Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT PL

IP/06/1647

V Bruselu dne 29. listopadu 2006

Hospodářská soutěž: Evropská komise udělila výrobcům a prodejcům syntetického kaučuku za účast v cenovém kartelu pokutu 519 EUR

Evropská komise udělila pěti skupinám podniků pokuty v celkové výši 519 milionů EUR za to, že vytvářely kartel, který stanovoval ceny a rozděloval trhy některých druhů syntetického kaučuku (butadienového kaučuku - BR a emulzního butadienstyrenového kaučuku - ESBR), čímž porušily zákaz restriktivního obchodního jednání stanovený ve Smlouvě o ES (článku 81). Společnosti patřící do skupin Eni, Bayer, Shell, Dow, Unipetrol a Trade-Stomil jednaly jako kartel přinejmenším od roku 1996 do roku 2002. Syntetické kaučuky BR a ESBR se používají při výrobě pneumatik i při výrobě dalšího spotřebního zboží. Pokuty společnostem ENI, Shell a Bayer byly zvýšeny, protože tyto společnosti již byly dříve pokutovány za účast v kartelech (společnost Bayer nemusí uloženou pokutu zaplatit, protože jako první ohlásila kartel Komisi). Celková pokuta je druhá nejvyšší pokuta uložená Komisí za účast v kartelu a zvyšuje celkovou výši pokut, které letos Komise uložila v souvislosti s kartely, na 1,843 miliard EUR, což je nový rekord Komise za jeden rok.

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová prohlásila: „Kartely zasahují samu podstatu zdravé hospodářské činnosti. Narušují hospodářskou soutěž, zvyšují náklady spotřebitelů a snižují rozmanitost, kvalitu a inovaci evropských společností. Je pravda, že Komise v tomto případě uložila vysoké pokuty, ale jestli společnosti s účastí v kartelech nepřestanou, mohou v budoucnosti očekávat pokuty, které budou ještě vyšší“.

Butadienový kaučuk (BR) i emulzní butadienstyrenový kaučuk (ESBR) se používají především při výrobě pneumatik. Hlavními spotřebiteli BR a ESBR jsou největší výrobci pneumatik (např. Michelin, Pirelli a Goodyear). Kaučuky BR a ESBR kupují také výrobci různých druhů spotřebního zboží, například podrážek, podlahových krytin nebo golfových míčků. Kaučuk ESBR vyráběly nebo s ním obchodovaly všechny společnosti, jimž je určeno toto rozhodnutí. Kaučuk BR vyráběly pouze společnosti Eni, Bayer, Shell a Dow.

Šetření bylo zahájeno na základě žádostí o shovívavost, které podala společnost Bayer v prosinci 2002 a v lednu 2003 podle oznámení o shovívavosti z roku 2002. Komise v březnu 2003 provedla neoznámenou inspekci ve společnosti Dow, která pak požádala o shovívavost. Vzhledem k tomu, že jako první poskytla informace o kartelu společnost Bayer, Komise jí v rámci svého programu shovívavosti odpustila pokutu v plné výši.

Důkazy

Rozhodnutí o kartelu je podloženo řadou dokumentů, prohlášení společností a rozhovorů se svědky, které Komisi poskytli žadatelé o shovívavost, a také zápisy ze schůzí, které Komise objevila při kontrole na místě. Kartelové dohody se uzavíraly před oficiálními zasedáními Evropského sdružení pro syntetický kaučuk týkajícími se BR a ESBR nebo bezprostředně po nich. Jednání kartelu se konala v různých městech (mimo jiné v Miláně, Vídni, Amsterodamu, Praze a Londýně). Účastníci si na těchto schůzkách vyměňovali informace o hlavních zákaznících a o objemech syntetického kaučuku, které jim dodávají, a uzavírali dohody o cenách.

Prohlášení společnosti Bayer byla do velké míry potvrzena prohlášeními společnosti Dow. Později se k účasti v kartelu přiznala i společnost Shell.

Pokuty

Výše popsané jednání závažným způsobem porušuje zákaz kartelů a restriktivních obchodních praktik uvedený v pravidlech hospodářské soutěžě ve Smlouvě o ES. Komise brala při stanovení výše pokut v úvahu velikost trhu EHP pro daný výrobek, dobu trvání kartelu a velikost zúčastněných firem. V případě společností Eni, Shell a Bayer Komise zvýšila pokutu o 50%, neboť se jedná o několikáté porušení Smlouvy – Komise dané společnosti již odsoudila za účast v kartelech týkajících se polypropylenu, PVC a kyseliny citronové (viz IP/86/191, IP/94/732 a IP/01/1743).

Spolupráce společností, které poskytly důležité informace o porušení práva, byla odměněna podle oznámení Komise o shovívavosti z roku 2002 IP/02/247 a MEMO/02/23). Pokuta společnosti Bayer proto byla zcela prominuta (přestože se jedná o opakované porušení pravidel) , a pokuta společnosti Dow byla snížena o 40%. Snížení pokut nezávisí pouze na hodnotě informací, ale také na tom, kdy byly informace oznámeny. Společnost Shell se sice přiznala k účasti na kartelu, ale její příspěvek k šetření Komise neměl takovou přidanou hodnotu, aby ji oprávnil ke snížení pokuty podle oznámení o shovívavosti z roku 2002.

Žaloba o odškodnění

Jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která byla poškozena antikonkurenčním jednáním popsaným v této věci, se může obrátit na soudy členských států a požadovat odškodnění. Může přitom předložit části zveřejněného rozhodnutí jako důkaz, že docházelo k protiprávnímu jednání. Přestože Komise již uložila dotčeným společnostem pokuty, odškodnění může být přiznáno v plné výši, bez ohledu na pokuty uložené Komisí. Související informace jsou uvedeny v zelené knize o soukromém vynucování (viz IP/05/1634 a MEMO/05/489).

Další informace o opatřeních Komise proti kartelům viz MEMO/06/451.

Pokuty a snížení uložené Komisí:


Název a sídlo společnosti
Snížení pokuty v %
Snížení pokuty *(EUR)
Pokuta*
(EUR)
1.
Bayer, Germany
100
204 187 500
0
2.
Dow, USA
40
43 050 000
64 575 000
3.
Eni, Italy
0
0
272 250 000
4.
Shell, Netherlands
0
0
160 875 000
5.
Unipetrol, Czech Republic
0
0
17 550 000
6.
Trade-Stomil, Poland
0
0
3 800 000

TOTAL

247 237 500
519 050 000

* příslušné právnické osoby mohou nést společně a nerozdílně odpovědnost za celou nebo část uložené pokuty


Side Bar