Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1569

Brussell, 16 ta’ Novembru 2006

Is-servizzi finanzjarji: Il-Kummissjoni tfassal viżjoni għall-immodernizzar tas-suq ta' l-UE tal-fondi għall-investiment

Il-Kummissjoni Ewropea fasslet il-viżjoni tagħha għall-immodernizzar tal-qafas ta' l-UE għal fondi għall-investiment, li jipprovdi lill-konsumaturi b'aċċess għal investimenti mmexxija professjonalment, b'kondizzjonijiet aċċessibbli u li llum ilaħħqu għal iżjed minn €5500 biljun ta' assi. It-titjib, kif ippreżentat f'White Paper, ser jissimplifika d-Direttiva attwali dwar il-fondi għall-investiment sabiex jiżgura li l-investituri jirċievu informazzjoni utli żvelata dwar l-ispejjeż u r-rendimenti meta jiġu biex jagħżlu l-fondi, u sabiex ikun eħfef għall-industrija li tiffranka l-ispejjeż u li tikseb benefiċċji mill-ispeċjalizzazzjoni madwar is-suq uniku. Wara studji ulterjuri dwar l-effettività ta' l-infiq u l-protezzjoni ta' l-investitur, il-Kummissjoni tippjana li tipproponi dawn il-bidliet fil-ħarifa tal-2007 permezz ta' emendi għad-Direttiva attwali. Sadattant, il-Kummissjoni ser tara wkoll jekk hemmx bżonn li jsir tibdil simili fi prodotti ta' fondi oħrajn, speċjalment il-fondi ta’ proprjetà immobbli, li mhumiex koperti bil-qafas attwali ta' l-UE.

Il-Kummissarju għas-Suq Intern u s-Servizzi, Charlie McCreevy, qal: "It-tkabbir ta' l-industrija Ewropea tal-fondi għall-investiment kien spettakolari. Madankollu għad għandha potenzjal enormi mhux sfruttat. Dawn il-bidliet ser jiftħu dan il-potenzjal billi joħolqu suq mingħajr tfixkil għall-fondi għall-investiment fl-UE – jiġifieri għażla akbar u spejjeż anqas għal investituri."

Dwar il-White Paper

Il-White Paper tipproponi bidliet immirati lejn il-qafas attwali ta' l-UE tal-fondi għall-investiment (id-'Direttiva UCITS'[1]), li ma jirriflettix biżżejjed l-isfidi li għandha quddiema l-industrija llum u li jista' jagħti lok għal spejjeż żejda marbutin mal-konformità u opportunitajiet ta' investiment mitlufin. Il-bidliet: jissimplifikaw il-proċedura ta' notifikazzjoni; joħolqu qafas għal mergers transkonfinali ta' fondi; joħolqu qafas għall-ġbir flimkien ta' l-assi; jippermettu li dawk li jmexxu l-fondi jiġġestixxu il-fondi li jinsabu fi Stati Membri oħra; jtejbu l-kwalità u r-relevanza tad-dokumenti ta' żvelar ewlenin għall-investitur aħħari; u jsaħħu l-kooperazzjoni fis-sorveljanza għall-monitoraġġ u t-tnaqqis fir-riskju ta' abbuż transkonfinali ta' l-investitur. Il-White Paper tipproponi wkoll reviżjoni ta' l-għażliet sabiex tiġi stabbilita 'sistema Ewropea ta’ allokazzjoni privata', li tippermetti li l-istituzzjonijiet finanzjarji joffru opportunitajiet ta' investiment lil investituri kwalifikati madwar l-UE.

Il-Kummissjoni żvilluppat il-White Paper fuq il-bażi ta' konsultazzjoni u dibattitu wesgħin ma' konsumaturi, prattikanti fl-industrija u dawk li jfasslu l-politika matul perjodu ta' sentejn. Hija mibnija fuq ir-risposti għall-Green Paper ta' Lulju 2005 (IP/06/152), u fuq tliet rapporti ta' gruppi ta' esperti mwaqqfa apposta (IP/06/915).

Twieġeb direttament ukoll għall-kwistjonijiet importanti mqajma fir-rapport tal-Parlament Ewropew dwar il-ġestjoni ta' assi ta' Marzu 2006. Saret evalwazzjoni ta' l-impatt bir-reqqa dwar il-punti proposti f'din il-White Paper.

L-Isfond

L-assi taħt it-tmexxija ta' l-Industrija ta' l-UE kkwadriplikaw f'dawn l-aħħar għaxar snin. L-importanza ta' fondi għall-investimenti għandha tikber hekk kif bosta investituri Ewopej jużawhom bħala mezz ta' tfaddil biex jirtiraw fil-ġid. Is-suq qiegħed dejjem iżjed jiġi organizzat fuq bażi pan-Ewropea. Fl-2005, bejgħ transkonfinali ta' fondi kien jirrapreżenta mas-66% tad-dħul totali nett ta' l-industrija. Is-sistema 'UCITS' hija kkonsidrata bħala 'mudell ta' eċċellenza' kemm fi ħdan u barra l-UE. B'€5500 biljun għat-tmexxija – ekwivalenti għal aktar minn 50% tal-prodott gross domestiku ta' l-UE – 'UCITS' tirrapreżenta 75% tas-suq tal-fondi għall-investiment fl-Ewropa.
Il-White Paper tinstab fis-sit:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/ucits/index_en.htm


[1] Impriżi ta' Investiment Kollettiv f'Titoli Trasferibbli


Side Bar