Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1569

Briselē 2006. gada 16. novembrī

Finanšu pakalpojumi: Komisija nosaka ES ieguldījumu fondu tirgus modernizācijas redzējumu

Eiropas Komisija noteikusi ES regulējuma ieguldījumu fondu modernizācijas redzējumu, kas ar izpildāmiem noteikumiem patērētājiem paredz pieeju profesionāli pārvaldītiem ieguldījumiem un kas patlaban ir vairāk nekā 5500 miljardu euro lieli aktīvi. Baltajā grāmatā ierosinātie uzlabojumi vienkāršos pašreizējo Ieguldījumu fondu direktīvu, lai nodrošinātu, ka ieguldītāji, izvēloties fondus, saņem lietderīgu informāciju par izmaksām un darbības rezultātiem, un lai nozarei vienotajā tirgū būtu vienkāršāk samazināt izmaksas un gūt labumu no specializācijas. Saskaņā ar izmaksu lietderības un ieguldītāju aizsardzības papildu pētījumiem Komisija plāno 2007. gada rudenī izteikt ierosinājumu par minētajām izmaiņām, iesniedzot patlaban spēkā esošās direktīvas grozījumus. Komisija līdztekus izpētīs, vai līdzīgas izmaiņas nepieciešamas arī citiem fondu produktiem, jo īpaši nekustamā īpašuma fondiem, uz kuriem neattiecas pašreizējais ES regulējums.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Čārlijs Makrīvijs [Charlie McCreevy] sacīja: „Eiropas ieguldījumu fonda nozare piedzīvojusi milzīgu izaugsmi. Tomēr tai joprojām ir liels neizmantots potenciāls. ES izveidojot ieguldījumu fondu tirgu bez robežām, minētās izmaiņas atbrīvos šo potenciālu — ieguldītājiem tas nozīmē vairāk iespēju un mazākas izmaksas.”

Par Balto grāmatu

Ar Balto grāmatu tiek ierosināts īstenot mērķtiecīgas izmaiņas pašreizējā ES ieguldījumu fondu regulējumā (PVKIU direktīva[1]), kas tikai daļēji atspoguļo nozares pašreizējās problēmas un kā dēļ var nevajadzīgi palielināties atbilstības nodrošināšanas izmaksas un netikt izmantotas iespējas ieguldīt līdzekļus. Izmaiņas vienkāršotu paziņošanas procedūru, izveidotu fondu pārrobežu apvienošanas regulējumu, izveidotu regulējumu attiecībā uz aktīvu grupēšanu, līdzekļu pārvaldītāji varētu pārvaldīt citās dalībvalstīs reģistrētus fondus, uzlabotu galveno informatīvo dokumentu kvalitāti un atbilstību gala ieguldītājam un stiprinātu sadarbību uzraudzības jomā, kas vajadzīga, lai pārraudzītu un mazinātu pārrobežu ieguldītāju ļaunprātīgas izmantošanas iespējamību. Baltajā grāmatā iekļauts arī priekšlikums pārskatīt iespējas izveidot Eiropas „privāto līdzekļu izvietošanas režīmu”, tādējādi finanšu iestādes kvalificētiem ieguldītājiem varētu piedāvāt iespēju veikt ieguldījumus visā ES teritorijā.

Komisija Balto grāmatu izstrādājusi, pamatojoties uz plašām divus gadus ilgušām apspriedēm un debatēm ar patērētājiem, nozarē strādājošiem un politikas veidotājiem. Tā balstās uz 2005. gada jūlija Zaļajā grāmatā uzdoto jautājumu atbildēm (IP/06/152) un uz trim īpaši izveidotu ekspertu grupu ziņojumiem (IP/06/915).

Tā ir arī tieša reakcija uz būtiskām bažām, kas paustas Eiropas Parlamenta 2006. gada marta ziņojumā par aktīvu pārvaldīšanu. Šajā Baltajā grāmatā ierosinātie pasākumi ir stingri izvērtēti.

Pamatojums

ES nozaru pārvaldīto aktīvu apjoms pēdējos desmit gados ir četrkāršojies. Tā kā daudzi Eiropas ieguldītāji ieguldījumu fondus izmanto, lai veidotu ietaupījumus nodrošinātai dzīvei pēc pensionēšanās, to nozīme arvien palielinās. Tirgus arvien vairāk tiek organizēts visas Eiropas mērogā. Fondu pārrobežu tirdzniecība 2005. gadā bija aptuveni 66 % no nozares kopējās līdzekļu pieplūdes. PVKIU modeli gan ES, gan ārpus tās uzskata par „zelta standartu”. PVKIU pārvaldītie 5500 miljardi euro (vairāk nekā 50 % ES iekšzemes kopprodukta) veido 75 % Eiropas ieguldījumu fondu tirgus.
Baltā grāmata atrodama

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/ucits/index_en.htm


[1] Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi


Side Bar