Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

IP/06/154

Bruselj, 13. februarja 2006

Slovenija potrdila aviarno influenco H5 pri labodu: slovenski organi izvajajo iste ukrepe kot Grčija in Italija

Slovenski organi so danes obvestili Evropsko komisijo o potrjenem primeru virusa aviarne influence H5 pri labodu. Nacionalni veterinarski inštitut je opravil prve preiskave in vzorce poslal v nadaljnje testiranje v referenčni laboratorij EU za aviarno influenco v Weybridge v Združenem kraljestvu. Slovenski organi so se pri Evropski komisiji takoj zavezali, da bodo nemudoma začeli izvajati preventivne ukrepe, ki jih je Komisija sprejela v petek v odločbi za Grčijo in ki jih je konec tedna začela izvajati Italija.

Ukrepi, ki jih izvajajo tako Slovenija kot tudi Grčija in Italija, so vzpostavitev območja z večjim tveganjem (trikilometrskega zaščitenega območja) okrog kraja najdbe laboda in desetkilometrskega območja stalnega nadzora. Slovenski organi tesno sodelujejo z avstrijskimi, saj desetkilometrsko območje sega čez slovensko-avstrijsko mejo.

V trikilometrskem zaščitenem območju mora biti vsa perutnina v zaprtih prostorih, njeno premikanje je prepovedano, razen neposredno v klavnico, prav tako je prepovedano pošiljanje mesa iz tega območja, razen če proizvodi niso bili pregledani v skladu z zakonodajo EU o nadzoru živil (tj. meso zdravih živali z registriranih kmetij, ki so jih veterinarji v klavnici pregledali pred in po zakolu). Tako v zaščitenem območju kot na območju stalnega nadzora morajo biti poostreni biovarnostni ukrepi, lov na divje ptice je prepovedan, kmetje in njihove družine pa morajo biti obveščeni o nevarnosti bolezni.

O stanju aviarne influence v Italiji, Grčiji, Sloveniji in ostalih prizadetih državah bo razpravljal Stalni odbor za prehranjevalno in zdravstvo živali, ki se bo sestal 16. in 17. februarja.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website