Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1709

V Bruselu dne 8. prosince 2006

Komise hledá nové způsoby využití navigačního systému Galileo

Zavedením evropského satelitního navigačního systému Galileo bude dán nový podnět světovému trhu v oblasti satelitní navigace a služeb určování polohy a času. To s největší pravděpodobností přinese nové perspektivy různým obchodním odvětvím a zlepší každodenní život občanů na celém světě. Vzhledem k tomu, že evropský průmysl podporuje vývoj nových aplikací, vznikne tak díky systému Galileo mnoho pracovních míst v rámci EU. S cílem vytěžit co nejvíce z této příležitosti a podpořit takový hospodářský rozvoj přijala dnes Evropská komise Zelenou knihu o satelitních navigačních aplikacích. Tento dokument umožní všem zainteresovaným stranám vyjádřit svůj názor na vývoj satelitních navigačních aplikací a zejména na úlohu, kterou by mohl mít veřejný sektor při vytváření vhodného rámce a při definování konkrétních cílů těchto aplikací.

Místopředseda Evropské komise Jacques Barrot, komisař pro dopravu, prohlásil: „Skutečná hodnota nákladů a úsilí vynaložených na to, aby byl Galileo vynesen na oběžnou dráhu, spočívá v jedinečné příležitosti pro rozvoj nových aplikací, pro hospodářský růst a vytváření pracovních míst v Evropské unii. Tento hospodářský přínos je mnohem vyšší než náklady na samotný systém."

Evropská unie buduje globální satelitní navigační systém nazývaný Galileo, který bude od roku 2011 poskytovat navigační služby a služby určování polohy a času. K dnešnímu dni je již jedna experimentální družice systému Galileo na oběžné dráze a druhá ji bude následovat v roce 2007. Systém Galileo bude pokrokovější, výkonnější a spolehlivější, než současný systém GPS (americký globální polohovací systém). Průběžně se vyvíjejí aplikace, které zahrnují různé oblasti života a různá odvětví světového hospodářství. Odhaduje se, že trh v odvětví satelitní navigace, ve kterém bude hrát významnou roli systém Galileo, dosáhne v roce 2025 výše 400 bilionů EUR.

Družicový přenos je běžnou skutečností v odvětví telefonie, televizního vysílání, v počítačových sítích, letectví a lodní dopravě a v mnoha dalších oblastech. Systém Galileo nabízí řadu různých aplikací a velký počet případných vedlejších produktů. Užitečné aplikace tohoto systému se rozšíří do mnoha oblastí našeho každodenního života od bezpečné a účinné dopravy (letecká, námořní, silniční, železniční doprava a dokonce i pěší) až po řízení krizových a nouzových situací včetně aplikací užívaných v různých obchodních odvětvích (přesné zemědělství, bezpečnost finančních operací prováděných po internetu, nejvhodnější převod elektřiny prostřednictvím elektrického vedení, turistický ruch atd.).

Zelená kniha stanovuje rámec, ve kterém se rozvíjejí satelitní navigační aplikace. Snaží se zejména podnítit diskusi zainteresovaných stran a získat tak rychle nové úvahy o možných úkolech veřejného sektoru, jejichž cílem je podpora vývoje těchto aplikací.

Dokument vymezuje řadu otázek týkajících se vývoje aplikací, soukromého života a etiky, právního prostředí a dalších. Evropská komise shrne v září 2007 výsledky veřejné diskuze a vytvoří akční plán praktických opatření na období po roce 2008.

Veřejná konzultace potrvá čtyři měsíce a bude se konat prostřednictvím on-line systému. Zároveň bude vyhlášena soutěž pro mladé vynálezce s cílem podpořit návrhy na využití satelitních navigačních technologií a služeb.

Souvislosti

Galileo je evropským programem satelitní navigace. Byl zahájen na podnět Evropské komise, která podporuje jeho vývoj společně s Evropskou kosmickou agenturou. Systém připravuje vývoj nové generace služeb v oblastech, jakými jsou např. doprava, telekomunikace, zemědělství a rybolov. Galileo je optimalizován pro civilní použití a bude spravován a řízen orgány EU, jimž tento systém zároveň patří. Galileo poskytuje záruku kvality a kontinuity, jež jsou pro mnoho aplikací podstatné. Doplňuje a vzájemně se slučuje se současným systémem GPS a kombinované využívání těchto dvou systémů významně zvýší spolehlivost a dostupnost navigačních a lokalizačních služeb po celém světě.

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/green-paper/index_en.htm


Side Bar