Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/06/1586

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2006

Γούνα γάτας και σκύλου: η Επιτροπή προτείνει γενική απαγόρευση στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση με την οποία απαγορεύεται η εισαγωγή, η εξαγωγή και η πώληση γούνας γάτας και σκύλου στην ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία έχει διατεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά γούνα γάτας και σκύλου, συνήθως χωρίς να δηλωθεί ή συγκεκαλυμμένη ως συνθετική ή άλλο είδος γούνας. Το μεγαλύτερο μέρος από τις ποσότητες γούνας γάτας και σκύλου πιστεύεται ότι έχει εισαχθεί από τρίτες χώρες, κυρίως από την Κίνα στην οποία συνηθίζεται η εκτροφή των ζώων αυτών για το συγκεκριμένο σκοπό. Πολλά κράτη μέλη έχουν εισαγάγει εθνική νομοθεσία κατά της διάθεσης στην αγορά γούνας γάτας και σκύλου ανταποκρινόμενα στην έντονη αντίδραση των καταναλωτών της ΕΕ σχετικά με το εμπόριο αυτό. Ωστόσο, επειδή οι εθνικές αυτές απαγορεύσεις ποικίλλουν, είναι πιθανόν να προκαλέσουν διατάραξη της εσωτερικής αγοράς. Ο προταθείς κανονισμός που εγκρίθηκε σήμερα ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των πολιτών της ΕΕ και επιτυγχάνει την εναρμόνιση, απαγορεύοντας εντελώς την παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά και τις εισαγωγές και εξαγωγές, γούνας γάτας και σκύλου στην ΕΕ. Επίσης, θεσπίζει σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον εντοπισμό γούνας γάτας και σκύλου.

Ο κ. Μάρκος Κυπριανού, επίτροπος αρμόδιος για θέματα Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή, δήλωσε τα εξής: «Το μήνυμα που λάβαμε από τους καταναλωτές της ΕΕ ήταν έντονο και σαφές. Πιστεύουν ότι είναι απαράδεκτο να εκτρέφονται γάτες και σκύλοι για τη γούνα τους και δεν επιθυμούν να διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντα από τη γούνα αυτή. Με την απαγόρευση που προτείνουμε σήμερα για την ΕΕ, οι καταναλωτές μπορούν να είναι ήσυχοι ότι δεν θα αγοράζουν ακούσια, προϊόντα από γούνα γάτας ή σκύλου. Λόγω της ευρείας πολιτικής υποστήριξης του μέτρου αυτού, πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα το εγκρίνουν χωρίς καθυστέρηση.»

Ανησυχίες του κοινού και του πολιτικού κόσμου

Ο εντοπισμός γούνας γάτας και σκύλου στην αγορά της ΕΕ προκάλεσε έντονη αντίδραση από την πλευρά των καταναλωτών της ΕΕ, οι οποίοι ζήτησαν να ληφθούν μέτρα για να απαγορευτεί η πώληση των προϊόντων αυτών στην ΕΕ (με επιστολές προς την Επιτροπή και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και με καταγγελίες). Η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι βρέθηκε τέτοιου είδους γούνα όχι μόνο σε είδη ρουχισμού αλλά και σε διάφορα προσωπικά αξεσουάρ, καθώς και σε μαλακά παιχνίδια. Επίσης, υπήρξε ισχυρό πολιτικό αίτημα για να απαγορευτεί το εμπόριο αυτό σε όλη την ΕΕ.

Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο των Υπουργών ζήτησαν επίσημα από την Επιτροπή να συντάξει προτάσεις σχετικά με την απαγόρευση της γούνας γάτας και σκύλου στην ΕΕ, η οποία θα είναι αποτελεσματικότερη από τις εθνικές απαγορεύσεις και θα συμβάλλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των εμπόρων λιανικής πώλησης. Επειδή στην ΕΕ δεν συνηθίζεται η παραγωγή γούνας γάτας και σκύλου, πιστεύεται ότι οι γούνες αυτές προέρχονται από εισαγωγές από τρίτες χώρες (κυρίως της Ασίας). Επομένως, η πλήρης απαγόρευση των εισαγωγών γούνας γάτας και σκύλου σε συνδυασμό με την απαγόρευση του ενδοκοινοτικού εμπορίου της γούνας αυτής θα καθησυχάσει τους καταναλωτές ότι δεν πρόκειται να ξαναπουληθεί πουθενά στην ΕΕ.

Εναρμονισμένη προσέγγιση

Ορισμένα κράτη μέλη ανταποκρίθηκαν στις ανησυχίες του κοινού θεσπίζοντας εθνική νομοθεσία σχετικά με τη γούνα γάτας και σκύλου και νομοθετικές πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη ύστερα από τις διαμαρτυρίες του κοινού κατά της παραγωγής γούνας από ζώα συντροφιάς. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των προσεγγίσεων των κρατών μελών, οι οποίες καλύπτουν από την απαγόρευση της εκτροφής και σφαγής των ζώων αυτών έως τις απαιτήσεις επισήμανσης και τους περιορισμούς στην παραγωγή και/ή στις εισαγωγές. Οι διαφορές αυτές είναι δυνατόν να δημιουργήσουν δυσκολίες στους καταναλωτές και στους εμπόρους χονδρικής και λιανικής πώλησης οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές με άλλα είδη γούνας. Η ενιαία απαγόρευση στην ΕΕ της διάθεσης στην αγορά και της εμπορίας γούνας γάτας και σκύλου θα δημιουργήσει μια σαφή νομική κατάσταση και ισότιμο πεδίο δράσης σε όλη την Κοινότητα και θα καταργήσει τα περιττά εμπόδια στην εσωτερική αγορά.

Δοκιμές και έλεγχοι

Η επιβολή της απαγόρευσης αυτής για τη γούνα γάτας και σκύλου θα απαιτήσει σωστές μεθόδους ανίχνευσης με τις οποίες θα μπορεί να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ της γούνας γάτας και σκύλου και άλλων ειδών γούνας, ακόμη και στις περιπτώσεις που η γούνα γάτας και σκύλου έχει υποστεί επεξεργασία ή έχει βαφεί. Πολλά κράτη μέλη εφαρμόζουν ήδη αποτελεσματικές μεθόδους ανίχνευσης για την ανίχνευση γούνας γάτας και σκύλου στις αγορές τους (π.χ. φασματομετρία μάζας, δοκιμή DNA κ.λπ.) Ο προτεινόμενος κανονισμός αναφέρει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ανταλλάσσουν συχνά πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανίχνευσης της γούνας γάτας και σκύλου, καθώς και στοιχεία για τις αποτελεσματικότερες δοκιμές, έτσι ώστε να ελέγχονται οι εισαγωγές και τα προϊόντα γούνας που διατίθενται στην αγορά.

Επόμενα βήματα

Το σχέδιο του κανονισμού θα εξεταστεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών με σκοπό την έγκριση με τη διαδικασία της συναπόφασης.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/food/animal/index_en.htm


Side Bar