Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT

IP/06/1629

Bruksela, dnia 27 listopada 2006 r.

Komisja nawołuje państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków w walce ze spamem, programami szpiegującymi i złośliwym oprogramowaniem

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska wezwała organy regulacyjne i wszystkie inne zainteresowane strony w Europie do zintensyfikowania walki ze spamem, programami szpiegującymi i złośliwym oprogramowaniem. W przyjętym komunikacie Komisja podkreśla, że mimo obowiązującego w Unii Europejskiej prawnego zakazu rozsyłania spamu, Europa wciąż odczuwa negatywne skutki nielegalnej działalności online prowadzonej zarówno w jej granicach, jak i w krajach trzecich. W komunikacie podkreślono, że mimo iż bezpieczeństwo internetu już od jakiegoś czasu jest przedmiotem zainteresowania polityków, władze krajowe powinny zintensyfikować działania mające na celu ściganie osób prowadzących nielegalne działania w sieci.

„Najwyższy czas, by wyrażane wielokrotnie przez polityków zaniepokojenie problemem spamu zaczęło przekładać się na konkretne działania mające na celu zwalczanie tego zjawiska", stwierdza unijna Komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów Viviane Reding. „Działając zgodnie z unijnym prawodawstwem dotyczącym spamu holenderskie władze potrafiły ograniczyć ilość krajowego spamu o 85%. Chciałabym, by inne kraje osiągnęły podobne wyniki dzięki bardziej skutecznemu egzekwowaniu prawa. W przyszłym roku powrócę do tej sprawy, żeby zdecydować, czy niezbędne są dodatkowe środki prawne przeciwko spamowi.”

Niepożądane wiadomości elektroniczne są wciąż rozsyłane w ogromnych ilościach: Symantec i MessageLabs, firmy zajmujące się bezpieczeństwem komputerowym, szacują, że spam stanowi od 54 do 85 procent wszystkich wiadomości elektronicznych. W 2005 r. firma Ferris Research szacowała, że na całym świecie spam powoduje koszty wielkości 39 mld EUR, natomiast według wyliczeń Computer Economics globalne koszty ponoszone w związku ze złośliwym oprogramowaniem wynoszą 11 mld EUR. Według najnowszych danych firmy Sophos, 32% przesyłanego spamu pochodzi z Europy, natomiast źródłem największej ilości niepożądanych emaili jest Azja, skąd wysyła się 34% wszystkich takich wiadomości.

Niepożądane wiadomości elektroniczne początkowo były jedynie uciążliwością, jednak z czasem coraz częściej służą oszustwom i działalności przestępczej. Przestępcy przy użyciu wiadomości elektronicznych skłaniają ludzi do ujawniania poufnych danych i informacji finansowych – zjawisko to nazwano „phishingiem”. Programy szpiegujące rozpowszechniane przez pocztę elektroniczną lub przy użyciu oprogramowania stanowią zagrożenie dla prywatności, ponieważ śledzą i ujawniają zachowanie użytkownika. Obawy związane z tymi zagrożeniami znacząco ograniczają rozwój uczciwych usług online.

W komunikacie stwierdzono, że instrumenty prawne służące do zwalczania tych zjawisk już istnieją. Należy do nich w szczególności zakaz spamu obowiązujący w całej Unii, przyjęty w 2002 r. jako część dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej (zob. IP/03/1015). Jednak w wielu państwach członkowskich problemem pozostaje wdrożenie obowiązujących przepisów. W celu poprawy sytuacji państwa członkowskie powinny wprowadzić jasny podział odpowiedzialności, po to by skutecznie wykorzystać instrumenty dostępne w prawie unijnym. Z uwagi na coraz bardziej przestępczy charakter spamu i transgraniczny wymiar tego zjawiska zasadnicze znaczenie ma dobra współpraca pomiędzy organami ścigania. Zdaniem Komisji jednostki zwalczające spam powinny być wyposażone w odpowiednie zasoby. W Holandii ograniczenie ilości spamu osiągnięto dzięki śledztwom przeprowadzonym przez OPTA, organizację walczącą ze spamem, która posiadaja zaledwie pięcioro pełnoetatowych pracowników i sprzęt, w który zainwestowano 570 000 EUR.

Komunikat nawołuje przedstawicieli branży do podjęcia pełnej współpracy poprzez zastosowanie odpowiedniej strategii filtrowania i dobrych praktyk handlowych w działalności online, zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych. W Finlandii dzięki wprowadzeniu filtrowania udało się ograniczyć ilość spamu z 80% do 30%.
Komisja będzie dalej wzmacniać dialog i współpracę z krajami trzecimi zajmującymi wysokie pozycje na liście państw-źródeł spamu. Unia Europejska postanowiła współpracować ze Stanami Zjednoczonymi w celu rozwiązania problemu spamu poprzez wspólne inicjatywy w dziedzinie egzekwowania prawa, a także poszukiwać sposobów zwalczania nielegalnych programów szpiegujących i złośliwego oprogramowania.

W przypadku Azji Komisja wydała wspólną deklarację dotyczącą międzynarodowej współpracy w zwalczaniu spamu, przyjętą podczas konferencji ASEM poświęconej handlowi elektronicznemu w 2005 r. (zob. IP/05/210).

Oprócz tego Komisja powróci do prac nad ramami prawnymi i przedstawi w 2007 r. wnioski legislacyjne zmierzające do wzmocnienia bezpieczeństwa użytkowników i ich prawa do prywatności. Wnioski te mogą doprowadzić do nałożenia na dostawców usług obowiązku informowania o naruszeniach bezpieczeństwa prowadzących do utraty danych osobowych i/lub przerw w świadczeniu usług. Na ich podstawie krajowe organy regulacyjne uzyskałyby również uprawnienia potrzebne do zagwarantowania wdrożenia przez operatorów odpowiedniej polityki bezpieczeństwa. Na państwa członkowskie zostałby nałożony obowiązek zapewnienia wszystkim osobom i organizacjom posiadającym uzasadniony interes w zwalczaniu naruszeń dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej możliwości wszczynania postępowań prawnych przed krajowym organem regulacyjnym.

Dodatkowe informacje:
Komunikat Komisji:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/communic_reports/index_en.htm
Najnowsze dane firmy Sophos (z 6 listopada) wskazują na obszary wymagające jak najszybszego podjęcia działań.

http://www.sophos.com/pressoffice/news/articles/2006/11/dirtydozq306.html

Źródła spamu: dwanaście krajów, z których pochodzi najwięcej spamu

Pozycja
Państwo
Procent
1
Stany Zjednoczone
21,6%
2
Chiny (wraz z Hongkongiem)
13,4%
3
Francja
6,3%
3
Korea Południowa
6,3%
5
Hiszpania
5,8%
6
Polska
4,8%
7
Brazylia
4,7%
8
Włochy
4,3%
9
Niemcy
3,0%
10
Tajwan
2,0%
11
Izrael
1,8%
12
Japonia
1,7%
Inne
24,3%


Side Bar