Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/06/1411

Bryssel den 17 oktober 2006

Konkurrens: Sverige dras inför EG-domstolen för att inte ha avskaffat monopolet på sändningstjänster

Europeiska kommissionen har beslutat dra Sverige inför EG-domstolen för att landet inte ändrat de regler som ger det statsägda bolaget Boxer TV-Access AB monopol på tjänster för åtkomstkontroll inom nätet för digitala marksändningar i Sverige. Enligt direktivet om konkurrens på marknaderna för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (kommissionens direktiv 2002/77/EG) måste Sverige avskaffa alla monopolrättigheter för sändningsverksamhet före juli 2003. Sverige har emellertid ännu inte avskaffat Boxer TV-Access AB:s monopol. Att ärendet hänskjuts till EG-domstolen är den sista fasen i ett överträdelseförfarande enligt artikel 226 i EG-fördraget.

Neelie Kroes, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor, gav följande kommentar: "Jag beklagar att jag tvingats dra Sverige inför EG-domstolen, men svenska tittare bör inte längre förvägras rätten att välja leverantör av digital marksänd television, eftersom gemenskapslagstiftningen ger dem denna rättighet. Jag välkomnar att Sverige i princip gått med på att ändra sin lagstiftning om radio- och TV-sändningar, men nu är det dags för den svenska regeringen att uppfylla sitt löfte utan vidare dröjsmål".

Kommissionens direktiv 2002/77/EG av den 16 september 2002 om konkurrens på marknaderna för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster garanterar att konkurrensmässiga marknadsförhållanden råder i hela EU på marknaderna för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Direktivet är tillämpligt på nät för radio- och TV-sändningar och på överförings- och sändningstjänster. Enligt direktivet måste medlemsstaterna se till att alla företag har rätt att driva sådana nät och tillhandahålla sådana tjänster.

Svenska programföretag som använder digital marksändnings- och överföringsteknik är dock även i fortsättningen tvungna att köpa tjänster för åtkomstkontroll enbart av Boxer, vilket ger detta företag monopol på dessa tjänster. Detta går stick i stäv mot direktivet.

Tjänster för åtkomstkontroll omfattar kryptering och dekryptering av tv-signaler (betal-tv) och tillhandahållande av avkodare, digitalboxar, smartkort och annan utrustning.


Side Bar