Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/1698

V Bruselu dne 7. prosince 2006

Erasmus slaví dvacetiny: Komise zahájí oslavy kulatých narozenin svého nejznámějšího vzdělávacího programu

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso a komisař odpovědný za vzdělávání a odbornou přípravu Ján Figel’ dnes vyjádřili uznání programu ERASMUS za jeho klíčovou úlohu v modernizaci systémů vysokého školství v Evropě. Podle jejich slov, jež pronesli dnes v Bruselu u příležitosti zahájení oslav 20. výročí vzniku programu, by měla být tato úloha dále posílena. Program ERASMUS podporuje mobilitu studentů i učitelů a rozvíjí projekty mezinárodní spolupráce mezi vysokými školami v celé Evropě. Do systému je v současnosti zapojeno devadesát procent evropských vysokoškolských zařízení.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso řekl: „ERASMUS již přerostl své poslání pouhého vzdělávacího programu. Řadě studentů evropských vysokých škol nabízí první šanci žít v cizí zemi. Stal se již společenským a kulturním fenoménem. Jde o vynikající příklad, čeho může dosáhnout koordinace na evropské úrovni v oblasti vzdělávání, a je dobrou předzvěstí nedávno navrženého Evropského technologického institutu, který je, stejně jako Erasmus před dvaceti lety, zbrusu novou koncepcí, jež odráží vizi a víru ve společný evropský postup, který má větší přínos než souhrn osamocených byť vynikajících iniciativ.“

Evropský komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mnohojazyčnost Ján Figeľ podotkl: „Erasmus zásadní měrou přispěl a nadále přispívá k otevírání vysokoškolských systémů z EU v mezinárodním i evropském měřítku. Těch několik měsíců v cizině bývá i zlomovým momentem v životě tisíců studentů: 80 % účastníků jsou ve své rodině první, kdo studovali v zahraničí.“ Závěrem dodal: „Mezi nedořešené otázky patří výše příspěvku, neboť stipendium z programu Erasmus je i nadále příliš nízké na to, aby umožnilo účast studentům se slabším finančním zázemím. Proto Komise vyzývá členské státy, aby zvýšily svou podporu programu, aby jej zpřístupnili většímu počtu studentů, zejména pak zájemcům ze znevýhodněného prostředí.“

Program Erasmus byl schválen v červnu 1987. V prvním roce se jej zúčastnilo 3 244 studentů. V roce 2005 to bylo již 144 032 studentů, téměř 1 % celého studentstva v Evropě. Tento podíl je ještě vyšší u vysokoškolských učitelů. Mobilita učitelů v rámci programu Erasmus dosahuje 1,9 % všech učitelů v Evropě, konkrétně jde o 20 877 lidí.

V posledních dvaceti letech využilo stipendií programu Erasmus více než milion a půl studentů, 60 % z nich přitom byly ženy a dívky. Cílem Evropské komise je dosáhnout do roku 2012 celkového počtu 3 milionů studentů a studentek.

Program ERASMUS se od ostatních vzdělávacích programů EU odlišuje dvěma základními rysy:

• Podle provedených studií může být účast v programu ERASMUS důležitou výhodou při hledání zaměstnání – stáž v zahraniční vnímají dnes zaměstnavatelé jako cennou zkušenost.

• Erasmus byl a zůstává motorem změn v evropském vysokém školství. Pomohl přetvořit systémy vysokého školství v Evropě tím, že se stal inspirací pro boloňský proces, významnou iniciativu k zjednodušení odlišných systémů vysokého školství v Evropě (boloňského procesu se dnes účastní 45 zemí). V tomto ohledu je zajímavé, že všechny vysoké školy z EU, které jsou uvedeny v šanghajském žebříčku, se účastní programu ERASMUS.

Letošní výročí programu ERASMUS padlo shodou okolností na stejný rok jako 50. výročí podpisu Římských smluv. Program ERASMUS vyniká jako jeden z nejkonkrétnějších a nejoblíbenějších příkladů pokroku, jehož pět desetiletí evropské integrace dosáhlo.
Další informace: MEMO/06/466 & MEMO/06/467

http://ec.europa.eu/education/erasmus20_en.html


Side Bar