Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1709

Briuselis, 2006 m. gruodžio 8 d.

Komisija ieško naujų būdų panaudoti navigacijos sistemą „Galileo“

Pasirodžiusi Europos palydovinė navigacijos sistema „Galileo“ suteiks naują impulsą palydovinių navigacijos, vietos bei laiko nustatymo paslaugoms pasaulio rinkoje. Tikimasi, kad dėl to atsiras naujų perspektyvų įvairiuose verslo sektoriuose ir visame pasaulyje pagerės kasdieninis žmonių gyvenimas. Sistema „Galileo“ ne tik skatina Europos pramonės atstovus plėtoti naujas sistemos pritaikymo galimybes, todėl visoje ES bus sukurta daug naujų darbo vietų. Siekdama kuo geriau pasinaudoti šia galimybe ir skatinti tokią ekonominę plėtrą, Europos Komisija šiandien priėmė Palydovinės navigacijos taikymo galimybių žaliąją knygą. Šiuo dokumentu bus suteikta galimybė visoms suinteresuotosioms šalims pareikšti nuomonę apie palydovinės navigacijos taikymo galimybių plėtojimą, ypač apie tai, koks vaidmuo galėtų tekti viešajam sektoriui kuriant tinkamą sistemą ir apibrėžiant konkrečius tokios sistemos pritaikymo tikslus.

Už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Jacques Barrot sakė: „Tikroji išlaidų ir pastangų, įdėtų, kad „Galileo“ būtų paleista į orbitą, vertė – Europos Sąjungoje atsirado unikali naujų sistemos taikymo būdų, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo galimybė. Ši ekonominė nauda daug kartų viršija pačios sistemos išlaidas.“

Europos Sąjunga kuria pasaulinę navigacinę palydovinę sistemą „Galileo“, kurią įdiegus nuo 2011 m. bus teikiamos vietos nustatymo, navigacijos ir laiko nustatymo paslaugos. Į orbitą kol kas paleistas vienas bandomasis „Galileo“ palydovas, kitas bus paleistas 2007 m. „Galileo“ bus pažangesnė, veiksmingesnė ir patikimesnė sistema negu dabartinė GPS sistema (JAV pasaulinė vietos nustatymo sistema). Nuolat plėtojamos sistemos pritaikymo galimybės – jos apima visas gyvenimo sritis ir pasaulio ekonomikos sektorius. Prognozuojama, kad iki 2025 m. palydovinės navigacijos rinkoje, kurioje „Galileo“ teks svarbus vaidmuo, bus uždirbta iki 400 mlrd. EUR.

Šiuo metu palydovinis ryšys realiai taikomas telefonijos, televizijos, kompiuterių tinklų, aviacijos, laivybos ir daugelyje kitų sričių. Įvairių sistemos „Galileo“ pritaikymo galimybių yra labai daug ir iš to galima gauti daug papildomos naudos. Pelningų šios sistemos taikymo galimybių bus daugelyje kitų mūsų gyvenimo sričių: nuo saugaus ir veiksmingo visų rūšių transporto (aviacijos, jūrų, kelių, geležinkelių ir pėsčiųjų) iki krizių ir ekstremalių situacijų valdymo; sistema bus pritaikyta ir įvairiuose verslo sektoriuose (tikslusis ūkininkavimas, internetinių finansinių operacijų saugumas, optimalus elektros energijos perdavimas elektros linijomis, turizmas ir kt.).

Žaliojoje knygoje nustatyta palydovinės navigacijos taikymo galimybių plėtojimo sistema. Visų pirma ketinama skatinti suinteresuotųjų šalių diskusijas ir naujas idėjas, siekiant nustatyti galimas viešojo sektoriaus užduotis remti tokių Galileo sistemos taikymo galimybių plėtojimą.

Dokumente pateikiama klausimų, susijusių su sistemos taikymo galimybių plėtojimu, privatumu, etika, teisinio reglamentavimo aplinka ir kt. 2007 m. rugsėjo mėn. Europos Komisija apibendrins viešųjų svarstymų rezultatus ir parengs veiksmų planą su praktinėmis priemonėmis, kurios bus pasiūlytos 2008 m.

Viešosios konsultacijos truks keturis mėnesius ir vyks naudojantis įprastomis interneto priemonėmis. Tuo pat metu prasidės jaunųjų išradėjų konkursas, kurio tikslas – skatinti naujas idėjas, kaip pritaikyti palydovinės navigacijos technologijas ir paslaugas.

Bendroji informacija

„Galileo“ yra Europos palydovinė radijo navigacijos programa. Ji pradėta kurti Europos Komisijos iniciatyva ir plėtota kartu su Europos kosmoso agentūra. Programa bus pritaikyta naujos kartos paslaugoms kurti tokiose srityse: transportas, telekomunikacijos, žemės ūkis, žuvininkystė ir kt. Civiliniam naudojimui puikiai pritaikytą sistemą „Galileo“ administruos ir kontroliuos jos savininkės ES institucijos. Sistema „Galileo“ bus užtikrinta kokybė ir tęstinumas – esminiai daugelio sistemos pritaikymo galimybių elementai. Ši sistema papildo dabartinę GPS sistemą ir yra su ja suderinama – kartu taikant abi sistemas, pasaulinės navigacijos ir vietos nustatymo paslaugos taps patikimesnės ir jomis bus galima laisviau naudotis.

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/green-paper/index_en.htm


Side Bar