Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1698

Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2006

Erasmus@20: η Επιτροπή κηρύσσει την έναρξη των εορτασμών για την επέτειο του εκπαιδευτικού προγράμματος που αποτελεί φωτεινό παράδειγμα

Ο José Manuel Barroso, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ο Ján Figel’, επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους σήμερα για τον κυρίαρχο ρόλο του προγράμματος ERASMUS στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Απηύθυναν έκκληση να ενισχυθεί ο ρόλος αυτός κατά την έναρξη των εορτασμών για την 20η επέτειο του προγράμματος σήμερα στις Βρυξέλλες. Το πρόγραμμα ERASMUS ενθαρρύνει την κινητικότητα σπουδαστών και διδασκόντων και προωθεί έργα διεθνικής συνεργασίας στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Το πρόγραμμα καλύπτει επί του παρόντος εννιά από τα δέκα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, δήλωσε: “Το ERASMUS έχει εξελιχθεί πέρα από τα όρια ενός απλού εκπαιδευτικού προγράμματος. Προσφέρει σε πολλούς σπουδαστές ευρωπαϊκών πανεπιστημίων την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά σε μια ξένη χώρα και έχει λάβει διαστάσεις ενός κοινωνικοπολιτιστικού φαινομένου. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω συντονισμένης δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και προμηνύει την επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας που προτάθηκε πρόσφατα, το οποίο – όπως το Erasmus πριν από 20 χρόνια – είναι μια καινοφανής ιδέα που ενέχει το όραμα και την πεποίθηση ότι η συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από τη συσσώρευση εξαίρετων ανεξάρτητων πρωτοβουλιών.”

Ο Jan Figel’, επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό και την πολυγλωσσία δήλωσε: “Το Erasmus ήταν και παραμένει βασικός παράγοντας για τη διεθνοποίηση και, κατά κάποιο τρόπο, τον "εξευρωπαϊσμό " των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ. Οι μήνες αυτοί της παραμονής τους στο εξωτερικό είναι καθοριστικοί για τη ζωή χιλιάδων ατόμων: το 80% των συμμετεχόντων είναι τα πρώτα μέλη της οικογένειάς τους που πραγματοποιούν μια περίοδο των σπουδών τους στο εξωτερικό”. Και κατέληξε: “Μια από τις προκλήσεις που εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε είναι ότι το ποσό των υποτροφιών ERASMUS δεν επαρκεί ώστε να μπορούν να επωφελούνται από το πρόγραμμα οι σπουδαστές από ασθενέστερες οικονομικά τάξεις. Επίσης η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την υποστήριξη του ERASMUS, να αυξήσουν τον αριθμό των σπουδαστών που μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό, ιδίως των σπουδαστών από λιγότερο προνομιούχες οικογένειες.”

Το πρόγραμμα Erasmus θεσπίστηκε τον Ιούνιο του 1987 και τον πρώτο χρόνο συμμετείχαν 3.244 σπουδαστές. Το 2005, ο αριθμός αυξήθηκε σε 144.032 σπουδαστές που αντιστοιχεί στο 1% περίπου των ευρωπαίων σπουδαστών. Το ποσοστό είναι υψηλότερο για τους πανεπιστημιακούς διδάσκοντες, καθώς η κινητικότητά τους μέσω του Erasmus ανέρχεται στο 1,9% των πανεπιστημιακών διδασκόντων στην Ευρώπη, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 20.877 άτομα.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, πάνω από ενάμισυ εκατομμύριο σπουδαστές – εκ των οποίων το 60% είναι γυναίκες – έχουν λάβει υποτροφίες ERASMUS και στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο αριθμός αυτός να φτάσει συνολικά τα 3 εκατομμύρια έως το 2012.

Δύο βασικά χαρακτηριστικά για τα οποία διακρίνεται το πρόγραμμα ERASMUS από τα άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕ είναι τα εξής:

  • Μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η συμμετοχή στο ERASMUS μπορεί να αποδειχθεί βασικό πλεονέκτημα στην εύρεση εργασίας – μια περίοδος σπουδών στο εξωτερικό θεωρείται πολύτιμη εμπειρία από τους σημερινούς εργοδότες.

• Το ERASMUS ήταν και παραμένει κινητήρια δύναμη για αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη. Έχει συμβάλει στην αναμόρφωση των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη ώστε να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τη διαδικασία της Μπολώνια, η οποία είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για την απλούστευση των διαφορετικών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης και η οποία καλύπτει σήμερα 45 χώρες. Σημειώνεται με ενδιαφέρον ότι σε αυτό το πλαίσιο όλα τα πανεπιστήμια της ΕΕ που περιλαμβάνονται στην κατάταξη της Σαγκάης συμμετέχουν στο ERASMUS.

Οι εορτασμοί για το πρόγραμμα ERASMUS το 2007 συμπίπτουν με την 50η επέτειο των συνθηκών της Ρώμης. Το πρόγραμμα ERASMUS διακρίνεται ως ένα από τα πλέον συγκεκριμένα και δημοφιλή παραδείγματα της προόδου που έχει επιτευχθεί τα τελευταία πενήντα χρόνια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Πρβλ. επίσης : MEMO/06/466 & MEMO/06/467

http://ec.europa.eu/education/erasmus20_en.html


Side Bar