Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1698

Bruxelles, den 7. december 2006

Erasmus @ 20 – Kommissionen fejrer 20-års jubilæum for sit vigtigste uddannelsesprogram

José Manuel Barroso, formand for Europa-Kommissionen, og Ján Figel', kommissær med ansvar for uddannelse, hyldede i dag Erasmus-programmet som en af de vigtigste drivkræfter for moderniseringen af videregående uddannelser i Europa. Ved åbningen af festlighederne i forbindelse med programmets 20-års jubilæum i dag i Bruxelles, understregede de nødvendigheden af at styrke dets rolle yderligere. Erasmus-programmet stimulerer mobiliteten blandt studerende og undervisere og fremmer tværnationale samarbejdsprojekter mellem universiteter i hele Europa. Ordningen omfatter for øjeblikket ni ud af ti europæiske højere uddannelsesinstitutioner.

Formand for Europa-Kommissionen José Manuel Barroso sagde: "Erasmus har udviklet sig til at være langt mere end bare et uddannelsesprogram. Det giver mange europæiske universitetsstuderende chancen for at bo i udlandet for første gang, og det har opnået status som socialt og kulturelt fænomen. Det er et strålende eksempel på, hvad der kan opnås ved en koordineret europæisk indsats på uddannelsesområdet, og det lover godt for det nyligt foreslåede Europæiske Teknologiske Institut, som – ligesom Erasmus var det for 20 år siden – er et helt nyt koncept, der afspejler visionen og troen på, at en fælles europæisk indsats har en større merværdi end udmærkede uafhængige initiativer har tilsammen."

EU-kommissær for uddannelse, kultur og flersprogethed Ján Figel' sagde: "Erasmus har været og er stadig af afgørende betydning for internationaliseringen og "europæiseringen" af de højere uddannelsesinstitutioner i EU. De måneder, den studerende tilbringer i udlandet, udgør også et vendepunkt for tusindvis af mennesker: 80 % af deltagerne er de første i deres familie til at tage på udvekslingsophold." Han rundede af med at sige: "En af de udfordringer, programmet stadig står over for, er, at Erasmus-stipendiet fortsat er alt for lavt til, at studerende med en mindre gunstig økonomisk baggrund kan deltage i programmet. Derfor opfordrer Kommissionen da også medlemsstaterne til at øge deres støtte til Erasmus-programmet med henblik på at give endnu flere studerende mulighed for at deltage, især studerende med færre økonomiske ressourcer."

Erasmus-programmet blev vedtaget i juni 1987, og 3 244 studerende deltog det første år. I 2005 var antallet af studerende steget til 144 032, eller hvad der svarer til næsten 1 % af alle studerende i Europa. Andelen er endnu større blandt universitetsundervisere, hvor undervisermobiliteten under Erasmus er på 1,9 % af alle undervisere i Europa, nærmere betegnet 20 877 personer.

De seneste 20 år er der blevet tildelt Erasmus-stipendier til langt over halvanden million studerende – 60 % af Erasmus er kvindelige studerende – og Europa-Kommissionen sigter mod at nå op på i alt 3 millioner i 2012.

To hovedelementer adskiller Erasmus-programmet fra andre EU-uddannelsesprogrammer:

  • Undersøgelser viser, at et Erasmus-ophold kan være en stor fordel i forbindelse med jobsøgning – arbejdsgivere i dag betragter et udvekslingsophold som en værdifuld erfaring.

• Erasmus har været, og er stadig, en drivkraft til forandring inden for videregående uddannelse i Europa. Programmet har medvirket til at forme Europas videregående uddannelsessystemer via Bologna-processen, et stort initiativ, der skal forenkle de forskellige videregående uddannelsessystemer i Europa, og som for øjeblikket omfatter 45 lande. Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at alle de europæiske universiteter, som står på Shanghai Academic Ranking of world Universities-listen, deltager i Erasmus.

Fejringen af Erasmus-programmet i 2007 falder sammen med fejringen af 50-året for Rom-traktaten. Erasmus-programmet skiller sig ud som et af de mest konkrete og populære eksempler på de seneste 50 års fremskridt inden for europæisk integration.
Se også: MEMO/06/466 & MEMO/06/467

http://ec.europa.eu/education/erasmus20_en.html


Side Bar