Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1709

Briselē 2006. gada 8. decembrī

Komisija meklē jaunas iespējas Galileo navigācijas sistēmas priekšrocību izmantošanai

Eiropas satelītu navigācijas sistēmas Galileo ieviešana nodrošinās jaunu impulsu pasaules satelītu navigācijas, pozicionēšanas un momenta iestatīšanas pakalpojumu tirgū. Paredzams, ka šie pakalpojumi sniegs jaunas iespējas dažādām saimniecības nozarēm un uzlabos iedzīvotāju ikdienu visā pasaulē. Galileo ne tikai sekmēs jaunu lietojumprogrammu izstrādi Eiropas rūpniecībā, bet arī radīs daudzas darbavietas visā ES. Lai maksimāli efektīvi izmantotu šo iespēju un stimulētu ekonomikas attīstību, Eiropas Komisija šodien pieņēma Zaļo grāmatu par satelītu navigācijas lietojumprogrammām. Izmantojot šo dokumentu, visas ieinteresētās personas varēs paust savu viedokli par satelītu navigācijas lietojumprogrammu izstrādi un jo īpaši par to, kāds varētu būt valsts sektora uzdevums saistībā ar atbilstīgu pamatapstākļu izveidi un konkrētu mērķu noteikšanu šādām lietojumprogrammām.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jacques Barrot, kas atbild par transporta jautājumiem, sacīja: „Ar Galileo palaišanu orbītā saistītās izmaksas un darbu galvenokārt attaisno unikālā iespēja, ko šāda rīcība nodrošina jaunām lietojumprogrammām, ekonomikas izaugsmei un darbavietu izveidei Eiropas Savienībā. Šis ekonomiskais guvums vairākkārtīgi pārsniedz sistēmas izmaksas.”

Eiropas Savienība izstrādā globālu navigācijas satelītu sistēmu Galileo, kas no 2011. gada nodrošinās pozicionēšanas, navigācijas un momenta iestatīšanas pakalpojumus. Pašlaik viens Galileo eksperimentālais satelīts jau atrodas orbītā, un 2007. gadā tiks palaists otrs. Galileo būs daudz modernāks un efektīvāks, kā arī uzticamāks par pašreizējo GPS (ASV globālā pozīcijas noteikšanas sistēma). Pastāvīgi tiek izstrādātas lietojumprogrammas, kas aptvers visas dzīves jomas un pasaules ekonomikas nozares. Paredzams, ka satelītu navigācijas tirgus apjoms līdz 2025. gadam sasniegs 400 miljardus euro, un Galileo būs būtiska nozīme šajā tirgū.

Jau tagad satelītu translāciju izmanto telefonijas, televīzijas un datortīklu jomā, aviācijā un kuģniecībā, kā arī daudzās citās jomās. To lietojumprogrammu klāsts, kuras var izmantot Galileo sistēmu, ir ārkārtīgi daudzveidīgs, un iespējams izstrādāt ļoti daudzus blakusproduktus. Galileo rentablās lietojumprogrammas tiks ieviestas daudzās mūsu dzīves jomās – gan attiecībā uz drošu un efektīvu transportu visa veida satiksmē (aviācijā, jūras, autoceļu satiksmē un pat attiecībā uz gājējiem), gan krīžu un ārkārtas situāciju pārvaldību, turklāt lietojumprogrammas tiks ieviestas dažādās saimniecības nozarēs (precīza lauksaimniecības uzņēmumu apsaimniekošana, tiešsaistē veikto finanšu darījumu drošība, optimāla elektroenerģijas padeve saistībā ar elektrolīniju izmantošanu, tūrisms utt.).

Zaļajā grāmatā ir izklāstīts satelītu navigācijas lietojumprogrammu izstrādes pamats. Jo īpaši ar šo dokumentu paredzēts veicināt ieinteresēto personu apspriedes un jaunas idejas par iespējamiem valsts sektora uzdevumiem šādu lietojumprogrammu izstrādē.

Dokumentā ir ietverta arī virkne jautājumu par lietojumprogrammu izstrādi, privātās dzīves aizsardzību un ētiku, regulatīvo vidi un daudzi citi jautājumi. Eiropas Komisija 2007. gada septembrī apkopos sabiedriskās diskusijas rezultātus un izstrādās rīcības plānu, kas ietvers praktiskus pasākumus, ko ierosinās no 2008. gada.

Sabiedriskās diskusijas ilgs četrus mēnešus, un tās īstenos, izmantojot tīmekļa standartinstrumentus. Vienlaikus tiks rīkots jauno izgudrotāju konkurss, lai veicinātu novatoriskas idejas saistībā ar satelīta navigāciju tehnoloģiju izmantošanu un pakalpojumiem.

Pamatinformācija

Galileo ir Eiropas satelītu radio navigācijas programma. To uzsāka, pamatojoties uz Eiropas Komisijas iniciatīvu, un izstrādāja sadarbībā ar Eiropas Kosmosa aģentūru. Tā sagatavos jaunas paaudzes pakalpojumu ieviešanu tādās jomās kā transports, telekomunikācijas, lauksaimniecība un zivsaimniecība. Galileo sistēma ir paredzēta civilajām programmām, un ES iestādes tās īpašnieka statusā nodrošinās šīs sistēmas vadību un kontroli. Galileo garantēs kvalitāti un nepārtrauktību, kas ir būtiski nepieciešama daudzām lietojumprogrammām. Tā papildina pašreizējo GPS un ir savietojama ar to, turklāt abu sistēmu kombinēta izmantošana būtiski palielinās navigācijas un pozicionēšanas pakalpojumu uzticamību un pieejamību visā pasaulē.

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/green-paper/index_en.htm


Side Bar