Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1517

Brüsszel, 2006. november 7.

Elszámolás és kiegyenlítés: McCreevy biztos üdvözli az ágazat új magatartási kódexét

Az Európai Bizottság üdvözölte az elszámolásokra és kiegyenlítésekre vonatkozó új magatartási kódexet („Kódex”), amelyet az integrált és hatékony, kereskedés utáni uniós piac kialakítására irányuló fontos első lépésnek tart. A Kódexben meghatározott intézkedések célja, hogy növeljék az átláthatóságot és a versenyt a kereskedés utáni ágazatban. A Kódex aláírói fokozatosan hajtják végre ezeket az intézkedéseket, a Kódexet teljes egészében pedig 2008. január 1-jétől kell alkalmazni. Szigorú felügyeleti eljárás biztosítja a megfelelő és pontos végrehajtást.

Charlie McCreevy, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Az új magatartási kódex megmutatja a elszámolási és kiegyenlítési ágazatnak az átláthatóság, az interoperabilitás és a verseny melletti határozott elkötelezettségét. Fontos első lépés ez. Az ágazatnak most a Kódex megfelelő végrehajtását, valamint a fennmaradó piaci akadályok megszüntetését kell biztosítania. Minden résztvevőnek – a Bizottságnak, a tagállamoknak, az infrastruktúra-szolgáltatóknak és -felhasználóknak – együtt kell működni, hogy hatékony és biztonságos kereskedés utáni piac jöjjön létre az EU-ban.”

2006. július 11-én McCreevy biztos bejelentette, hogy az irányelvi szabályozással szemben inkább az ágazat irányította intézkedéseket részesíti előnyben a hatékonyabb és integrált kereskedés utáni uniós piac kialakítása érdekében (lásd: SPEECH/06/450), és megfelelő megoldás kidolgozására szólította fel az ágazatot. A biztos felhívására a három fő ágazati szövetség – az Európai Értéktőzsdék Szövetsége (Federation of European Securities Exchanges (FESE)), az Elszámolóházak Európai Szövetsége (European Association of Central Counterparty Clearing Houses (EACH)) és a Közép-Európai Központi Értéktárak és Elszámolóházak Szövetsége (European Central Securities Depositories Association (ECSDA)) – válaszként magatartási kódexet dolgozott ki, amelyet a mai napon a három szövetség valamennyi tagja aláírt.

A Kódexben meghatározott intézkedések három fő kérdéskört érintenek:

i. az árak és a szolgáltatások átláthatósága,

ii. hozzáférés és interoperabiliás,

iii. a szolgáltatások elhatárolása és az elszámolások szétválasztása.

A Kódex eltérő határidőt szab az egyes intézkedéscsoportok végrehajtására: egyes intézkedéseket már röviddel a Kódex aláírását követően alkalmazni kell, míg az összetettebb intézkedésekhez több időt biztosítanak. Az árak összehasonlíthatóságát 2006 végére, az interoperabilitást és a hozzáférést 2007 júniusára, az elhatárolást és az elszámolások szétválasztását pedig 2008. január 1-jére kell biztosítani.

Szigorú felügyeleti eljárás biztosítja a megfelelő és időben történő végrehajtást. A mechanizmus során külső könyvvizsgálók járnak el, akik a Bizottság által elnökölt eseti felügyeleti bizottságnak számolnak be az aláírók kötelezettségvállalásainak végrehajtásáról.

Kezdetben a Kódexet csak a részvényügyletekre kell alkalmazni. Megkezdődött a Kódex végrehajtása, és a Bizottság reméli, hogy a Kódex hatályát fokozatosan ki tudja terjeszteni egyéb pénzügyi eszközökre, mint például a kötvényekre és a származékos értékpapírokra is. Az aláírók azonban – és erre a Bizottság is ösztönzi őket – már a kezdetektől fogva alkalmazhatják a Kódex valamennyi rendelkezését vagy azok egy részét a pénzügyi eszközök többségére vagy összességére.
A Kódex szövege az alábbi címen érhető el:

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/clearing/index_en.htm


Side Bar