziałać; połączone wykorzystanie tych dwóch systemów znacząco zwiększy niezawodność i dostępność usług nawigacji i ustalania położenia na całym świecie.

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/green-paper/index_en.htm


Side Bar