Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1698

Brussel, 7 december 2006

Erasmus @ 20: Commissie geeft startsein voor festiviteiten in verband met de verjaardag van het vlaggenschip onder haar onderwijsprogramma's

José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, en Ján Figel’, de verantwoordelijke commissaris voor onderwijs en opleiding, wezen vandaag met nadruk op de belangrijke rol van het ERASMUS-programma dat als drijvende kracht fungeert voor de modernisering van het hoger onderwijs. Zij gaven in Brussel het startsein voor de festiviteiten in verband met de twintigste verjaardag van het programma en brachten bij die gelegenheid naar voren dat ERASMUS een nog grotere rol moet gaan spelen. ERASMUS bevordert niet alleen de mobiliteit van studenten en docenten maar stimuleert ook transnationale samenwerkingsprojecten tussen universiteiten in heel Europa. Negen van de tien instellingen voor hoger onderwijs in Europa werken inmiddels aan ERASMUS mee.

“ERASMUS is al lang niet meer alleen maar een onderwijsprogramma. Dankzij ERASMUS kunnen tal van studenten voor het eerst in een ander land studeren. Het programma is dan ook uitgegroeid tot een belangrijke sociale en culturele factor. ERASMUS is een uitstekend voorbeeld van de vooruitgang die door een gecoördineerde Europese aanpak op onderwijsgebied kan worden bereikt. Het is ook een belangrijke factor voor het succes van het onlangs voorgestelde Europees Technologie-Instituut (EIT). Het EIT is – net als twintig jaar geleden het ERASMUS-programma – een geheel nieuw concept en staat voor de visie en overtuiging dat een goed afgestemde aanpak op Europees niveau meer toegevoegde waarde oplevert dan de optelsom van uitstekende, maar los van elkaar staande initiatieven,” aldus de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso.

De Europese commissaris voor onderwijs, opleiding, cultuur en meertaligheid, Jan Figel’, voegde hieraan toe: “Erasmus is en blijft de belangrijkste factor in de internationalisering en in zekere zin ‘Europeanisering’ van de systemen voor hoger onderwijs in de EU. De maanden die in een ander land worden doorgebracht, zijn ook een keerpunt in het leven van duizenden studenten. 80% van de deelnemers komen namelijk uit gezinnen waarvan nog niemand in het buitenland heeft gestudeerd.” En tot slot wees hij nog op het volgende: “Een van de punten waaraan nog moet worden gewerkt, is dat de ERASMUS-beurzen veel te laag zijn om studenten uit financieel zwakke milieus de mogelijkheid te geven om aan het programma deel te nemen. Ook zou de Commissie graag zien dat de lidstaten nog meer steun aan ERASMUS geven en nog een groter aantal studenten, met name uit sociaal zwakke milieus, in staat stellen om aan het programma deel te nemen.”

Het Erasmus-programma is in juni 1987 goedgekeurd. In het eerste jaar hebben 3 244 studenten aan het programma deelgenomen. Dit aantal is gestegen tot 144 032 studenten in 2005, wat bijna 1% van de Europese studentenpopulatie is. Het percentage deelnemende docenten ligt met 1,9% van alle docenten in Europa ofwel 20 877 deelnemers boven dat van de studenten.

In de afgelopen twintig jaar is aan ruim anderhalf miljoen studenten – waarvan 60% vrouwen waren – een ERASMUS-beurs toegekend. Het streven van de Europese Commissie is om in 2012 in het totaal 3 miljoen beurzen uit te keren.

Het ERASMUS-programma onderscheidt zich op twee belangrijke punten van andere Europese onderwijsprogramma's:

  • Uit onderzoek blijkt dat deelname aan ERASMUS een belangrijk pluspunt is als men naar werk zoekt. Werkgevers vinden het een waardevolle ervaring als men een tijdlang in het buitenland heeft gestudeerd.

• ERASMUS is en blijft een belangrijke drijvende kracht voor veranderingen in het hoger onderwijs in Europa. Mede dankzij het programma is het Bolognaproces op gang gekomen, een belangrijk initiatief ter vereenvoudiging van de uiteenlopende hogeronderwijsstelsels in Europa, dat het hoger onderwijs in Europa een ander gezicht heeft gegeven en waarbij momenteel 45 landen betrokken zijn. Interessant is in dit verband dat alle Europese universiteiten in de Shanghai-ranking aan ERASMUS meewerken.

De festiviteiten in verband met de verjaardag van het ERASMUS-programma in 2007 vallen samen met de viering van de vijftigste verjaardag van de Verdragen van Rome. Het ERASMUS-programma is een van de meest concrete en populaire voorbeelden van de vooruitgang die in het integratieproces van de afgelopen vijftig jaar geboekt is.
Zie ook: MEMO/06/466 & MEMO/06/467

http://ec.europa.eu/education/erasmus20_en.html


Side Bar