Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/06/1388

Brussel, 13 oktober 2006

De Commissie keurt Belgische subsidieregeling voor de binnenvaart goed

De Europese Commissie heeft vandaag een Belgische regeling goedgekeurd die bedoeld is om de ontwikkeling te bevorderen van de binnenvaart tussen de Vlaamse kusthavens en het achterland. De steun bevordert de overschakeling van vrachtvervoer over de weg naar een meer milieuvriendelijke vervoerswijze. De regeling geldt voor alle vervoerondernemingen uit de EU die geregelde diensten in België verzorgen.

Het Europese vervoerbeleid stimuleert het gebruik van de binnenvaart en andere milieuvriendelijke vervoerswijzen zodat deze concurrerende alternatieven kunnen worden voor het wegvervoer. Wat de binnenvaart betreft, stelt het NAIADES-programma dat op een geliberaliseerde binnenvaartmarkt "de Europese Commissie de binnenvaart en haar concurrentiepositie [wenst] te versterken, met name door te streven naar een betere integratie in multimodale vervoersketens"[1].

Volgens de Belgische regeling zullen subsidies worden verleend voor de bouw of ombouw van schepen die kunnen varen op het gedeelte van de zee tussen Zeebrugge en Vlissingen/Breskens (NL) ("estuaire vaart "). De steun kan ook helpen bij het opstarten van geregelde containerdiensten tussen Vlaamse kusthavens en het achterland (met name Vlaanderen en het Rijnbekken).

De steun loopt over de periode 2006-2008 en beschikt over een totaal budget van 6 240 776 EUR voor drie jaar.

De Commissie was van oordeel dat de regeling verenigbaar is met de regels van het Verdrag[2].


[1] “NAIADES” - Geïntegreerd Europees Actieplan voor de binnenvaart, COM(2006) 6 van 17.1.2006.

[2] Verordening 1107/70 en artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag.


Side Bar