Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1589

Bruselj, 21. november 2006

Skupaj močnejši na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT): Evropa bo za povečanje konkurenčnosti združila raziskovalna prizadevanja na zasebni in nacionalni ravni ter na ravni EU

Prvič v zgodovini bo Evropska unija spremenila način financiranja ključnih tehnoloških raziskav z začetkom delovanja skupnih tehnoloških pobud. Zamisel za skupne tehnološke pobude je dala Evropska komisija, podprli pa so jo voditelji držav in vlad EU na nedavnem neformalnem vrhu v Lahtiju (Finska). Skupne tehnološke pobude bodo za doseganje ambicioznih skupnih raziskovalnih ciljev združile vire zasebne industrije, EU in nacionalnih programov. Prva skupna tehnološka pobuda, ki bo začela delovati v začetku leta 2007, bo ARTEMIS. Skupna tehnološka pobuda ARTEMIS bo vodila evropske raziskave o vgradnih računalniških sistemih, ki postajajo v mnogih ključnih industrijskih sektorjih vedno bolj pomembni. Pobuda bo zgled podobnim pobudam, ki ji bodo sledile. Voditelji v sektorju industrije in nacionalni strokovnjaki za raziskave ter strokovnjaki EU so se danes zbrali na srečanju v Helsinkih, da bi se nadalje pogovorili o tem novem načinu evropskega financiranja raziskav.

Velikokrat sem ponovila, da mora Evropa združiti svoje vire in povečati raziskovalna vlaganja v informacijske in komukacijske tehnologije,“ je dejala komisarka EU za informacijsko družbo in medije Viviane Reding. „ARTEMIS je dokaz za to, kako lahko vodilne zainteresirane strani v Evropi delujejo skupaj in s tem polagajo temelje za cvetočo in konkurenčno prihodnost. Na ključnem področju vgradnih sistemov je bila prikazana pot, ki ji morajo podobne pobude kmalu slediti, če hoče Evropa ujeti konkurenčne države in resnično zgraditi informacijsko družbo za gospodarsko rast in delovna mesta.“

Pričakuje se, da bodo v prihodnjih letih skupne tehnološke pobude postale pomemben način za povečanje evropske inovativne zmogljivosti. Najbolj zainteresiranim industrijskim partnerjem in državam članicam bodo omogočile, da bodo na podlagi skupnih ciljev in okvirov svoje naložbe uskladile z naložbami Evropske unije. V skladu s členom 171 Pogodbe ES se lahko skupne tehnološke pobude ustanovijo kot neodvisne pravne osebe za izvajanje raziskovalnih programov, ki temeljijo na industriji. Sredstva lahko prejemajo iz katerega koli vira in upravljajo z njimi, vključno z nacionalnimi sredstvi in sredstvi Skupnosti, prav tako pa ostajajo odprte, da se jim pridružijo ostali partnerji – tako iz zasebnega kot javnega sektorja.

Kot odprt in pionirski vzorec partnerstva med javnim in zasebnim se pričakuje, da bodo skupne tehnološke pobude spodbujale evropske naložbe v raziskave in gradile kritično maso z združitvijo dozdaj razdrobljenih prizadevanj ter ob tem zagotavljale učinkovito upravljanje programa.

Pobuda ARTEMIS bo na svetovni ravni ohranila vodilno mesto Evrope pri vgradnih sistemih. Naložbe evropske industrije v raziskave na tem področju se ocenjujejo na 15–20 milijard EUR letno. Danes skoraj 50 % izmed 100 največjih evropskih družb vlaga v raziskave vgradnih sistemov in večina izmed 25 največjih evropskih naročnikov raziskav se pri svojih proizvodih in storitvah zanaša na vgradne sisteme. Kot osnovni gradniki prihodnjih področij uporabe v vseh industrijah bo ohranjanje vodstva odločilno za povečanje produktivnosti in delovnih mest ter bo predstavljalo pomembne družbene koristi.

Proračun pobude ARTEMIS naj bi v obdobju sedmih let znašal okoli 3 milijarde EUR, k čemur bi več kot polovico prispevala industrija, ostalo pa države članice EU in vključene pridružene države ter Komisija. Pričakuje se, da bo predlagani mehanizem za vsak euro, ki ga bo prispevala Skupnost, omogočil naložbo v področje raziskovanja in razvoja v višini 7 EUR.

ARTEMIS je bil kot evropska tehnološka platforma ustanovljen junija 2004 (glej IP/04/804 in MEMO/06/331) in do danes obsega 17 večjih evropskih družb, vključno z družbami Philips, Nokia, Thales, Daimler Chrysler in ST Microelectronics. Tudi 14 evropskih vlad je izrazilo pripravljenost, da se vključijo v načrtovano skupno tehnološko pobudo ARTEMIS. Ta bo ostala odprta za vse države članice EU in ostale partnerje, ki bi se ji hoteli priključiti kasneje. Evropska industrija in ostali udeleženci na področju raziskav in razvoja, ki so dejavni na tem področju, so danes na srečanju v Helsinkih nadaljevali s prizadevanji za ustanovitev formalnega industrijskega združenja za sodelovanje pri skupni pobudi, ki naj bi začelo delovali leta 2008.

Pripravlja se še skupna tehnološka pobuda za področje nanoelektronike (ENIAC).

Ozadje:

Zaradi digitalizacije in mrežnega povezovanja elektronskih naprav za široko porabo, gospodinjskih pripomočkov in zabavne elektronike ter konvergence med osebnimi računalniki in komunikacijami so se že pojavile nove vrste inteligentnih elektronskih naprav za široko porabo. Tako bodo na primer digitalni televizijski sprejemniki v prihodnosti omogočali dostop do vseh vrst vsebin, kot so digitalne fotografije, shranjeni filmi ali internet in igre. Povezovanje vgradnih sistemov zagotavlja prostor za izgradnjo „kolektivne inteligence“, s katero se lahko doseže nove stopnje udobja, varnosti in produktivnosti na vseh področjih, tako v osebnih kot industrijskih okoljih.

Skupne tehnološke pobude pomagajo dosegati kritično maso in sinergije v raziskavah ter omogočajo, da se izognemo podvajanjem in izgubam, do katerih bi lahko prišlo, če bi v različnih državah članicah in konzorcijih vzporedno potekale ločene pobude. Pobude se lahko ustanovi na podlagi člena 171 Pogodbe ES. To Komisiji omogoča ustanovitev skupnih podjetij – neodvisnih pravnih oseb, ki lahko pridobivajo sredstva iz vseh virov in so odprta za vse – da se lahko programi Skupnosti za raziskave in razvoj učinkovito izvajajo.

Za nadaljnje informacije glede vložka v evropske raziskave o informacijskih in komunikacijskih tehnologijah višini 9 milijard EUR glej IP/06/1590.


Side Bar