Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

IP/06/154

Bruselj, 13. februarja 2006

Slovenija potrdila aviarno influenco H5 pri labodu: slovenski organi izvajajo iste ukrepe kot Grčija in Italija

Slovenski organi so danes obvestili Evropsko komisijo o potrjenem primeru virusa aviarne influence H5 pri labodu. Nacionalni veterinarski inštitut je opravil prve preiskave in vzorce poslal v nadaljnje testiranje v referenčni laboratorij EU za aviarno influenco v Weybridge v Združenem kraljestvu. Slovenski organi so se pri Evropski komisiji takoj zavezali, da bodo nemudoma začeli izvajati preventivne ukrepe, ki jih je Komisija sprejela v petek v odločbi za Grčijo in ki jih je konec tedna začela izvajati Italija.

Ukrepi, ki jih izvajajo tako Slovenija kot tudi Grčija in Italija, so vzpostavitev območja z večjim tveganjem (trikilometrskega zaščitenega območja) okrog kraja najdbe laboda in desetkilometrskega območja stalnega nadzora. Slovenski organi tesno sodelujejo z avstrijskimi, saj desetkilometrsko območje sega čez slovensko-avstrijsko mejo.

V trikilometrskem zaščitenem območju mora biti vsa perutnina v zaprtih prostorih, njeno premikanje je prepovedano, razen neposredno v klavnico, prav tako je prepovedano pošiljanje mesa iz tega območja, razen če proizvodi niso bili pregledani v skladu z zakonodajo EU o nadzoru živil (tj. meso zdravih živali z registriranih kmetij, ki so jih veterinarji v klavnici pregledali pred in po zakolu). Tako v zaščitenem območju kot na območju stalnega nadzora morajo biti poostreni biovarnostni ukrepi, lov na divje ptice je prepovedan, kmetje in njihove družine pa morajo biti obveščeni o nevarnosti bolezni.

O stanju aviarne influence v Italiji, Grčiji, Sloveniji in ostalih prizadetih državah bo razpravljal Stalni odbor za prehranjevalno in zdravstvo živali, ki se bo sestal 16. in 17. februarja.


Side Bar