Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

IP/06/1512

Brussel, 6 november 2006

Veiliger op het internet: Europees actieplan toonaangevend

Een onafhankelijke evaluatie heeft uitgewezen dat dankzij het EU-Actieplan voor een veiliger internet, dat als doel heeft de veiligheid van internetgebruik te verhogen, in het bijzonder voor kinderen, de illegale en schadelijke inhoud met succes is teruggedrongen zonder aantasting van de vrije meningsuiting. Bij de tenuitvoerlegging van het "Safer Internet plus"-actieplan voor de periode 2007-2008 zal de Commissie rekening houden met de aanbevelingen van de deskundigen. Inmiddels wordt het huidige programma door andere regio's in de wereld als model overgenomen.

Viviane Reding, Commissaris voor informatiemaatschappij en media, verklaarde dat "op zeer korte een lange weg is afgelegd. Via het actieplan voor een veiliger internet promoten we reeds jaren een veiliger gebruik van het internet en andere onlinetechnologieën, met name door kinderen, en strijden we tegen illegale en schadelijke inhoud zoals kinderporno en racisme. De Commissie heeft de sector voorts aangespoord tot een meer proactieve houding ten aanzien van de veiligheid van kinderen."

Onafhankelijke deskundigen hebben tijdens de eerste helft van 2006 een evaluatie gemaakt van het Actieplan voor een veiliger internet en pleiten voor een voortzetting van het programma. De EU wordt door de betrokkenen als pionier beschouwd omdat ze reeds in een vroeg stadium oog had voor het probleem van de illegale en schadelijke inhoud op het internet. Talrijke landen in het verre Oosten en op het Amerikaans continent hebben de structuur en het concept van het actieplan voor een veiliger internet overgenomen als model om dergelijke online boodschappen aan te pakken zonder de vrije meningsuiting aan te tasten.

De deskundigen wijzen tevens op de doelmatigheid van het actieplan. De belangrijkste concrete resultaten zijn: een Europees netwerk van 21 nationale meldpunten waar eindgebruikers anoniem illegale inhoud kunnen signaleren en de oprichting van 23 nationale bewustmakingsknooppunten om een veilig internetgebruik te promoten bij kinderen, ouders en leerkrachten. Volgens het INHOPE, de internationale vereniging van internetmeldpunten, werden in 2005 ongeveer 65 000 meldingen voor verdere actie en onderzoek doorgespeeld naar nationale en internationale handhavinginstanties.

Om deze goede resultaten te bestendigen wordt in het kader van het "Safer internet plus"-actieplan gepleit voor "gecombineerde meldpunten en bewustmakingsknooppunten". Vanaf 2007 worden middelen uitgetrokken voor proefprojecten op het gebied van samenwerking tussen meldpunten en handhavingsinstanties. De lidstaten dienen meer inspanningen te leveren om de bekendheid van de meldpunten bij de eindgebruikers te verhogen en samenwerking tussen de meldpunten en andere actoren, zoals politie en internetproviders, te bevorderen. Het 'European Schoolnet partnerschip', een publiek consortium dat wordt gefinancierd door 26 ministeries van onderwijs en tevens coördinator van INSAFE, moet de dialoog tussen de verschillende nationale administraties en tussen leerkrachten en de bewustmakingsknooppunten bevorderen.

Feedback van kinderen is essentieel om problemen aan het licht te brengen en gepaste oplossingen uit te werken. Dankzij het nieuwe Europese project "Eukids online" zal onze kennis over het gedrag van kinderen op het internet en de manier waarop zij risico's ervaren verbeteren. Om de kennis bij ouders en scholen over filterinstrumenten te verbeteren laat de Commissie tevens een evaluatie uitvoeren van de bestaande filtersoftware en –diensten (SipBench). De eerste resultaten worden in december van dit jaar verwacht.

Vandaag publiceert de Commissie twee mededelingen over:

• De uitvoering van het communautair meerjarenprogramma ter bevordering van een veiliger gebruik van het internet en nieuwe onlinetechnologieën (Safer Internet plus); zie:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/programme/evaluations/index_en.htm

• De eindevaluatie van het meerjarenactieplan voor een veiliger internet voor de periode 2003-2004; zie: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/programme/evaluations/index_en.htm

Meer informatie:

Het "Safer Internet plus"-actieplan van de Commissie: http://ec.europa.eu/saferinternet

Meldpunten: http://www.inhope.org/

Bewustmakingsknooppunten: http://www.saferinternet.org/

EUKids Online: http://www.eukidsonline.net/

Sipbench: http://www.sip-bench.org


Side Bar