Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1698

Bruxelles, 7 decembrie 2006

Erasmus @ 20: Comisia lansează festivităţile de aniversare a programului său educaţional reprezentativ

José-Manuel Barroso, Preşedintele Comisiei Europene, şi Ján Figel’, Comisarul pentru educaţie şi formare profesională, au lăudat astăzi programul ERASMUS pentru rolul său de lider în modernizarea sistemelor universitare europene. Aceştia au îndemnat ca acest rol să fie consolidat în continuare cu ocazia lansării festivităţilor de aniversare a celor 20 de ani ai programului, astăzi la Bruxelles. Programul ERASMUS încurajează mobilitatea studenţilor şi a profesorilor şi promovează proiecte de cooperare interuniversitare la nivel trans-naţional, în întreaga Europă. La ora actuală, acesta acoperă nouă din zece entităţi universitare europene.

Preşedintele Comisiei Europene, José-Manuel Barroso, a declarat: „ERASMUS a devenit mult mai mult decât un simplu program educaţional. Acesta oferă multor studenţi universitari europeni oportunitatea de a trăi pentru prima dată într-o ţară străină şi are deja reputaţia de a fi un fenomen social şi cultural. Acest program este un excelent exemplu care arată ce se poate obţine în domeniul educaţiei printr-o acţiune coordonată la nivel european şi este de bun augur pentru succesul Institutului European de Tehnologie, propus recent, care – la fel ca şi Erasmus acum 20 de ani – este un concept nou care reprezintă o viziune şi o convingere conform cărora o acţiune coordonată la nivel european aduce o mai mare valoare adăugată decât suma unor excelente iniţiative individuale.”

Jan Figel’, Comisarul pentru educaţie, formare profesională, cultură şi multilingvism, a declarat: „Erasmus a fost şi este un factor-cheie pe calea internaţionalizării şi, întrucâtva, a „europenizării” sistemelor universitare ale UE. De asemenea, lunile petrecute în străinătate reprezintă o răscruce în viaţa a mii de persoane: 80% dintre participanţi sunt primii din familia lor care efectuează o perioadă de studii în străinătate”. În concluzie: „Printre provocările rămase, bursele ERASMUS sunt încă insuficiente pentru a permite studenţilor cu mijloace financiare mai reduse să se bucure de beneficiile programului. De asemenea, Comisia îndeamnă statele membre să intensifice sprijinul acordat programului ERASMUS, pentru a oferi această posibilitate şi mai multor studenţi, îndeosebi celor care provin dintr-un mediu mai puţin privilegiat.”

Programul ERASMUS a fost adoptat în iunie 1987, 3 224 de studenţi participând la acesta în primul an. În 2005, numărul studenţilor se ridicase la 144 032, respectiv aproape 1% din numărul total al studenţilor europeni. Proporţia este mai mare în ceea ce priveşte profesorii universitari, dat fiind că mobilitatea profesorilor în cadrul programului ERASMUS reprezintă 1,9% din numărul total al profesorilor europeni, respectiv 20 877 de persoane.

În ultimii douăzeci de ani, mai bine de un milion şi jumătate de studenţi – 60% fiind studente – au beneficiat de burse ERASMUS, iar Comisia Europeană intenţionează să ajungă la un total de 3 milioane până în 2012.

Două caracteristici esenţiale diferenţiază programul ERASMUS de alte programe educaţionale comunitare:

  • Studiile efectuate confirmă că participarea la programul ERASMUS poate fi un atu-cheie când este vorba de găsirea unui loc de muncă – o perioadă de studii în străinătate fiind o experienţă apreciată de angajatorii din zilele noastre.

• ERASMUS a fost şi continuă să fie un vector de schimbare în sistemul universitar european. Acesta a contribuit la remodelarea sistemelor universitare în Europa prin intermediul Procesului de la Bologna, o iniţiativă majoră menită să simplifice diversitatea sistemelor universitare europene, care acoperă, la ora actuală, 45 de ţări. De menţionat în acest sens că toate universităţile din UE, care figurează în sistemul de clasificare Shanghai, participă la programul ERASMUS.

Festivităţile de aniversare a programului ERASMUS în 2007 coincid cu cele dedicate celei de-a cincizecea aniversare a Tratatelor de la Roma. Programul ERASMUS se deosebeşte prin faptul că este unul dintre cele mai concrete şi cunoscute exemple ale progreselor înregistrate în cincizeci de ani de integrare europeană.
Vezi de asemenea: MEMO/06/466 şi MEMO/06/467

http://ec.europa.eu/education/erasmus20_en.html


Side Bar