Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1419

Bryssel 18. lokakuuta 2006

Postipalvelut: Komissio ehdottaa markkinoiden täydellistä avaamista vuoteen 2009 mennessä

Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen EU:n postimarkkinoiden täydellisestä avaamisesta kilpailulle vuoteen 2009 mennessä eli nykyisessä postidirektiivissä sovitun tavoiteaikataulun mukaisesti. Laajamittaisen tutkimuksen perusteella komissio uskoo, että tämä on EU:n kuluttajien ja yritysten kannalta paras keino säilyttää yleispalvelu ja parantaa laatua ja valinnanvaraa. Markkinoiden täydellinen avaaminen tarkoittaa, että kansallisilla postialan toimijoilla ei enää ole monopolia tietyn painorajan alittavissa postilähetyksissä (nykyisin enintään 50 grammaa), jotka tunnetaan nimellä ”varatut palvelut”. Jäsenvaltioille tarjotaan joustava valikoima keinoja yleispalvelun tarjonnan rahoittamiseen tai mahdollisuus jakaa yleispalveluvelvoite usean toimijan kesken. Ehdotuksessa on kuvattu selkeästi, kuinka tämä voidaan saavuttaa. Ehdotettu uusi direktiivi on viimeinen vaihe pitkässä uudistusprosessissa, jonka kuluessa EU:n postimarkkinoita on jo laajamittaisesti avattu kilpailulle erittäin myönteisin tuloksin.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Charlie McCreevy totesi: ”Uskon vakaasti, että postipalveluiden sisämarkkinoiden toteuttaminen on olennaisen tärkeää palveluiden parantamiseksi edelleen ja jo saavutettujen edistysaskelten ja tulosten turvaamiseksi. Ehdotusta laatiessamme asetimme etusijalle kuluttajien ja käyttäjien tarpeet. Kun markkinat avautuvat täydellisesti vuonna 2009, voimme odottaa yhä uusia innovaatiota, parempia palveluja ja parempaa kustannustehokkuutta. Ilman tätä EU:n postimarkkinat kykenisivät yhä huonommin suoriutumaan kommunikaatiovallankumouksen haasteista.” Markkinoiden avaaminen on keskeisessä asemassa postialan kannattavuuden ja sen tuottaman työllisyyden pitkän aikavälin turvaamisessa.”

Yleispalvelun säilyttäminen

Direktiiviehdotuksessa säilytetään jäsenvaltioiden nykyiset velvoitteet varmistaa korkeatasoinen yleispalvelu, joka sisältää vähintään yhden jakelun ja keräilyn viitenä päivänä viikossa jokaiselle EU:n kansalaiselle. Se myös lujittaa kuluttajansuojaa ja laajentaa kansallisten sääntelyviranomaisten roolia. Ehdotuksessa säilytetään velvoite varmistaa postipalveluiden kohtuuhintaisuus sekä jäsenvaltioiden mahdollisuus määrätä yhtenäinen hinnoittelu yksikköhintaisiin lähetyksiin, kuten kuluttajien lähettämään postiin. Mikäli yleispalvelun tarjonnasta jää nettokustannuksia, jäsenvaltioilla on niiden kattamiseen lukuisia vaihtoehtoja, kuten valtiontuki, julkiset hankinnat, korvausrahastot ja kustannusten jakaminen. Kukin jäsenvaltio voi valita itselleen sopivimman vaihtoehdon.

Markkinoiden täydellisen avaamisen hyödyt

Kun palvelujen varaaminen poistetaan, postipalvelujen käyttäjät tulevat näkemään palvelujen kehittyvän ja paranevan. Yleispalvelun tarjoajilla on syytä petrata luotettavuuttaan, tehokkuuttaan ja asiakaslähtöisyyttään entisestään, sillä markkinoiden uudet tulokkaat lisäävät todennäköisesti kilpailua. Lisäksi markkinoiden täydellinen avautuminen poikii välittömästi uusia työpaikkoja uusissa postiyhtiöissä ja välillisesti postialasta riippuvissa yhtiöissä.

Taustaa

EU:n postipalveluista säädetään vuoden 1997 postidirektiivissä (97/67/EY). Sillä luotiin järjestelmä, joka takaa kansalaisille yleispalvelun ja samalla asteittain rajoittaa varattujen palvelujen kattavuutta (alun perin alle 350 g lähetykset; vuonna 2002 alarajaksi muutettiin 100 g ja 1.1.2006 50 g). Direktiivillä pyrittiin varmistamaan paras mahdollinen palvelu markkinoiden vähittäisen avaamisen kautta. Lopullinen tavoite on täysi avautuminen vuonna 2009. Direktiivissä komissio velvoitettiin raportoimaan säännöllisesti sen täytäntöönpanosta ja vahvistamaan vuoden 2006 loppuun mennessä, onko vuosi 2009 edelleen mahdollinen. Komissio ehdottaa nyt tämän päivämäärän vahvistamista uuden muutosdirektiivin muodossa. Monet jäsenvaltiot ovat jo avanneet markkinansa kilpailulle kokonaan tai ovat vakaissa aikeissa tehdä niin ennen vuoden 2009 tavoiteaikataulua.

Lisätietoja on asiaan liittyvässä FAQ-koosteessa (MEMO/06/383).
Ehdotus, siihen liittyvät selvitykset ja uusin täytäntöönpanoraportti löytyvät verkkosivulta:

http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm


Side Bar