Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1419

Bruselj, 18. oktobra 2006

Poštne storitve: Komisija predlaga popolno odprtje trga do leta 2009

Evropska komisija je predstavila predlog za popolno odprtje poštnih trgov EU konkurenci do leta 2009, v skladu z dogovorjenim ciljnim datumom, določenim v veljavni Poštni direktivi. Komisija na podlagi obsežne raziskave meni, da je to najboljši način za ohranitev univerzalne storitve ter istočasno nadaljnje izboljšanje kakovosti in izbire za potrošnike in podjetja v EU. Popolno odprtje trga bo pomenilo, da nacionalni operaterji ne bodo več imeli monopola, znanega kot „rezervirano področje“, pri pošiljkah pod določeno težo (trenutno največ 50 gramov). Namesto tega bo državam članicam na voljo prožna izbira med sredstvi za financiranje zagotavljanja univerzalne storitve ali možnost delitve obveznosti zagotavljanja univerzalne storitve med operaterji. Predlog nudi nadaljnja pojasnila, na kakšen način je to mogoče doseči. Predlagana nova Direktiva je zadnja faza dolgotrajnega procesa reforme, ki je že omogočil odprtje znatnega dela poštnih trgov EU za konkurenco, z zelo pozitivnimi rezultati.

Komisar za notranji trg in storitve Charlie McCreevy je izjavil: „Trdno sem prepričan, da je dokončno oblikovanje notranjega trga za poštne storitve bistvenega pomena za zagotovitev nadaljnjih izboljšav ter za vzdrževanje napredka in rezultatov, ki so bili do zdaj doseženi. Pri pripravi predloga smo na prvo mesto postavili potrebe potrošnikov in uporabnikov. S popolnim odprtjem trga leta 2009 lahko pričakujemo več inovacij, boljše storitve in izboljšano stroškovno učinkovitost. Brez njega bodo poštni trgi EU vedno manj sposobni soočati se z izzivi komunikacijske revolucije. Odprtje trga ima ključno vlogo pri dolgoročnem preživetju sektorja in pri ustvarjanju delovnih mest.“

Ohranitev univerzalne storitve

Predlog ohranja trenutno obveznost držav članic za zagotavljanje visoke kakovosti univerzalne storitve, ki vključuje vsaj eno dostavo in zbiranje pet dni na teden za vsakega državljana EU. Poleg tega bo dodatno okrepil varstvo potrošnikov in povečal vlogo nacionalnih regulativnih organov. Predlog ohranja obveznost zagotoviti cenovno dostopne poštne storitve ter tudi možnost, da države članice uvedejo enotno tarifo za pošiljke s tarifo za en kos, kot je na primer pošta posameznikov. V primeru potrebe po kritju preostalih neto stroškov zagotavljanja univerzalne storitve bodo države članice lahko izbirale med številnimi možnostmi, vključno na primer z državno pomočjo, javnimi naročili, kompenzacijskim skladom in delitvijo stroškov. Države članice bodo lahko same odločile, kateri model najbolj ustreza njihovim potrebam.

Ugodnosti popolnega odprtja trga

Z odpravo rezerviranih področij lahko uporabniki poštnih storitev pričakujejo, da se bodo storitve, ki so jim na voljo, razvijale in nadalje izboljševale. Ponudnike univerzalne storitve se bo spodbujalo, da postanejo zanesljivejši in učinkovitejši ter da se v večji meri osredotočijo na potrošnike, glede na možno konkurenco novih udeležencev na trgu. Popolno odprtje trga bo neposredno pospešilo tudi ustvarjanje novih delovnih mest v novih poštnih podjetjih in posredno v gospodarskih panogah, ki so odvisne od poštnega sektorja.

Ozadje

Poštne storitve v EU so zajete v Poštni direktivi iz leta 1997 (97/67/ES). Ta je določila ureditveni okvir, ki državljanom jamči univerzalno storitev, in hkrati postopno omejila obseg rezerviranega področja (prvotno pošiljke pod 350 gramov, leta 2002 spremenjeno na 100 gramov in 1. 1. 2006 znižano na 50 gramov). Namen Direktive je zagotoviti najboljše možne storitve s postopnim odpiranjem trga s končnim ciljem popolnega odprtja leta 2009. Vključuje zahtevo, da Komisija zagotovi periodična poročila o izvajanju in pred koncem leta 2006 potrdi, ali je leto 2009 še vedno primeren ciljni datum. Komisija zdaj z nadaljnjo spremembo Direktive predlaga, da se navedeni datum potrdi. Številne države članice so svoje trge že v celoti odprle konkurenci ali imajo trdne načrte, da to storijo pred ciljnim datumom leta 2009.

Podrobnejša vprašanja in odgovori so na voljo v pogosto zastavljenih vprašanjih v zvezi s to temo (MEMO/06/383).
Predlog, spremljevalne študije in najnovejše poročilo o izvajanju so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm


Side Bar