Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1709

Brüssel, 8. detsember 2006

Komisjon otsib uusi viise, kuidas Galileo navigatsioonisüsteem võiks kasu tuua

Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemi Galileo kasutuselevõtt annab uut hoogu ülemaailmse satelliitnavigatsiooni, positsioneerimise ja ajastamisteenuste turule. Oodatakse, et need teenused loovad erinevates kaubandussektorites uusi väljavaateid ja muudavad kodanike igapäevaelu kogu maailmas paremaks. Edendades Euroopa tööstuse uute rakenduste väljatöötamist, loob Galileo kõikjal ELis palju töökohti. Selle võimaluse maksimaalseks ärakasutamiseks ja majandusarengu stimuleerimiseks võttis Euroopa Komisjon täna vastu rohelise raamatu satelliitnavigatsioonirakenduste kohta. See dokument annab kõigile huvirühmadele võimaluse avaldada oma arvamust satelliitnavigatsiooni rakenduste arengu ja eriti selle kohta, milline võiks olla avaliku sektori roll selleks sobiva raamistiku loomisel ja kõnealuste rakenduste jaoks asjakohaste eesmärkide määratlemisel.

Transpordi eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Jacques Barrot sõnul seisneb Galileo orbiidile saatmise kuludest ja jõupingutustest saadav tegelik väärtus selles, et see kujutab endast ainukordset võimalust uuteks rakendusteks, majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks Euroopa Liidus. "Saadav majanduslik kasu on süsteemi enda kuludest mitu korda suurem," sõnas Barrot.

Euroopa Liit ehitab Galileo nime all tuntud ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi, mis hakkab alates 2011. aastast pakkuma positsioneerimis-, navigatsiooni- ja ajastamisteenuseid. Praeguseks on juba orbiidil üks Galileo katsesatelliit, millele 2007. aastal järgneb teine. Galileo on edasiarendatum, tõhusam ja usaldusväärsem kui praegune GPS (USA globaalne positsioneerimissüsteem). Rakendusi arendatakse pidevalt edasi ja need hõlmavad kõiki eluvaldkondi ja maailmamajanduse sektoreid. Galileo hakkab olulist rolli mängima satelliitnavigatsiooni turul, mille mahuks on 2025. aastaks prognoositud 400 miljardit eurot.

Satelliitside on saanud tegelikkuseks telefoniside, televisiooni, arvutivõrkude, lennunduse, laevanduse ja paljudes muudes valdkondades. Galileo süsteemi saab kasutada väga mitmesugusteks rakendusteks, millest võib välja areneda tohutul hulgal erinevaid tooteid. Süsteemi kasutoovad rakendused leiavad tee paljudesse meie eluvaldkondadesse alates turvalisest ja tõhusast transpordist kõigi transpordiliikide puhul (lennundus, laevandus, maantee- ja raudteetransport ning isegi jalakäijate liikumine) kuni kriisi- ja hädaolukordade juhtimiseni, rääkimata rakendustest erinevates ärivaldkondades (täppispõllumajandus, veebipõhiste pangaülekannete turvalisus, elektrienergia optimaalne ülekanne mööda elektriliine, turism jne).

Rohelises raamatus on antud raamistik, milles satelliitnavigatsioonirakendusi arendatakse. Eelkõige on selle eesmärgiks edendada huvitatud poolte vahelist arutelu ja õhutada välja pakkuma uusi ideesid selle kohta, millised võiksid olla avaliku sektori ülesanded selliste rakenduste arendamise toetamisel.

Dokumendis tõstatatakse rida küsimusi, mis käsitlevad muu hulgas rakenduste väljatöötamist, eraelu puutumatust, eetikaküsimusi ja regulatiivset keskkonda. 2007. aasta septembris teeb Euroopa Komisjon avaliku arutelu tulemustest kokkuvõtte ja töötab välja tegevuskava, milles esitatakse praktilised meetmed, mille kohta tehakse ettepanek 2008. aastal või hiljem.

Konsulteerimine avalikkusega kestab neli kuud ja toimub standardsete veebipõhiste vahendite abil. Samal ajal algatatakse noorte leiutajate konkurss, et õhutada välja pakkuma innovatiivseid ideid satelliitnavigatsiooni tehnoloogia ja teenuste kasutamise kohta.

Taust

Galileo on Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programm, mis loodi Euroopa Komisjoni algatusel ja mida arendatakse koostöös Euroopa Kosmoseagentuuriga. Programmiga valmistatakse ette uut teenuste põlvkonda sellistes valdkondades nagu transport, telekommunikatsioon, põllumajandus ja kalandus. Galileo on optimeeritud tsiviilrakenduste jaoks ja seda hakkavad omanikuna haldama ja kontrollima ELi institutsioonid. Galileo pakub kvaliteedi- ja järjepidevuse garantiid, mis on paljude rakenduste puhul hädavajalik. See täiendab praegust GPSi ja on sellega ühilduv ning nende kahe süsteemi kombineeritud kasutamine suurendab märkimisväärselt navigatsiooni- ja positsioneerimisteenuste kättesaadavust kogu maailmas.

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/green-paper/index_en.htm


Side Bar