Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1517

Bruxelles, den 7. november 2006

Clearing og afvikling: kommissær McCreevy hilser ny sektoradfærdskodeks velkommen

Europa-Kommissionen hilser clearing- og afviklingssektorens nye adfærdskodeks velkommen og ser den som et vigtigt første skridt i retning af et integreret og effektivt efterhandelsmarked i EU. Foranstaltningerne i kodeksen har til formål at øge gennemsigtigheden og skærpe konkurrencen i efterhandelssektoren. Kodeksens signatarer skal gradvis gennemføre disse foranstaltninger, som skal være fuldt på plads senest den 1. januar 2008. Kodeksen omfatter en streng overvågning, som skal sikre, at foranstaltningerne gennemføres korrekt og til tiden.

Kommissæren for det indre marked og tjenesteydelser, Charlie McCreevy, udtalte: "Denne nye adfærdskodeks afspejler, at clearing- og afviklingssektoren er fast besluttet på at sikre gennemsigtighed, interoperabilitet og konkurrence. Den er et vigtigt første skridt. Sektoren skal nu sikre, at kodeksen gennemføres korrekt, og fjerne de resterende hindringer på markedet. Og alle implicerede parter – Kommissionen, medlemsstaterne, infrastrukturoperatørerne og brugerne – må og skal arbejde sammen for at opnå et effektivt og sikkert efterhandelsmarked i EU."

Den 11. juli 2006 udtalte kommissær Charlie McCreevy, at han foretrækker at lade sektoren selv gå forrest for at sikre et mere effektivt og integreret efterhandelsmarked i EU frem for at foreslå et direktiv (se SPEECH/06/450), og opfordrede sektoren til at foreslå en egnet løsning. Som reaktion på kommissærens opfordring udarbejdede de tre største branchesammenslutninger – Federation of European Securities Exchanges (FESE), European Association of Central Counterparty Clearing Houses (EACH) og European Central Securities Depositories Association (ECSDA) – en adfærdskodeks, som i dag blev undertegnet af alle deres medlemmer.

Foranstaltningerne i kodeksen drejer sig om tre hovedområder:

i) gennemsigtighed i priser og tjenesteydelser

ii) adgang og interoperabilitet

iii) særskilt udbydelse ("unbundling") af tjenesteydelser og opsplitning af regnskaber.

For hver gruppe af foranstaltninger fastsætter kodeksen en bestemt gennemførelsesfrist: nogle af foranstaltningerne skal gennemføres umiddelbart efter undertegnelsen af kodeksen, hvorimod den giver mere tid til at gennemføre de mere komplekse foranstaltninger. Der skal således sikres prisgennemsigtighed senest ved udgangen af 2006, interoperabilitet og adgang senest ved udgangen af juni 2007 og særskilt udbydelse af tjenesteydelser og opsplitning af regnskaber senest den 1. januar 2008.

Der vil blive indført en streng overvågningsordning, som skal sikre, at alle foranstaltningerne gennemføres korrekt og til tiden. Ordningen indebærer, at eksterne revisorer skal aflægge rapport om signatarernes gennemførelse af deres forpligtelser til et ad hoc-overvågningsudvalg, som Kommissionen er formand for.

Til at begynde med vil kodeksen kun gælde for kontantbaserede aktietransaktioner. I takt med kodeksens gennemførelse forventer Kommissionen, at kodeksens rækkevidde gradvis udvides til at omfatte andre finansielle instrumenter som obligationer og derivater. Signatarerne kan dog – og Kommissionen opfordrer dem til at gøre det – anvende alle eller nogle af bestemmelserne i kodeksen på alle eller de fleste af de finansielle instrumenter fra et tidligt stadium, hvis de ønsker det.

Et eksemplar af kodeksen kan fås på adressen:

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/clearing/index_en.htm


Side Bar