Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1698

Briuselis, 2006 m. gruodžio 7 d.

Programai „Erasmus“ – 20 metų. Komisija pradeda pavyzdinės švietimo programos jubiliejaus iškilmes

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso ir už švietimą ir kultūrą atsakingas Komisijos narys Jánas Figelis pasidžiaugė programos ERASMUS, atliekančios svarbiausią vaidmenį modernizuojant Europos aukštojo mokslo sistemas, sėkme. Šiandien Briuselyje jie paskelbė programos 20-ųjų metinių iškilmių pradžią ir ragino toliau stiprinti šį vaidmenį. Programa ERASMUS skatinamas studentų ir dėstytojų mobilumas ir remiami tarptautiniai visos Europos universitetų bendradarbiavimo projektai. Šiuo metu programoje dalyvauja 90 proc. Europos aukštojo mokslo įstaigų.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „ERASMUS tapo ne tik švietimo programa. Ji suteikia daugeliui Europos universitetų studentų galimybę pirmą kartą apsigyventi užsienio šalyje – taigi ji tapo socialiniu ir kultūriniu reiškiniu. Tai puikiai rodo, ką galima pasiekti švietimo srityje, imantis Europos mastu derinamų veiksmų, ir pranašauja sėkmę neseniai pasiūlytam steigti Europos technologijos institutui, kuris (kaip ir programa „Erasmus“ prieš 20 metų) yra visiškai nauja idėja, atspindinti viziją ir įsitikinimą, kad koordinuojamų Europos veiksmų pridėtinė vertė yra didesnė nei pavienių puikių iniciatyvų suma.“

Už švietimą, mokymą, kultūrą ir daugiakalbystę atsakingas Komisijos narys Janas Figelis teigė: „ERASMUS buvo ir yra pagrindinis ES aukštojo mokslo sistemų internacionalizavimo ir iš dalies „europinimo“ veiksnys. Užsienyje praleisti mėnesiai iš esmės pakeičia tūkstančių žmonių gyvenimą. 80 proc. programos dalyvių yra pirmieji savo šeimų nariai, vykstantys studijuoti į užsienį.“ Apibendrindamas Komisijos narys sakė: „Reikėtų toliau spręsti tokius svarbius uždavinius, kaip pernelyg maža ERASMUS stipendija, kuri nesuteikia prastesnės finansinės padėties studentams galimybių pasinaudoti programos teikiamais privalumais. Komisija taip pat ragina valstybes nares dar labiau remti programą ERASMUS ir sudaryti sąlygas, kad programoje dalyvautų dar daugiau studentų, ypač iš mažiau privilegijuotų šeimų.“

Programa „Erasmus“ buvo priimta 1987 m. birželio mėn. Pirmaisiais metais joje dalyvavo 3 244 studentai. 2005 m. dalyvių skaičius – 144 032 studentai (t. y. beveik 1 % visų Europos studentų). Universitetų dėstytojų dalyvavimo mastas dar didesnis – „Erasmus“ dėstytojų mobilumo programoje dalyvavo 1,9 % visų Europos dėstytojų (arba 20 877 asmenys).

Per 20 programos metų ERASMUS stipendijas gavo daugiau kaip 1,5 mln. studentų (iš jų 60 % – moterys). Komisija siekia, kad iki 2012 m. šis skaičius pasiektų 3 milijonus.

Nuo kitų ES švietimo programų programa ERASMUS skiriasi dviem esminiais bruožais:

  • Tyrimų rezultatai rodo, kad dalyvavimas ERASMUS programoje gali būti esminis sėkmės veiksnys ieškant darbo – šių dienų darbdaviai studijas užsienyje laiko vertinga patirtimi.

• ERASMUS buvo ir tebelieka pokyčių Europos aukštojo mokslo sistemose varomąja jėga. Ši programa padėjo pakeisti Europos aukštojo mokslo sistemų veidą, nes inspiravo Bolonijos procesą – pagrindinę įvairių Europos aukštojo mokslo sistemų supaprastinimo iniciatyvą, šiuo metu vykdomą 45 šalyse. Įdomu tai, kad visi į Šanchajaus universitetų reitingų sąrašą įtraukti ES universitetai dalyvauja programoje ERASMUS.

Programos ERASMUS metinių iškilmės 2007 m. sutampa su Romos sutarčių 50-mečio minėjimu. Programa ERASMUS – vienas konkrečiausių ir populiariausių pažangos, pasiektos per penkiasdešimt Europos integracijos metų, pavyzdžių.
Taip pat žiūrėkite: MEMO/06/466 & MEMO/06/467

http://ec.europa.eu/education/erasmus20_en.html


Side Bar