Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1709

Bruxelles, den 8. december 2006

Kommissionen på udkig efter nye måder at udnytte navigationssystemet Galileo på

Når det europæiske navigationssatellitsystem Galileo bliver en realitet, får verdensmarkedet for satellitbårne navigationstjenester og tjenester for steds- og tidsbestemmelse nye impulser. Det forventes at give nye udsigter for forskellige erhvervsbrancher og at forbedre den daglige tilværelse for borgere i hele verden. Galileo vil ikke bare sætte skub i udviklingen af nye anvendelser i europæisk erhvervsliv, men også skabe mange arbejdspladser i hele EU. For at få maksimalt udbytte af disse muligheder og stimulere den økonomiske udvikling har Europa-Kommissionen i dag vedtaget en grønbog om satellitbårne navigationssystemer. Det er et oplæg som giver alle berørte parter lejlighed til at sige hvad de mener om udviklingen af sådanne systemer, og ikke mindst om hvilken rolle det offentlige kan spille ved at lægge hensigtsmæssige rammer og opstille konkrete mål for dem.

Jacques Barrot, der er næstformand i Europa-Kommissionen med transportpolitik som ansvarsområde, siger: "Det virkelige udbytte af de udgifter og anstrengelser der ligger til grund for opsendelsen af Galileo-satellitterne, er at de giver en enestående chance for at finde på nye anvendelser og fremme økonomisk vækst og jobskabelse i EU. Dette økonomiske udbytte er mange gange større end udgifterne til systemet selv."

EU er i færd med at opbygge et globalt navigationssatellitsystem under navnet Galileo. Det vil udbyde tjenester for steds- og tidsbestemmelse og navigation fra 2011. Galileos første forsøgssatellit er allerede i omløb, og den næste følger efter i 2007. Galileo bliver mere avanceret, mere effektivt og mere pålideligt end det nuværende GPS-system (USA's Global Positioning System). Udviklingen af anvendelser for systemet er allerede i gang og omfatter alle grene af samfundet og alle sektorer i verdensøkonomien. Markedet for satellitbaseret navigation, hvor Galileo får en fremtrædende plads, anslås at ville vokse til 400 mia. EUR i 2025.

Transmission via satellitter er nu en dagligdags foreteelse inden for telefoni, fjernsyn, computernet, luft- og søfart og på mange andre områder. Galileo-systemet har umådelig mange anvendelsesmuligheder og spin-off-potentialet er enormt. Lønsomme anvendelser vil brede sig på mange områder af tilværelsen, lige fra sikker og effektiv trafik inden for alle transportformer (luft- og søfart, veje og baner, ja sågar fodgængertrafikken kan få gavn af systemet) til håndtering af krise- og nødsituationer; dertil kommer anvendelser i forskellige erhvervsgrene (præcisionslandbrug, sikkerheden ved finanstransaktioner over internettet, optimal eltransmission over kraftledninger, turisme m.m.m.).

Grønbogen lægger rammer til rette for udvikling af anvendelser til navigationssatellitterne. Den sigter især mod at stimulere debatten blandt de berørte parter og fremprovokere nye idéer til mulige opgaver for det offentlige til støtte for udviklingen af sådanne anvendelser.

Dokumentet igennem rejses der spørgsmål om applikationsudvikling, privatlivsbeskyttelse og etiske spørgsmål, om den offentlige regulering m.m. I september 2007 vil Europa-Kommissionen sammenfatte resultaterne af den offentlige debat og tilrettelægge en handlingsplan med praktiske foranstaltninger som skal foreslås fra og med 2008.

Den offentlige høring får en varighed på fire måneder og finder sted med de sædvanlige webbaserede værktøjer. Sideløbende vil der blive udlyst en konkurrence blandt unge opfindere for at fremkalde innovative idéer om anvendelse af navigationssatellitternes teknologier og tjenester.

Baggrund

Galileo er Europas program for satellitbåret radionavigation. Det blev sat i gang på Europa-Kommissionens initiativ og udvikles sammen med Den Europæiske Rumorganisation, ESA. Det baner vej for udvikling af en ny generation af tjenester på områder som transport, telekommunikation, landbrug og fiskeri. Galileo er optimeret for civil anvendelse og skal forvaltes og kontrolleres af EU-institutionerne, som ejer det. Galileo giver kvalitets- og kontinuitetsgaranti, hvad der er afgørende for mange anvendelser. Det er et supplement til det nuværende GPS og kan fungere sammen med det. Kombineret brug af de to systemer vil give betydeligt mere pålidelige og disponible navigations- og stedsbestemmelsestjenester på verdensplan.

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/green-paper/index_en.htm


Side Bar