Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1569

Bruxelles, den 16. november 2006

Finansielle tjenesteydelser: Kommissionen præsenterer sit syn på en modernisering af EU's investeringsfondsmarked

Europa-Kommissionen har præsenteret sit syn på en modernisering af EU-rammebestemmelserne for investeringsfonde, som giver forbrugerne adgang til professionelt forvaltede investeringer på overkommelige vilkår og nu sidder på aktiver til en værdi af over 5 500 mia. EUR. De forbedringer, den foreslår i en hvidbog, vil medføre en forenkling af det gældende direktiv om investeringsfonde og sikre, at investorerne modtager nyttige omkostnings- og resultatoplysninger, når de vælger fonde, og gøre det nemmere for branchen at opnå omkostningsbesparelser og specialiseringsfordele på det indre marked. Efter yderligere undersøgelser af omkostningseffektiviteten og investorbeskyttelsen agter Kommissionen at fremlægge et forslag med disse ændringer i efteråret 2007 i form af ændringer til det gældende direktiv. I mellemtiden vil Kommissionen også se på, om der er behov for at foretage lignende ændringer i andre fondsprodukter, navnlig ejendomsfonde, som ikke er omfattet af de gældende EU-rammebestemmelser.

Kommissæren for det indre marked og tjenesteydelser, Charlie McCreevy, udtalte: "Væksten i den europæiske investeringsfondsbranche har været opsigtsvækkende. Men den har stadig et massivt uudnyttet potentiale. Med disse ændringer vil dette potentiale blive frigjort ved, at der skabes et barrierefrit marked for investeringsfonde i EU – med deraf følgende større valgmuligheder og lavere omkostninger for investorerne."

Om hvidbogen

Hvidbogen foreslår, at der foretages målrettede ændringer i de gældende EU-rammebestemmelser for investeringsfonde ("UCITS-direktivet"[1]), som ikke på tilfredsstillende vis afspejler de udfordringer, branchen står over for i dag, og kan give anledning til unødvendigt høje overholdelsesomkostninger og uudnyttede investeringsmuligheder. Ændringerne vil forenkle anmeldelsesproceduren, skabe rammer for grænseoverskridende fusioner af fonde, skabe rammer for aktivpooling, give fondsforvalterne mulighed for at forvalte fonde, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, forbedre kvaliteten og relevansen af de primære oplysningsdokumenter til slutinvestoren og styrke det tilsynsmæssige samarbejde for at overvåge og reducere risikoen for grænseoverskridende investormisbrug. Hvidbogen foreslår også, at man på ny overvejer mulighederne for at indføre en europæisk ordning for "private investeringer", hvorved de finansielle institutioner kan udbyde investeringsmuligheder til kvalificerede investorer overalt i EU.

Kommissionen har udarbejdet hvidbogen efter omfattende høring af og debat med forbrugerne, branchens aktører og politiske beslutningstagere gennem en periode på to år. Den bygger på svarene på grønbogen fra juli 2005 (IP/06/152) og på tre rapporter fra særligt nedsatte ekspertgrupper (IP/06/915). Den er også en direkte reaktion på de alvorlige bekymringer, der blev rejst i Europa-Parlamentets rapport fra marts 2006 om forvaltning af aktiver. De initiativer, der foreslås i hvidbogen, har været genstand for en streng konsekvensanalyse.

Baggrund

Aktivforvaltningen i EU er vokset med 400 % igennem de seneste ti år. Investeringsfondene vil uvægerligt vokse i betydning, idet mange europæiske investorer benytter dem som et middel til at spare op til en økonomisk sikret alderdom. Markedet organiseres i stigende grad på europæisk basis. Fondenes grænseoverskridende omsætning tegnede sig for omkring 66 % af den samlede nettotilstrømning til branchen i 2005. UCITS-modellen betragtes som en "guldstandard" både i og uden for EU. Med en forvaltet portefølje på 5 500 mia. EUR – som svarer til mere end 50 % af EU's bruttonationalprodukt – tegner UCITS sig for 75 % af investeringsfondsmarkedet i Europa.
Hvidbogen kan fås på:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/ucits/index_en.htm


[1] "Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities" - institutter for kollektiv investering i værdipapirer.


Side Bar