Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1698

Bryssel 7. joulukuuta 2006

Erasmus 20 vuotta – komissio juhlii tunnetuimman koulutusohjelmansa syntymäpäiviä

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja koulutuskomissaari Ján Figel’ suitsuttivat tänään Erasmus-ohjelman roolia Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamisessa. He toivoivat roolin vahvistamista entisestään käynnistäessään ohjelman 20-vuotisjuhlat Brysselissä. Erasmus-ohjelmassa kannustetaan opiskelijoita ja opettajia liikkuvuuteen ja edistetään eurooppalaisten korkeakoulujen kansainvälisiä yhteistyöprojekteja. Yhteistyön piiriin kuuluu tällä hetkellä yhdeksän kymmenestä korkeakoulusta Euroopassa.

Erasmus ei ole pelkästään koulutusohjelma. Se tarjoaa monelle eurooppalaiselle korkeakouluopiskelijalle mahdollisuuden asua ensimmäistä kertaa ulkomailla, ja siitä on tullut sosiaalinen ja kulttuurinen ilmiö. Se on oiva esimerkki siitä, mitä koordinoiduilla Euroopan tasoisilla koulutusalan toimilla voidaan saavuttaa, ja lupaa hyvää hiljattain ehdotetun Euroopan teknologiainstituutin menestykselle. Teknologiainstituutti on täysin uusi käsite – kuten Erasmus 20 vuotta sitten –, ja se edustaa uskoa siihen, että yhteisillä eurooppalaisilla toimilla saadaan enemmän lisäarvoa kuin erinomaisilla yksittäisillä aloitteilla yhteensä.”, totesi komission puheenjohtaja José Manuel Barroso.

Koulutus-, kulttuuri- ja monikielisyysasioiden komissaari Jan Figel’ puolestaan totesi: ”Erasmus on ollut ja on edelleen keskeinen tekijä EU:n korkeakoulujärjestelmien kansainvälistymisessä ja myös ”eurooppalaistumisessa”. Ulkomailla vietetyt kuukaudet ovat myös käännekohta tuhansien opiskelijoiden elämässä: 80 prosenttia osallistujista on perheensä ensimmäinen ulkomailla opiskellut." Lopuksi hän vielä totesi: ”Haasteita on vielä jäljellä, esimerkiksi Erasmus-apuraha on aivan liian pieni, jotta taloudellisesti heikommista oloista tulevat opiskelijat voisivat hyödyntää ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia. Komissio kehottaakin jäsenvaltioita lisäämään tukeaan Erasmukselle, jotta yhä useammat opiskelijat saisivat siitä etua ja varsinkin ne, jotka eivät tule etuoikeutetuista oloista.”

Erasmus-ohjelma hyväksyttiin kesäkuussa 1987, ja ensimmäisenä vuonna siihen osallistui 3 244 opiskelijaa. Vuonna 2005 määrä oli kohonnut 144 032:een, mikä on lähes 1 prosentti kaikista Euroopan opiskelijoista. Osuus on suurempi korkeakoulujen opettajien keskuudessa: 1,9 prosenttia eli 20 877 opettajaa on osallistunut opettajien liikkuvuuteen Erasmus-ohjelmassa.

Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana siis yli puolitoista miljoonaa opiskelijaa, joista 60 prosenttia on naisia, on saanut Erasmus-apurahaa, ja Euroopan komissio pyrkii rikkomaan 3 miljoonan rajan vuoteen 2012 mennessä.

Erasmus-ohjelma eroaa muista EU:n koulutusohjelmista kahden keskeisen tekijän ansiosta:

  • Tutkimukset osoittavat, että Erasmus-ohjelmaan osallistuminen voi olla ratkaiseva etu työpaikan löytymisessä – työnantajat pitävät opiskelujaksoa ulkomailla arvokkaana kokemuksena.
  • Erasmus on ollut ja on edelleen alullepanija Euroopan korkeakoulutuksen muutoksissa. Sen avulla on laitettu Euroopan korkeakoulujärjestelmiä uuteen uskoon, ja se on toiminut innoittajana Bolognan prosessille, joka on laaja aloite Euroopan monimuotoisten korkeakoulutusjärjestelmien yksinkertaistamiseksi ja kattaa 45 maata. On kiinnostavaa huomata, että kaikki EU:n korkeakoulut, jotka on mainittu korkeakoulujen kansainvälisessä vertailussa (Shanghai rankings), osallistuvat Erasmus-ohjelmaan.

Erasmus-ohjelman juhlinta vuonna 2007 osuu samalle vuodelle kuin Rooman sopimusten 50-vuotisjuhlat. Erasmus on yksi konkreettisimmista ja suosituimmista esimerkeistä siitä edistyksestä, jota Euroopan yhdentymisen viitenä vuosikymmenenä on saavutettu.
Ks. myös: MEMO/06/466 ja MEMO/06/467

http://ec.europa.eu/education/erasmus20_en.html


Side Bar