Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1569

Briuselis, 2006 m. lapkričio 16 d.

Finansinės paslaugos: Komisija pateikia ES investicinių fondų rinkos modernizavimo viziją

Europos Komisija pateikė viziją, kaip modernizuoti ES investicinių fondų sistemą ir sukurti sąlygas vartotojams naudotis profesionaliomis investicijų valdymo paslaugomis už prieinamą kainą. Šiuo metu ES investicinių fondų valdomas turtas siekia 5500 milijardus EUR. Baltojoje knygoje siūlomais patobulinimais bus supaprastinta šiuo metu galiojanti direktyva dėl investicinių fondų siekiant užtikrinti, kad investuotojai rinkdamiesi fondą gautų naudingos informacijos apie kainas ir veiklą, taip pat suteikti sektoriaus atstovams galimybę sutaupyti lėšų ir gauti naudos iš specializacijos bendrojoje rinkoje. Vadovaudamasi tolesniais sąnaudų efektyvumo ir investuotojų apsaugos tyrimais, šiuos pakeitimus esamos direktyvos dalinio pakeitimo forma Komisija ketina siūlyti 2007 m. rudenį. Tuo tarpu Komisija taip pat svarstys, ar panašių pakeitimų reikia kitų fondų atžvilgiu, ypač nekilnojamojo turto fondų, kuriems netaikoma dabartinė ES teisinė sistema.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Charlie McCreevy sakė: „Europos investicinių fondų sektoriaus augimas yra įspūdingas. Tačiau sektorius dar turi daug neišnaudoto potencialo. Šie pakeitimai padės išlaisvinti šį potencialą ir ES investicinių fondų sektoriuje sukurti rinką be kliūčių, kartu užtikrinant didesnį pasirinkimą ir mažesnes kainas investuotojams."

Apie Baltąją knygą

Baltojoje knygoje siūlomi tiksliniai esamos ES investicinių fondų teisinės sistemos (KIPVPS direktyvos[1]) pakeitimai, nes ši sistema tinkamai neatspindi šiandien sektoriui kylančių uždavinių, todėl gali išaugti bereikalingos atitikties užtikrinimo išlaidos ir rizikuojama prarasti investavimo galimybes. Siūlomais pakeitimais siekiama supaprastinti pranešimo tvarką, sukurti tarpvalstybinio fondų susijungimo sistemą, sukurti turto sutelkimo sistemą, sudaryti sąlygas valdytojams valdyti fondus, kurių buveinės yra kitose valstybėse narėse, pagerinti pagrindinių galutinio investuotojo informavimo dokumentų kokybę bei aktualumą ir stiprinti priežiūros institucijų bendradarbiavimą siekiant stebėti ir mažinti piktnaudžiavimo investuotojų teisėmis riziką. Baltojoje knygoje taip pat siūloma apsvarstyti galimybes sukurti Europos „privataus investavimo režimą“, kurį taikant finansų įstaigoms būtų leidžiama siūlyti investavimo galimybes kvalifikuotiems investuotojams visoje ES.

Baltąją knygą Komisija parengė remdamasi dvejus metus trukusiomis išsamiomis konsultacijomis ir diskusijomis su vartotojais, sektoriaus atstovais ir politikos formuotojais. Ji grindžiama atsakymais į 2005 m. liepos mėn. žaliąją knygą (IP/06/152) ir trimis specialiai sukurtų ekspertų grupių ataskaitomis (IP/06/915).

Ši knyga – tiesioginis atsakas į 2006 m. kovo mėn. Europos Parlamento turto valdymo ataskaitoje išsakytas svarbias problemas. Buvo atliktas kruopštus šioje Baltojoje knygoje siūlomų žingsnių poveikio vertinimas.

Bendroji informacija

ES investicinių fondų sektoriaus valdomas turtas per pastarąjį dešimtmetį padidėjo keturis kartus. Investicinių fondų svarba ir toliau didės, nes daugelis Europos investuotojų jais naudojasi lėšoms pensijai kaupti. Paslaugos rinkoje vis dažniau teikiamos visos Europos lygmeniu. Tarpvalstybinio fondų pardavimo pajamos 2005 m. sudarė 66 % visų grynųjų sektoriaus įplaukų. KIPVPS modelis laikomas „aukso standartu“ tiek ES, tiek už jos ribų. Valdydami 5500 mlrd. EUR turtą – tolygų daugiau nei 50 % ES bendrojo vidaus produkto – KIPVPS užima 75 % investicinių fondų rinkos Europoje.
Baltoji knyga pateikiama adresu

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/ucits/index_en.htm


[1] Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai.


Side Bar