Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1569

Brüsszel, 2006. november 16.

Pénzügyi szolgáltatások: A Bizottság közzétette a befektetési alapok uniós piacának korszerűsítésére irányuló elképzeléseit

Az Európai Bizottság közzétette a befektetési alapok – amelyek révén az ügyfelek elérhető feltételek mellett juthatnak professzionálisan kezelt befektetésekhez – mostanra több mint 5500 milliárd eurót kitevő piacára vonatkozó uniós keretszabályozás korszerűsítésére irányuló elképzeléseit. A fehér könyvben előterjesztett változtatások egyszerűsítik a befektetési alapokról szóló irányelvet annak biztosítására, hogy a befektetők az alapok kiválasztásakor a költségek és teljesítmény tekintetében hasznos tájékoztatásban részesüljenek, és az ágazat könnyebben juthasson költségmegtakarításokhoz és specializációból eredő előnyökhöz az egységes piacon. A költséghatékonyságra és a befektetővédelemre irányuló további tanulmányokat követően a Bizottság 2007 őszére tervezi, hogy e változtatások bevezetése érdekében javaslatot tesz a hatályos irányelv módosítására. Időközben a Bizottság azt is vizsgálni fogja, hogy az egyéb alapok tekintetében is végre kell-e hajtani hasonló változtatásokat, különös tekintettel az ingatlanalapokra, amelyek nem tartoznak a hatályos EU-keretszabályozás alá.

Charlie McCreevy, a belső piacért és szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „A befektetési alapok európai ágazatának növekedése látványos, de még mindig vannak kihasználatlan lehetőségek. E változtatások felszabadítják e lehetőségeket azáltal, hogy a befektetési alapok európai piacán eltörlik a korlátozásokat, így nagyobb lesz a választék és alacsonyabbak a befektetői költségek.”

A fehér könyvről

A fehér könyv célzott módosításokat javasol a befektetési alapokról szóló mostani EU-keretszabályozáshoz (ÁÉKBV-irányelv[1]), amely nem megfelelően tükrözi a mai ágazati kihívásokat, és szükségtelenül magas megfeleltetési költségeket, valamint kihasználatlan befektetési lehetőségeket okoz. A változások révén: egyszerűsödne a bejelentési eljárás; keretszabályozás hatálya alá kerülnének az alapok határokon átnyúló összeolvadásai; keretszabályozás hatálya alá kerülnének az eszközösszevonások (pooling); az alapok kezelői más tagállamban bejegyzett alapokat is kezelhetnének; javulna a kulcsfontosságú közzétételi dokumentumok minősége és a végső befektetők számára való hasznossága; valamint megerősödne a felügyeletre irányuló együttműködés a határokon átnyúló befektetői visszaélések figyelemmel kísérése és kockázatának csökkentése érdekében. A fehér könyv azt is javasolja, hogy vizsgálják meg a zártkörű forgalomba hozatalra vonatkozó európai rendszer létrehozásának lehetőségeit, amely révén a pénzügyi intézmények EU-szerte kínálhatnának befektetési lehetőségeket a minősített befektetők számára.

A Bizottság a fehér könyvet a fogyasztókkal, az ágazati szereplőkkel és a szakpolitikai döntéshozókkal két éven át folytatott konzultáció és vita alapján dolgozta ki. A fehér könyv a 2005 júliusi zöld könyvre adott észrevételekre (IP/06/152), valamint az egyedileg létrehozott szakértői csoportoktól származó három jelentésre (IP/06/915) épít. Az eszközök kezeléséről szóló, 2006. márciusi európai parlamenti jelentés által felvetett jelentős aggályokra is közvetlenül választ ad. A fehér könyvben javasolt lépéseket alapos hatásvizsgálatnak vetették alá.

Háttér

Az elmúlt évtizedben megnégyszereződtek az uniós ágazat által kezelt eszközök. A befektetési alapok jelentősége egyre nőni fog, hiszen az európai befektetők nyugdíj-előtakarékossági eszközként használják. A piac egyre inkább páneurópai alapon szerveződik. Az alapok határokon átnyúló értékesítései 2005-ben az ágazati nettó összbevétel 66 %-át tették ki. Az ÁÉKBV-modellt mind az EU-n belül, mind azon kívül „aranyalapnak” tartják. Az 5500 milliárd eurónyi kezelt eszközzel – amely az EU bruttó hazai terméke több mint 50 %-ának felel meg – az ÁÉKBV részesedése a befektetési alapok európai piacán 75 %-os.
A fehér könyv szövege az alábbi címen hozzáférhető:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/ucits/index_en.htm


[1] Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások


Side Bar