Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1698

Brusel 7. decembra 2006

Erasmus @ 20: Komisia začala oslavy výročia svojho kľúčového vzdelávacieho programu

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a komisár pre vzdelávanie a odbornú prípravu Ján Figeľ dnes vyzdvihli program ERASMUS pre jeho vedúcu úlohu pri modernizácii európskych systémov vysokoškolského vzdelávania. Pri otvorení osláv 20. výročia programu dnes v Bruseli vyzvali na ďalšie posilnenie tejto úlohy. Program ERASMUS podporuje mobilitu študentov a pedagógov a povzbudzuje projekty medzinárodnej spolupráce medzi univerzitami naprieč Európou. V súčasnosti schéma pokrýva deväť z desiatich európskych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vyhlásil: „ERASMUS už nie je iba vzdelávací program. Mnohým európskym univerzitným študentom dáva možnosť žiť prvýkrát v cudzej krajine a dosiahol tak štatút sociálneho a kultúrneho fenoménu. Je vynikajúcim príkladom toho, čo môže dosiahnuť koordinovaný európsky postup v oblasti vzdelávania. Zároveň tak predpovedá úspech nedávno navrhnutého Európskeho technologického inštitútu, ktorý je podobne ako Erasmus pred dvadsiatimi rokmi úplne novým konceptom, ktorý predstavuje víziu a vieru, že spoločný európsky postup má vyššiu pridanú hodnotu ako súčet vynikajúcich samostatných iniciatív.“

Ján Figeľ, komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť, povedal: „Erasmus bol a stále je kľúčovým faktorom vytvárania medzinárodného a istým spôsobom „európskeho“ rozmeru systémov vysokoškolského vzdelávania EÚ. Mesiace strávené v zahraničí sú bodom zlomu v živote tisícov jednotlivcov: 80 % účastníkov sú vo svojich rodinách prvými, ktorí boli na študijnom pobyte v zahraničí.“ Na záver komisár dodal: „Medzi doposiaľ nezodpovedané výzvy patrí fakt, že štipendiá ERASMUS sú zatiaľ stále príliš malé na to, aby sa na programe mohli zúčastniť aj študenti z menej priaznivých finančných pomerov. Komisia preto vyzýva členské štáty na zvýšenie ich podpory programu ERASMUS, aby sa otvoril ešte väčšiemu počtu študentov, najmä zo znevýhodnených pomerov.“

Program Erasmus bol prijatý v júni 1987 a už v prvom roku sa na ňom zúčastnilo 3 244 študentov. V roku 2005 bolo toto číslo 144 032 študentov, čiže takmer 1 % všetkých európskych študentov. Tento podiel je vyšší medzi univerzitnými pedagógmi, u ktorých mobilita predstavuje 1,9 % všetkých učiteľov v Európe, alebo presnejšie 20 877 osôb.

V ostatných dvoch rokoch využilo štipendiá ERASMUS viac ako jeden a pol milióna študentov - zo 60 % sa na programe ERASMUS podieľajú ženy - a zámerom Európskej komisie je do roku 2012 dosiahnuť celkový počet 3 milióny.

Program ERASMUS sa od iných vzdelávacích programov EÚ odlišuje v dvoch kľúčových znakoch:

• Štúdie potvrdzujú, že účasť na programe ERASMUS môže byť rozhodujúcou výhodou pri hľadaní zamestnania, keďže študijný pobyt v zahraničí dnešní zamestnávatelia považujú za cennú skúsenosť.

• ERASMUS mal a stále má vedúcu úlohu pri zmenách európskeho vysokoškolského vzdelávania. Napomáha pri pretváraní podoby európskych systémov vysokoškolského vzdelávania, pričom vychádza z bolonského procesu, ktorý je významnou iniciatívou na zjednodušenie rôznorodých európskych systémov vysokoškolského vzdelávania a v súčasnosti pokrýva 45 krajín. V tejto súvislosti je zaujímavá informácia, že všetky univerzity EÚ, ktoré boli uvedené na šanghajskom rebríčku najlepších univerzít sveta, sa zúčastňujú na programe ERASMUS.

Oslavy výročia programu ERASMUS sa v roku 2007 prekrývajú s oslavami 50. výročia Rímskych zmlúv. Program ERASMUS je jeden z najkonkrétnejších a najpopulárnejších príkladov pokroku dosiahnutého počas päťdesiatich rokov európskej integrácie.
Pozrite si tiež: MEMO/06/466 & MEMO/06/467

http://ec.europa.eu/education/erasmus20_en.html


Side Bar