Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1434

V Bruselu dne 19. října 2006

Úspory ve výši 20% do roku 2020: Evropská komise představila svůj akční plán pro energetickou účinnost

Evropská komise dnes představila svůj akční plán pro energetickou účinnost jako hlavní krok ke splnění náročných úkolů v oblasti energetiky. Plán obsahuje balíček prioritních opatření, která zahrnují celou řadu nákladově hospodárných iniciativ v oblasti energetické účinnosti. Sem patří opatření na zvýšení účinnosti elektrických spotřebičů, budov, dopravy a výroby elektrické energie. Navrhovány jsou přísné nové normy v oblasti energetické účinnosti, podpora energetických služeb a specifické mechanismy financování na podporu energeticky účinnějších produktů. Komise dále vytvoří Pakt primátorů ze 20 – 30 nejprogresivnějších evropských měst a navrhne mezinárodní dohodu o energetické účinnosti. Celkem bylo oznámeno přes 75 opatření.

„Evropané musí šetřit energií. Evropa plýtvá nejméně 20 % celkového objemu využívané energie. Úsporou energie pomůže Evropa řešit otázku změny klimatu, jakož i své narůstající spotřeby, a svou závislost na fosilních palivech dovážených z oblastí mimo Unii,“ uvedl Andris Piebalgs, člen Komise odpovědný za energii. „Energetická účinnost je pro Evropu zásadní: pokud se k činům odhodláme nyní, mohly by být do roku 2020 přímé náklady naší energetické spotřeby sníženy každoročně o více než 100 miliard EUR a zabránilo by se úniku 780 milionů tun CO2.“

Akční plán, který bude prováděn po dobu příštích šesti let, je reakcí na naléhavou výzvu hlav států a vlád k realistické strategii energetické účinnosti na letošním jarním zasedání Evropské rady. Plán vyzdvihuje význam minimálních norem energetické náročnosti pro celou řadu spotřebičů a zařízení (od zařízení pro domácnost, jako jsou např. ledničky a klimatizační systémy, až po průmyslová čerpadla a ventilátory) a pro budovy a energetické služby. Minimální normy výkonnosti představují společně s hodnocením výkonu a systémy označování významný nástroj pro stahování produktů vyznačujících se vysokou spotřebou energie z trhu, informování spotřebitelů o nejúčinnějších produktech a transformaci trhu s cílem dosáhnout vyšší účinnosti energie. Budou vypracovány minimální požadavky na výkonnost nových a renovovaných budov. Rovněž budou prosazovány budovy s velmi nízkou spotřebou energie (či tzv. „pasivní domy“).

Plán zdůrazňuje značný potenciál snižování ztrát při výrobě, přenosu a rozvodu elektrické energie. Navrhuje cílené nástroje ke zvýšení účinnosti jak nových, tak stávající výrobních kapacit a ke snížení ztrát při přenosu a rozvodu.

Je navrhován ucelený soubor opatření pro zlepšení energetické účinnosti v oblasti dopravy. Plán uznává, že úspor energie lze dosáhnout zejména zabezpečením palivové účinnosti vozidel, rozvojem trhů čistších vozidel, zajištěním řádného tlaku v pneumatikách a zlepšením účinnosti městských, železničních, námořních a leteckých dopravních systémů. Za důležité považuje i změny chování v oblasti dopravy.

Akční plán dále vyzývá k vhodným a předvídatelným cenovým signálům, které jsou zásadní pro zlepšení energetické účinnosti a celkového hospodářského výkonu.

Plán také obsahuje řadu dodatečných návrhů ke zvýšení povědomí o energetické účinnosti, jako jsou např. vzdělávání a odborná příprava. Rovněž zdůrazňuje naléhavou potřebu řešit otázky energetické účinnosti na globální úrovni prostřednictvím mezinárodních partnerství.

Bude-li akční plán energetické účinnosti plně realizován, může zlepšit konkurenceschopnost Unie, životní úroveň jejích občanů, podpořit zaměstnanost a zvýšit vývoz nových energeticky účinných technologií. Na individuální úrovni přinesou malé změny v našich zvyklostech souvisejících se spotřebou energie úsporu financí, zlepšení stavu životního prostředí a ovlivní náš podíl při dosahování společných evropských cílů.

Další informace o akčním plánu lze nalézt na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/energy/action_plan_energy_efficiency/index_en.htm

MEMO/06/387


Side Bar