Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1569

V Bruselu dne 16. listopadu 2006

Finanční služby: Komise představila svůj návrh na modernizaci trhu investičních fondů v EU

Evropská komise představila svůj návrh na modernizaci rámce EU pro investiční fondy spravující v současnosti majetek v hodnotě více než 5 500 miliard EUR. Spotřebitelé budou mít přístup k profesionálně spravovaným investicím za dostupných podmínek. Zlepšovací návrhy shrnuté v bílé knize zjednoduší stávající směrnici o investičních fondech a zajistí, že investoři získají při vývěru fondů užitečné informace o nákladech a o výkonu. Zároveň se tomuto odvětví v rámci jednotného trhu usnadní dosáhnout úspor a výhod specializace. Komise má v úmyslu navrhnout na základě dalších studií o efektivnosti nákladů zlepšení změnou stávající směrnice na podzim roku 2007. Komise se bude také zabývat otázkou, zda je nutné provést podobné změny u jiných produktů fondů, zejména u nemovitostních fondů, které současný rámec EU nezahrnuje.

Komisař pro vnitřní trh a služby Charlie McCreevy uvedl: „Růst odvětví evropských investičních fondů byl obrovský. Velká část potenciálu je však nevyužitá. Možnostem pro jeho využití se otevřou dveře právě díky těmto změnám – v EU se vytvoří trh investičních fondů bez překážek, což bude znamenat, že investoři budou mít větší výběr a nižší náklady.“

Bílá kniha

Bílá kniha navrhuje cílené změny rámce EU pro investiční fondy (tzv. „směrnice UCITS“[1]). Stávající rámec se totiž nedostatečně vyrovnává se současnými úkoly tohoto odvětví a může způsobovat zbytečné náklady na dodržování a může stát za promeškanými investičními příležitostmi. Díky změnám by se zjednodušily oznamovací postupy, vytvořil rámec pro přeshraniční fúze fondů a rámec pro sdružování aktiv („pooling“). Správcům fondů by umožnily řídit fondy v jiných členských státech, zlepšila by se kvalita a význam hlavních zveřejňovaných informací určených konečnému investorovi a posílila by se spolupráce při dohledu za účelem monitorování a snižování rizika přeshraničních praktik vedoucích ke zneužívání ze strany investorů. Bílá kniha zároveň navrhuje přezkum možností na vytvoření evropského „režimu soukromých investic“, který finančním institucím umožní nabízet kvalifikovaným investorům investiční příležitosti v celé EU.

Komise vypracovala bílou knihu na základě rozsáhlých konzultací a diskuzí se spotřebiteli, účastníky trhu a zákonodárci, jež trvaly více než dva roky. Vychází z reakcí na zelenou knihu z července roku 2005 (IP/06/152) a ze tří zpráv skupin odborníků vytvořených pro tento konkrétní účel (IP/06/915). Přímo také odpovídá na důležité otázky vyplývající ze zprávy Evropského parlamentu (z března 2006) o správě majetku. U opatření navrhovaných v bílé knize se pečlivě zkoumaly možné dopady.

Souvislosti

Majetek spravovaný fondy EU se během posledních deseti let zvýšil na čtyřnásobek. Význam investičních fondů bude nadále vzrůstat, protože mnoho evropských investorů využívá fondy k úsporám na důchod. Trh se stále více organizuje na celoevropské úrovni. Z celkového čistého přílivu v roce 2005 představovaly přeshraniční prodeje fondů asi 66 %. Model „UCITS“ je považovaný za dobrou variantu v EU i mimo ni. „UCITS“ spravuje 5 500 miliard EUR, tedy více než 50 % hrubého domácího produktu EU, a představuje tak 75 % trhu investičních fondů v Evropě.
Bílou knihu lze nalézt na adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/ucits/index_en.htm


[1] Směrnice o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů


Side Bar