Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1698

Bruselj, 7. decembra 2006

Erasmus @ 20: Komisija začela s praznovanjem obletnice svojega paradnega izobraževalnega programa

José Manuel Barroso, predsednik Evropske komisije, in Ján Figel’, komisar za izobraževanje in usposabljanje, sta danes pohvalila vodilno vlogo programa ERASMUS kot gonila modernizacije evropskih sistemov visokega šolstva. Ob današnji otvoritvi praznovanja 20. obletnice programa v Bruslju sta pozvala k nadaljnji krepitvi te njegove vloge. Program ERASMUS spodbuja mobilnost študentov in učiteljev ter pospešuje projekte čezmejnega sodelovanja med univerzami v Evropi. Trenutno zajema devet desetin evropskih visokošolskih ustanov.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je povedal: „ERASMUS je postal več kot le izobraževalni program. Mnogim evropskim študentom omogoča prvo bivanje v tuji državi in je dosegel status socialnega in kulturnega pojava. Je odličen primer za to, kaj je mogoče doseči z usklajenim evropskim delovanjem na področju izobraževanja, in hkrati dober znak za uspeh nedavno predlaganega Evropskega tehnološkega inštituta, ki je – kot ERASMUS pred 20 leti – popolnoma nov koncept, ki predstavlja vizijo in prepričanje, da ima usklajeno evropsko delovanje večjo dodano vrednost kot skupek odličnih neodvisnih pobud.“

Ján Figel’, evropski komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in večjezičnost, je dodal: „Erasmus je bil in ostaja ključni dejavnik v internacionalizaciji in „evropeizaciji“ visokošolskih izobraževalnih sistemov EU. Meseci bivanja v tujini so tudi prelomnica v življenju tisočev posameznikov: 80 % udeležencev je takih, ki so prvi v svoji družini del študija opravili v tujini,“ in sklenil: „eden od današnjih problemov je, da je štipendija ERASMUS še vedno bistveno prenizka, da bi socialno šibkejšim študentom omogočila izkoriščanje ugodnosti programa. Komisija prav tako poziva države članice, naj bolj podprejo program ERASMUS, omogočijo dostop do njega še več študentom, zlasti tistim iz socialno šibkejših okolij.“

Program Erasmus je bil sprejet junija 1987, v prvem letu pa je v njem sodelovalo 3 244 študentov. Leta 2005 se je število povečalo na 144 032 študentov, kar je skoraj 1 % evropske študentske populacije. Delež univerzitetnih učiteljev je višji, saj znaša mobilnost učiteljev Erasmus 1,9 % populacije učiteljev v Evropi, kar je 20 877 oseb.

V zadnjih dvajsetih letih je štipendije ERASMUS izkoristil poldrugi milijon študentov, od katerih je 60 % žensk, cilj Evropske komisije pa je doseči 3 milijone do leta 2012.

Program ERASMUS ima dve glavni značilnosti, po katerih se razlikuje od drugih izobraževalnih programov EU:

  • Študije potrjujejo, da je sodelovanje v ERASMUSU lahko ključnega pomena pri iskanju zaposlitve, saj delodajalci študijsko obdobje v tujini ocenjujejo kot dragoceno.

• ERASMUS je bil in ostaja gonilo sprememb v evropskem visokem šolstvu. Z bolonjskim procesom, pomembno pobudo za poenostavitev različnih izobraževalnih sistemov v Evropi, ki danes vključuje 45 držav, je prispeval k preoblikovanju sistemov visokega šolstva v Evropi. Pripomniti velja, da vse univerze EU, navedene na šanghajski lestvici univerz, sodelujejo v ERASMUSU.

Praznovanja ob obletnici programa ERASMUS v letu 2007 sovpadajo s 50. obletnico Rimskih pogodb. Program ERASMUS izstopa kot eden od najbolj konkretnih in priljubljenih primerov napredka, doseženega v petdesetih letih evropske integracije.
Glej tudi: MEMO/06/466 & MEMO/06/467

http://ec.europa.eu/education/erasmus20_en.html


Side Bar