Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1698

Brüssel, 7. detsember 2006

Erasmus 20-aastane: komisjon avab oma juhtiva haridusprogrammi aastapäevapidustused

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ning Euroopa Komisjoni hariduse, koolituse, kultuuri ja mitmekeelsuse volinik Ján Figel’ tervitasid täna programmi ERASMUS, mis on olnud Euroopa kõrghariduse kaasajastamise eestvedajaid. Avades täna Brüsselis programmi 20. aastapäeva pidustusi, kutsusid nad programmi eestvedajarolli veelgi suurendama. Programmi ERASMUS raames aidatakse kaasa üliõpilaste ja õppejõudude vahetusele ning edendatakse riikidevahelisi koostööprojekte kogu Euroopa ülikoolide vahel. Sellesse süsteemi on hetkel hõlmatud igast kümnest Euroopa kõrgkoolist üheksa.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ütles: „ERASMUSest on saanud midagi enamat kui lihtsalt haridusprogramm. Selle programmi kaudu on paljudel Euroopa ülikoolide tudengitel võimalus esimest korda teises riigis elada ning programm on saavutanud sotsiaalse ja kultuurilise nähtuse staatuse. See on suurepärane näide sellest, mida Euroopa koostöö haridusvallas võib saavutada; samuti ennustab see edukat tulevikku Euroopa Tehnoloogiainstituudile, mille loomiseks hiljuti ettepanek tehti ning mis – sarnaselt programmiga ERASMUS 20 aastat tagasi – on täiesti uus idee, milles väljenduvad nägemus ja usk, et Euroopa ühendatud tegevuses on suurem lisandväärtus kui kõigi üksikute algatuste summas.”

Hariduse, koolituse, kultuuri ja keelelise mitmekesisuse volinik Ján Figel’ ütles: „Erasmus on ja jääb peamiseks teguriks Euroopa Liidu kõrgharidussüsteemi muutmisel rahvusvaheliseks ja mingil moel „euroopalikuks”. Välismaal veedetud kuud on pöördepunktiks tuhandete inimeste elus. Programmis osalejatest 80% on esimesed oma perekonnas, kes õpivad mingi aja välismaal.” Kokkuvõtteks lisas ta: „Üks probleemidest, mis seoses programmiga on veel jäänud, on see, et ERASMUSe stipendium on liiga väike, et programmist saaksid kasu ka majanduslikult vähemkindlustatud taustaga üliõpilased. Komisjon kutsub liikmesriike üles suurendama toetust programmile, et anda osalemisvõimalus veelgi suuremale arvule tudengitele ning eriti neile, kes on majanduslikult vähem kindlustatud.”

Programm Erasmus võeti vastu juunis 1987 ja esimesel aastal osales selles 3244 üliõpilast. 2005. aastaks oli osalejate arv kasvanud 144032 üliõpilaseni, mis on peaaegu 1% kogu Euroopa üliõpilastest. Kõrgkoolide õppejõudude hulgas on see suhtarv suurem: õppejõudude vahetus Erasmuse raames hõlmab 1,9% kogu Euroopa õppejõududest ehk 20877 inimest.

Kahekümne tegevusaasta jooksul on ERASMUSe stipendiume saanud üle pooleteise miljoni üliõpilase – 60% neist naisüliõpilased – ning Euroopa Komisjoni eesmärk on jõuda 2012. aastaks 3 miljonini.

Programmi ERASMUS eristavad teistest ELi haridusprogrammidest kaks olulist tegurit:

• Uuringud näitavad, et ERASMUSes osalemine võib olla töökoha leidmisel olulise tähtsusega, kuna tänapäevased tööandjad peavad õppeperioodi välismaal väärtuslikuks kogemuseks.

• ERASMUS on ja jääb Euroopa kõrghariduse muutmisel eestvedajaks. See on aidanud kaasa Euroopa kõrgharidussüsteemi ümberkujundamisele, kutsudes esile Bologna protsessi, mis on oluline algatus Euroopa mitmekesise kõrgharidussüsteemi lihtsustamiseks ja hõlmab praegu 45 riiki. Sellega seoses on huvitav märkida, et kõik Euroopa ülikoolid, mis on jõudnud Shanghai Jiao Tongi ülikooli koostatud maailma paremate ülikoolide pingeritta, osalevad ERASMUSes.

Programmi ERASMUS aastapäeva tähistamine 2007. aastal langeb kokku Rooma lepingute 50. aastapäeva tähistamisega. Programm ERASMUS paistab silma kui üks konkreetsemaid ja populaarsemaid edu näiteid, mida Euroopa integratsioonis on viiekümne aasta jooksul saavutatud.

Vt ka: MEMO/06/466 ja MEMO/06/467

http://ec.europa.eu/education/erasmus20_en.htmlI


Side Bar