Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1589

Brüsszel, 2006. november 21.

Összefogással megvalósuló, hatékonyabb információs és kommunikációs technológiák: a versenyképesség fokozása érdekében Európa egyesíti a magánszféra, a tagállamok és az EU kutatási erőfeszítéseit

Kulcsfontosságú műszaki kutatásainak finanszírozási módját megváltoztatva az Európai Unió most első ízben közös technológiai kezdeményezéseket indít. Az Európai Bizottság által felvetett, közös technológiai kezdeményezésekre vonatkozó ötletet az Unió állam- és kormányfőinek a finnországi Lahtiban nemrég megrendezett informális csúcstalálkozója is támogatta. A közös technológiai kezdeményezések magáncégektől, az EU-tól és nemzeti programokból származó forrásokat egyesítenek nagyratörő közös kutatási célkitűzések érdekében. Az első közös technológiai kezdeményezés a 2007 elején elinduló ARTEMIS. Az ARTEMIS közös technológiai kezdeményezés a számos kulcsfontosságú iparágban fokozatosan megkerülhetetlenné váló, beágyazott számítógépes rendszerekre irányuló kutatásokat irányítja majd. A kezdeményezés példaként szolgál a további projektek számára. Az iparágvezetők, valamint a tagállami és uniós szakértők a mai, Helsinkiben megrendezett találkozókon vitatják meg az európai kutatások finanszírozásának ezen új módszerét.

„Számos alkalommal céloztam már arra, hogy Európának egyesítenie kell forrásait, és fokoznia kell az információs és kommunikációs technológiára irányuló kutatások támogatását,” mondta Viviane Reding, az EU információs társadalomért és médiáért felelős biztosa. „Az ARTEMIS élő példája a legfontosabb európai szereplők együttműködésének, amely a virágzó és versenyképes jövő alapjait teremti meg. A beágyazott rendszerek kulcsfontosságú területén utat mutató kezdeményezés példáját hamarosan további kezdeményezéseknek kell követni, hiszen Európa csak így veheti fel a versenyt a többi nemzettel, és építheti fel növekedő és munkahelyteremtő információs társadalmát."

A következő évek folyamán a közös technológiai kezdeményezések várhatóan fontos szerepet játszanak majd Európa innovatív képességeinek kibontakoztatásában. A kezdeményezésnek köszönhetően az iparág leginkább érintett szereplői, a tagállamok és az Európai Unió közös célkitűzések köré szervezhetik, és közös menetrendek szerint hangolhatják össze befektetéseiket. A Szerződés 171. cikke értelmében a közös technológiai kezdeményezések önálló jogi személyiségként hozhatók létre, amelyek az iparág igényei által meghatározott kutatási menetrendet követnek. Bármilyen, akár nemzeti és közösségi forrásból érkező támogatást is fogadhatnak vagy kezelhetnek, és a későbbiek során további, magán- vagy állami szférából érkező partnerek csatlakozhatnak hozzájuk.

Az állami- és a magánszféra közötti partnerségi viszony nyitott és úttörő-jellegű modelljeként elinduló közös technológiai kezdeményezések a jelenlegi szétszórt erőfeszítések egyesítésével várhatóan elérik a kritikus tömeget és ösztönzőleg hatnak az európai kutatásra, ugyanakkor hatékony és hatásos programirányítást biztosítanak majd.

Az ARTEMIS kezdeményezés fenntartja Európa világelső helyét a beágyazott rendszerek terén. Az európai ipar saját forrásaiból a becslések szerint évente mintegy 15-20 milliárd eurót fektet be az e területen végzett kutatásokba. Napjainkban a száz legnagyobb európai vállalat csaknem fele támogatja a beágyazott rendszerekre irányuló kutatásokat, és a kutatásra Európában a legtöbbet áldozó cégek többsége termékeiben és szolgáltatásaiban is beágyazott rendszerekre támaszkodik. A beágyazott rendszerek minden iparág jövőbeli alkalmazásaiban alapvető alkotóelemeként szerepelnek, ezért az európai ipar e téren kivívott vezető szerepének megőrzése elengedhetetlen a fokozott teljesítmény és az újabb munkahelyek megteremtése, így a jelentős pozitív társadalmi hatás érdekében.

Az ARTEMIS kezdeményezés hét évre szóló költségvetése várhatóan 3 milliárd eurót tesz ki, amelynek több mint 50%-át az iparág finanszírozza, a többi része pedig az EU tagállamaitól és az érdekelt társult országoktól, illetve a Bizottságtól érkezik. A javasolt mechanizmus előreláthatóan minden, a Közösség által biztosított egy euróhoz hét más forrásból származó, kutatás-fejlesztési célra szánt eurót rendel hozzá.

Az ARTEMIS-t európai technológiai platformként (lásd IP/04/804 és MEMO/06/331) 2004 júniusában alapították, és jelenleg 17 fontos európai vállalat, többek között a Philips, a Nokia, a Thales, a Daimler Chrysler és az ST Microelectonics tartozik tagjai közé. További 14 európai kormány szintén kifejezte csatlakozási szándékát a tervezett ARTEMIS közös technológiai kezdeményezéshez. A csatlakozás lehetősége minden EU-tagállam és a későbbiekben csatlakozni vágyó egyéb partner számára nyitva marad. A mai, Helsinkiben megrendezett ülésen az európai iparágak képviselői és egyéb, e területen tevékenykedő K+F szereplők folytatták a várhatóan 2008-ban induló közös kezdeményezésben való részvételhez szükséges hivatalos iparági szövetség létrehozására irányuló munkát.

Elindult egy újabb, a nanoelektronika területén működő közös technológiai kezdeményezés (ENIAC) létrehozása is.

Háttér:

A fogyasztói elektronikai készülékek, háztartási gépek, szórakoztató berendezések digitalizálásának és hálózatba kapcsolásának, valamint a személyi számítógépek és a kommunikációs eszközök konvergenciájának eredményeképpen máris megjelent az intelligens fogyasztói elektronikai cikkek új fajtája. A jövő digitális televízióin például többféle tartalmat, többek között digitális fényképeket, elmentett filmeket, az Internetet és játékokat egyaránt elérhetünk majd. A beágyazott rendszerek összekapcsolása a „kollektív intelligencia" kialakítására teremt lehetőséget, amely viszont eddig nem tapasztalt kényelmet, biztonságot és teljesítményt hozhat el minden területen, közvetlen környezetünktől kezdve az iparig.

A közös technológiai kezdeményezések a kutatás területén segítenek a kritikus tömeg elérésében és a szinergiák kialakulásában, és megakadályozzák azoknak a duplán elvégzett projekteknek a működését és az ebből adódó pazarlást, amit a különböző tagállamok és konzorciumok által önállóan bonyolított, egymással párhuzamosan futó kezdeményezések eredményezhetnek. A kezdeményezések létrehozásának jogalapját a Szerződés 171. cikke szolgáltatja. A cikk értelmében a Közösség a közösségi kutatás-fejlesztési programok céljaira közös vállalatokat – mindenki számára nyitott, bármilyen forrásra támaszkodható, önálló jogi személyiségeket – alapíthat.

Az európai információs és kommunikációs technológiai kutatásokra juttatott 9 milliárd euro támogatással kapcsolatos további tájékoztatás az IP/06/1590 -ban olvasható.


Side Bar