Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1709

Bryssel 8. joulukuuta 2006

Komissio hakee uusia ideoita Galileo-navigointijärjestelmän hyödyntämiseen

Eurooppalaisen Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän myötä paikantamiseen, navigointiin ja ajanmääritykseen liittyvien satelliittipalvelujen maailmanmarkkinat saavat uutta pontta. Satelliittipalveluiden odotetaan tarjoavan uusia mahdollisuuksia monilla kaupallisilla aloilla ja parantavan kansalaisten jokapäiväistä elämää kaikkialla maailmassa. Galileo-hanke edistää uusien sovellusten kehittämistä eurooppalaisessa teollisuudessa ja luo runsaasti työpaikkoja eri puolille EU:ta. Jotta hankkeesta saataisiin maksimaalinen hyöty ja jotta tätä talouden kehitystä voitaisiin edistää, Euroopan komissio on tänään julkaissut vihreän kirjan satelliittinavigoinnin sovelluksista. Asiakirjassa tarjotaan eri sidosryhmille mahdollisuus esittää mielipiteensä satelliittinavigoinnin sovellusten kehittämisestä ja etenkin julkisen sektorin osallistumisesta suotuisten puitteiden luomiseen ja konkreettisten tavoitteiden määrittämiseen näille sovelluksille.

Liikennepolitiikasta vastaavan komissaari Jacques Barrot'n mukaan kustannusten ja työn määrä, jota Galileon lähettäminen radalleen vaatii, asettuu todellisiin mittasuhteisiinsa, kun otetaan huomioon, minkä ainutlaatuisen tilaisuuden hanke tarjoaa uusiin sovelluksille, talouskasvulle ja työpaikkojen luomiselle Euroopan unionissa. ”Tämä taloudellinen tuotto on moninverroin suurempi kuin järjestelmästä itsestään aiheutuvat kustannukset”, hän tähdensi.

Euroopan unioni rakentaa parhaillaan maailmanlaajuista Galileo-satelliittinavigointijärjestelmää, joka tarjoaa erilaisia paikantamiseen, navigointiin ja ajanmääritykseen liittyviä palveluja vuodesta 2011 alkaen. Tähän mennessä yksi kokeilusatelliitti on jo radallaan ja toinen seuraa vuonna 2007. Galileo on kehittyneempi, tehokkaampi ja luotettavampi järjestelmä kuin nykyinen yhdysvaltalainen GPS-järjestelmä (Global Positioning System). Sovelluksia kehitetään jatkuvasti kaikilla elämänaloilla ja maailmantalouden sektoreilla. Satelliittinavigoinnin markkinoiden, joilla Galileo ottaa merkittävän aseman, ennakoidaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä 400 miljardiin euroon.

Satelliittilähetyksiä käytetään jo puhelinliikenteessä, televisiolähetyksissä, tietokoneverkoissa, lentoliikenteessä, merenkulussa ja monilla muilla aloilla. Galileo-järjestelmä tarjoaa mahdollisuuksia hyvin monenlaisiin sovelluksiin ja lukemattomiin niihin liittyviin sivutuotteisiin. Hyödylliset sovellukset ulottuvat monille elämänaloille liikenteen turvallisuudesta ja sujuvuudesta (niin lento-, meri-, maantie- ja rautatieliikenteen kuin jalankulkijoidenkin apuna) kriisi- ja hätätilanteiden hallintaan tai monien kaupallisten alojen sovelluksiin (täsmäviljely, verkossa tapahtuvien rahansiirtojen turvallisuus, sähkön optimaalinen siirto voimalinjoja pitkin, matkailu jne.).

Vihreässä kirjassa asetetaan puitteet, joissa satelliittinavigoinnin sovelluksia kehitetään. Sillä pyritään ennen kaikkea käynnistämään keskustelua sidosryhmien keskuudessa ja hankkimaan uusia ideoita julkiselle sektorille soveltuvista tehtävistä, joilla näiden sovellusten kehittämistä voidaan tukea.

Asiakirjassa käsitellään mm. sovellusten kehittämiseen, sääntely-ympäristöön ja yksityisyyden suojaan liittyviä sekä eettisiä kysymyksiä. Komissio kokoaa julkisen keskustelun tulokset syyskuussa 2007 ja laatii suunnitelman käytännön toimille, joita aletaan toteuttaa vuodesta 2008.

Kuulemiskierros kestää neljä kuukautta, ja se toteutetaan tavanomaiseen tapaan verkossa. Samaan aikaan käynnistetään nuorten ideanikkareiden kilpailu, jossa etsitään innovatiivisia ideoita satelliittinavigointiin ja sen tekniikkaa hyödyntäviin palveluihin.

Taustaa

Galileo on eurooppalainen radionavigointiohjelma. Se käynnistettiin Euroopan komission aloitteesta ja sitä toteutetaan yhdessä Euroopan avaruusjärjestön (ESA) kanssa. Se tarjoaa täysin uudenlaisten palveluiden kehittämismahdollisuuksia esimerkiksi liikenteen, televiestinnän, maatalouden ja kalastuksen aloilla. Galileo on optimoitu siviilisovelluksille, ja EU:n toimielimet hallinnoivat ja valvovat sen käyttöä. Galileo takaa laadun ja jatkuvuuden, mikä on monien sovellusten kannalta olennaista. Se täydentää nykyistä GPS-järjestelmää ja on sen kanssa yhteensopiva, ja näiden kahden järjestelmän yhteiskäyttö parantaa merkittävästi navigointi- ja paikannuspalveluiden luotettavuutta ja saatavuutta kaikkialla maailmassa.

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/green-paper/index_en.htm


Side Bar