Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1698

Brüsszel, 2006. december 7.

Erasmus @ 20: a Bizottság elindítja példaértékű oktatási programja évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozatot

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke és Ján Figel' oktatásért és képzésért felelős biztos az európai felsőoktatási rendszer korszerűsítése mozgatórugójának nevezte az ERASMUS programot. A program 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat mai brüsszeli megnyitóján e feladat megerősítését szorgalmazták. Az ERASMUS program elősegíti a hallgatók és a tanárok mobilitását, valamint támogatja az egyetemek között Európa-szerte szervezett transznacionális együttműködési projekteket. A programban jelenleg tízből kilenc európai felsőoktatási intézmény vesz részt.

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke a következőképpen nyilatkozott: „Az ERASMUS program ma már többet jelent egy oktatási programnál. Számos európai hallgató számára lehetővé teszi, hogy első alkalommal külföldön élhessen, és időközben társadalmi és kulturális fogalommá vált. A program kiváló példa arra, hogy milyen sikerek érhetők el összehangolt európai intézkedésekkel az oktatás területén, és sikeres jövőt jósol a nemrégiben javasolt Európai Technológiai Intézetnek, amely csakúgy, mint az Erasmus 20 évvel ezelőtt, egy olyan elképzelésen és meggyőződésen alapuló új koncepció, mely szerint az összehangolt európai intézkedések nagyobb hozzáadott értékkel rendelkeznek, mint a kiváló önálló intézkedések összessége.”

Ján Figel', az Európai Bizottság oktatásért, képzésért, kultúráért és többnyelvűségért felelős tagja szerint „Az Erasmus az európai felsőoktatási rendszerek nemzetközivé, illetve bizonyos értelemben „európaivá” válása során továbbra is kulcsfontosságú szerepet tölt be. A külföldön töltött hónapok fiatalok ezreinek életében jelentenek fordulópontot: a résztvevők 80%-a az első a családjában, aki tanulmányai egy részét külföldön végzi.” Összefoglalásképpen kijelentette: „Az egyik megoldandó kihívás, hogy az ERASMUS ösztöndíj túl alacsony ahhoz, hogy a hátrányos anyagi helyzetben lévő hallgatók is élvezhessék a program nyújtotta előnyöket. A Bizottság ezért felszólítja a tagállamokat, hogy növeljék az ERASMUS programnak nyújtott támogatásokat annak érdekében, hogy még több hallgató – különösen a hátrányos háttérrel rendelkezők – számára lehetővé tegyék a részvételt.”

Az Erasmus programot 1987 júniusában fogadták el, és az első évben 3244 hallgató vett részt benne. 2005-ben a programnak 144 032 résztvevője volt, ez az összes európai hallgató majdnem 1%-át jelenti. Az egyetemi oktatók körében magasabb ez az arány, mert az Erasmus tanári mobilitás programban részt vevő 20 877 személy az egyetemi oktatók összességének 1,9%-át teszi ki.

Az elmúlt húsz évben több mint másfél millió hallgató – 60%-ban nők – kapott ERASMUS ösztöndíjat, és az Európai Bizottság 2012-ig összesen 3 millió hallgatónak kíván ilyen támogatást nyújtani.

Az ERASMUS program az alábbi két fő jellemzővel emelkedik ki az Európai Unió többi oktatási programja közül:

  • Tanulmányok bizonyítják, hogy az ERASMUS programban való részvétel a munkakeresés során kulcsfontosságú tényező lehet – a munkáltatók manapság a külföldön töltött tanulmányi időt értékes tapasztalatnak tekintik.

• Az ERASMUS program továbbra is az európai felsőoktatás változásának mozgatórugója. Segített az európai felsőoktatási rendszerek arculatának átalakításában a jelenleg 45 országot érintő bolognai folyamat ösztönzése által, amely a különböző európai felsőoktatási rendszerek egyszerűsítésére irányuló jelentős kezdeményezés. E tekintetben érdemes megemlíteni, hogy a Shanghai rangsorolásban szereplő európai egyetemek mindegyike részt vesz az ERASMUS programban.

Az ERASMUS program évfordulója alkalmából 2007-ben szervezett ünnepségsorozat egybeesik a Római Szerződés 50. évfordulója alkalmából tartott ünnepségekkel. Az ERASMUS program az európai integráció ötven évében elért sikerek egyik legkézzelfoghatóbb és legkiemelkedőbb példája.
Lásd még: MEMO/06/466 & MEMO/06/467

http://ec.europa.eu/education/erasmus20_en.html


Side Bar