Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1698

Bryssel den 7 december 2006

Erasmus @ 20: Kommissionen firar 20-årsjubileet av sitt största utbildningsprogram

José Manuel Barroso, EU-kommissionens ordförande, och Ján Figel’, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, hyllade idag Erasmusprogrammet som en av de viktigaste drivkrafterna bakom moderniseringen av systemen för högre utbildning i Europa. Vid invigningen av firandet i samband med programmets 20-årsjubileum idag i Bryssel underströk de nödvändigheten av att stärka dess roll ytterligare. Erasmusprogrammet stimulerar rörligheten bland studenter och lärare och främjar gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan universitet i hela Europa. Programmet omfattar för närvarande nio av tio högre utbildningsinstitutioner i Europa.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso sa: ”Erasmus är inte längre bara ett utbildningsprogram. Det ger många europeiska universitetsstuderande chansen att för första gången bo och studera i utlandet, och det har uppnått status som ett socialt och kulturellt fenomen. Det är ett strålande exempel på vad som kan uppnås genom en samordnad europeisk insats på utbildningsområdet, och det lovar gott för det nyligen föreslagna europeiska tekniska institutet, som - precis som Erasmus för 20 år sedan - är ett helt nytt koncept som avspeglar en vision och tron på att en gemensam europeisk aktion har ett större mervärde än summan av enskilda initiativ, hur utmärkta dessa än är.”

EU-kommissionären med ansvar för utbildning, kultur och flerspråkighet Ján Figel’ sa: ”Erasmus har varit och är fortfarande av avgörande betydelse för internationaliseringen och ”europeiseringen” av EU:s system för högre utbildning. De månader som studenterna tillbringar utomlands utgör också en vändpunkt för tusentals personer: 80 % av deltagarna är de första i sin familj som deltagit i ett utbytesprogram utomlands”. Han rundade av med att säga: ”En utmaningarna för Erasmusprogrammet är att stipendierna fortfarande är alltför låga för att göra det möjligt för studerande med mindre gynnsam ekonomisk bakgrund att delta i ett utbyte. Kommissionen uppmanar därför medlemsstaterna att öka sitt stöd till Erasmus, att öppna det för ännu fler studerande, särskilt studerande med en mindre privilegierad bakgrund.”

Erasmusprogrammet antogs i juni 1987, och 3 244 studenter deltog under det första året. Under 2005 steg antalet till 144 032 studenter, eller motsvarande nästan 1 % av den totala studentpopulationen i Europa. Antalet är ännu högre bland universitetslärare, där mobiliteten bland lärare inom Erasmusprogrammet är 1,9 % av den totala lärarpopulationen i Europa, eller motsvarande 20 877 personer.

Under de gångna tjugo åren har mer än en och en halv miljon studenter - varav 60 % kvinnliga - fått stipendium från Erasmus. EU-kommissionen strävar mot att nå sammanlagt 3 miljoner studenter år 2012.

Två nyckelfaktorer skiljer Erasmusprogrammet från andra EU-utbildningsprogram:

  • Undersökningar visar att deltagande i ett Erasmusutbyte kan vara en fördel i samband med att man söker jobb – att ha studerat en period utomlands betraktas av arbetsgivarna som en värdefull erfarenhet.

• Erasmus har varit och kommer fortsättningsvis att vara en drivkraft till förändring inom den högre utbildningen i Europa. Programmet har bidragit till att omforma systemen för högre utbildning i Europa via Bologna-processen, ett betydande initiativ som syftar till att förenkla de olika systemen för högre utbildning i Europa, och som för närvarande omfattar 45 länder. Det är i detta sammanhang intressant att notera att alla de europeiska universitet som finns med på listan Shanghai Academic Ranking of World Universities deltar i Erasmus.

Firandet av Erasmusprogrammet 2007 sammanfaller med firandet av 50-årsjubileet av Romfördragen. Erasmusprogrammet framstår som ett av de mest konkreta och populära exemplen på de senaste femtio årens framsteg inom den europeiska integrationen.
Se också : MEMO/06/466 & MEMO/06/467

http://ec.europa.eu/education/erasmus20_en.html


Side Bar