Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1589

V Bruselu dne 21.listopadu 2006

Společně silnější v ICT: Evropa spojuje výzkum na úrovni soukromé, národní a celé EU, aby se stala konkurenceschopnější

Evropská komise poprvé přichází s novou metodou financování klíčového technologického výzkumu ve formě společných technologických iniciativ. Jedná se o myšlenku Evropské komise, kterou podpořily hlavy států a vlád EU na nedávné neformální vrcholné schůzce v Lahti ve Finsku. Společné technologické iniciativy spojí zdroje soukromého sektoru, EU a národních programů za účelem sledování ambiciózních cílů společného výzkumu. První společnou technologickou iniciativou, která má být spuštěna začátkem roku 2007, bude ARTEMIS. Ta bude řídit evropský výzkum v oblasti vestavěných počítačových systémů, které jsou stále významnější pro celou řadu významných průmyslových odvětví. Bude se jednat o první z řady iniciativ v této oblasti. Vedoucí představitelé průmyslu, národní odborníci z výzkumu i odborníci z výzkumu na úrovni EU se dnes setkávají v Helsinkách, aby dále rokovali o této nové metodě financování evropského výzkumu.

Neustále opakuji, že Evropa musí spojit zdroje a zvýšit investice do výzkumu v oblasti informačních a komunikačních technologií,“ prohlásila Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „ARTEMIS je živoucím dokladem toho, jak hlavní zainteresované strany v Evropě mohou spolupracovat, a tím položit základy pro budoucnost vyznačující se prosperitou a konkurenceschopností. Ukázala cestu v klíčové oblasti vestavěných systémů. Další takové iniciativy musí brzy následovat, pokud má Evropa dostihnout své konkurenty a skutečně budovat informační společnost růstu a pracovních míst.“

Společné technologické iniciativy by se v nejbližších letech měly podnítit inovační schopnosti Evropy. Umožní nejzainteresovanějším partnerům z průmyslu a členským státům přizpůsobit své investice investicím Evropské unie pod společnými cíli a programy. Podle článku 171 Smlouvy lze společné technologické iniciativy zřizovat jako nezávislé právnické osoby, které provádějí výzkumné programy podporované průmyslovými subjekty. Mohou přijímat a řídit financování z jakéhokoli zdroje včetně národního financování i financování Společenství a zůstávají otevřeny pro ostatní – veřejnoprávní nebo soukromoprávní – partnery, kteří se k nim mohou připojit.

Očekává se, že jako otevřený a průkopnický vzor pro partnerství veřejného a soukromého sektoru budou společné technologické iniciativy podněcovat investice do evropského výzkumu, vytvářet kritické množství tím, že sjednotí úsilí, které je v současné době rozdrobeno, a zároveň zajistí účinné a efektivní řízení programu.

ARTEMIS umožní udržet světový primát Evropy v oblasti vestavěných systémů. Vlastní investice do výzkumu ze strany evropského průmyslu v této oblasti se odhadují na přibližně 15-20 miliard eur ročně. Téměř 50 % ze 100 největších evropských společností investuje v současnosti do výzkumu vestavěných systémů a většina z 25 evropských subjektů s nejvyššími výdaji na výzkum se u svých produktů a služeb se na tyto systémy spoléhá. Jsou totiž základním stavebním kamenem nových aplikací ve všech odvětvích. Udržení tohoto primátu bude životně důležité pro zvýšení produktivity a zvýšení počtu pracovních míst a přinese velký prospěch celé společnosti.

Předpokládaný rozpočet iniciativy ARTEMIS bude činit přibližně 3 miliardy EUR na dobu sedmi let, přičemž více než 50 % z toho přijde z průmyslu. Zbytek budou financovat členské státy EU a zainteresované přidružené státy EU a Komise. Očekává se, že navržený mechanismus zmobilizuje celkem 7 eur na úsilí v oblasti výzkumu a vývoje z každého eura příspěvku Společenství.

Iniciativa ARTEMIS byla zřízena v červnu 2004 jako evropská technologická platforma (viz IP/04/804 a MEMO/06/331), jež dnes zahrnuje 17 významných evropských společností, včetně podniků Philips, Nokia, Thales, Daimler Chrysler a ST Microelectronics. 14 evropských vlád také vyjádřilo ochotu připojit se k plánované společné technologické iniciativě ARTEMIS. Tato možnost zůstane otevřena všem členským státům EU a ostatním partnerům, kteří se budou chtít připojit v pozdější fázi. Na dnešním setkání v Helsinkách evropští zástupci odvětví a ostatních aktérů ve výzkumu a vývoji působících v dané oblasti pokračovali v úsilí o vytvoření oficiálního odvětvového sdružení pro účast ve společné iniciativě, jež by měla být funkční v roce 2008.

Připravuje se další společná technologická iniciativa pro nanoelektroniku (ENIAC).

Souvislosti:

Vytváření sítí a digitalizace spotřebních elektronických zařízení, domácích spotřebičů, zábavy a konvergence osobních počítačů a komunikací již dává vzniknout nové kategorii inteligentních spotřebních elektronických zařízení. Budoucí digitální televizory například umožní přístup k obsahu všech typů, jako jsou digitální fotografie nebo uložené filmy, jakož i internet nebo hry. Propojením vestavěných systémů se vytvoří oblast s možností vytváření „kolektivní inteligence“, jež může dosahovat nových úrovní komfortu, bezpečí a produktivity ve všech oblastech od jednotlivce až po průmyslové prostředí.

Společné technologické iniciativy pomáhají dosahovat kritického množství a synergie ve výzkumu a vyvarovat se zdvojování úsilí a plýtvání, k nimž jinak může docházet při existenci mnoha samostatných iniciativ, které probíhají souběžně v různých členských státech a v různých konzorciích. Iniciativy lze zřizovat na základě článku 171 Smlouvy. Komisi to umožňuje zakládat společné podniky – nezávislé právnické osoby, které mohou přijímat financování z libovolného zdroje, jsou otevřeny všem a slouží k efektivnímu provádění programů v oblasti výzkumu a vývoje ve Společenství.

Další informace o přibližně devíti miliardách eur, které se mají investovat do evropského výzkumu v oblasti ICT, lze nalézt v dokumentu IP/06/1590.


Side Bar