Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1517

Bruselj, 7. novembra 2006

Obračun in poravnava: Komisar McCreevy pozdravlja novi sektorski kodeks ravnanja

Evropska komisija pozdravlja novi kodeks ravnanja za sektor obračuna in poravnave, v katerem vidi pomemben prvi korak k povezanemu in učinkovitemu trgu za storitve po sklenjenem poslu v EU. Kodeks podrobno določa ukrepe za večjo preglednost in konkurenčnost v sektorju storitev po sklenjenem poslu. Podpisniki kodeksa bodo morali postopoma uvajati te ukrepe in jih v celoti najpozneje uvesti do 1. januarja 2008. Strog postopek spremljanja bo zagotovil, da se ukrepi ustrezno in pravočasno izvajajo.

Komisar za notranji trg in storitve McCreevy je dejal: „Novi kodeks ravnanja dokazuje, da je sektor obračuna in poravnave trdno zavezan preglednosti, interoperabilnosti in konkurenci. To je pomemben prvi korak. Sektor mora zdaj poskrbeti za ustrezno izvajanje kodeksa in odstraniti zadnje ovire na trgu. In vsi, ki smo pri tem vključeni – Komisija, države članice, ponudniki in uporabniki infrastruktur – moramo sodelovati, zato da se vzpostavi učinkovit in varen trg za storitve po sklenjenem poslu v EU.

Komisar McCreevy se je 11. julija 2006 namesto za predlog direktive (glej SPEECH/06/450) izrekel za pristop, ki bi pod vodstvom sektorja omogočil bolj učinkovit in povezan trg za storitve po sklenjenem poslu v EU, in pozval sektor, naj oblikuje primerno rešitev. Na komisarjev poziv so tri najpomembnejša sektorska združenja – Federation of European Securities Exchanges (FESE), European Association of Central Counterparty Clearing Houses (EACH) in European Central Securities Depositories Association (ECSDA) – odgovorila tako, da so sestavila kodeks ravnanja, ki so ga danes podpisali vsi njihovi člani.

Kodeks določa ukrepe, ki obravnavajo tri glavna vprašanja:

(i) preglednost cen in storitev,

(ii) dostopnost in interoperabilnost,

(iii) ločevanje storitev in računovodstva.

Za vsako skupino ukrepov kodeks določa rok za izvedbo: nekatere ukrepe bo treba uvesti kmalu po podpisu kodeksa, za obsežnejše ukrepe pa bo več časa na voljo. Preglednost cen bo tako treba uveljaviti do konca leta 2006, interoperabilnost in dostopnost do konca junija 2007, ločitev storitev in računovodstva pa do 1. januarja 2008.

Strog mehanizem spremljanja bo zagotovil, da se ukrepi ustrezno in pravočasno izvajajo. Mehanizem bo temeljil na zunanjih revizorjih, ki bodo o izvajanju obvez podpisnikov poročali priložnostnemu nadzornemu odboru, ki mu predseduje Komisija.

Sprva bo kodeks veljal izključno za delnice. Pri uveljavljanju kodeksa Komisija pričakuje, da se bo njegovo področje uporabe postopoma razširilo in vključilo tudi druge finančne inštrumente, kot so obveznice in izvedene finančne inštrumente. Po želji pa lahko podpisniki – Komisija jih namreč pri tem spodbuja – uporabljajo nekatere ali vse določbe kodeksa za večino ali celoto finančnih inštrumentov že prej.

Kodeks je na voljo na:

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/clearing/index_en.htm


Side Bar