Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/135

Brüsszel, 2006. február 8.

A Bizottság a bioüzemanyag-előállítás fellendítését szorgalmazza

Az Európai Bizottság ma ambiciózus európai uniós stratégiát fogadott el a bioüzemanyagok területén, amely számos majdani piaci alapú, jogszabályi és kutatási jellegű intézkedést tartalmaz a mezőgazdasági nyersanyagokból előállított üzemanyagok gyártásának fellendítésére. A dokumentum, amely a 2005 decemberében a biomasszára vonatkozóan elfogadott cselekvési tervre épül, három fő célt határoz meg: a bioüzemanyagok térnyerésének elősegítését az EU-ban és a fejlődő országokban; a felkészülést a bioüzemanyagok nagy volumenű felhasználására versenyképességük növelésén és a „második generációs" bioüzemanyagok kutatásának erősítésén keresztül; valamint azon fejlődő országok támogatását, amelyekben a bioüzemanyag-előállítás fenntartható gazdasági növekedést eredményezhet. A bioüzemanyagok elterjedése számos előnnyel jár: csökkenti Európa függőségét a fosszilis tüzelőanyagok importjától, mérsékli az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, új piacokat teremt a mezőgazdasági vállalkozók számára, és több fejlődő országban új gazdasági lehetőségeket nyit meg.

„Soha nem volt időszerűbb előmozdítani a bioüzemanyagok ügyét, mint manapság – jelentette ki Mariann Fischer Boel, a Bizottság mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős tagja. – A nyersolaj ára továbbra is magas; a Kiotói Jegyzőkönyv értelmében szigorú kritériumoknak kell megfelelnünk; az oroszországi gázimport körül kialakult ellentmondásos helyzet pedig rámutatott, mennyire fontos az energia területén növelni Európa önellátó képességét. A bioüzemanyag-gyártás alapanyag-szükséglete egyben új piacokat hoz létre az európai gazdáknak, akik a KAP-reform eredményeképpen igazi vállalkozókká nőtték ki magukat.”

Louis Michel fejlesztési biztos azokat a lehetőségeket emelte ki, amelyek a fejlődő országok számára, különösen a cukorágazat reformjával érintett országok számára rejlenek a bioüzemanyagok előállításában. „Természeti adottságainál fogva több fejlődő ország is jó helyzetben van a bioüzemanyagok nyersanyagainak termelésében, különösen azok, amelyeknek hagyományosan erős oldaluk a cukorgyártás. A bioüzemanyagok bővülő európai uniós piaca új exportlehetőségeket jelent számukra. Hogy ezekkel minél teljesebb mértékben élhessenek, az EU azzal siet segítségükre, hogy támogatja a vonatkozó ismeretek átadását és piaci potenciáljuk növelését.”

A stratégia részeként a Bizottság hét fő csapás mentén tervez intézkedéseket a bioüzemanyagok előállításának és használatának előmozdítása érdekében.

1. A bioüzemanyagok iránti kereslet serkentése

A Bizottság 2006-ban jelentést tesz közzé a bioüzemanyagokról szóló irányelv lehetséges felülvizsgálatáról; szorgalmazza, hogy a tagállamok segítsék elő a bioüzemanyagok (köztük a második generációs termékek) piaci befogadását; és megfontolja a bioüzemanyagokra vonatkozó kötelezettségek bevezetésének lehetőségét. A Bizottság nemrégiben javaslatot terjesztett elő a tiszta és energiahatékony járművek használatának előmozdításáról.

2. A környezetvédelmi előnyök kihasználása

A Bizottság megvizsgálja, hogyan járulhatnak legjobban hozzá a bioüzemanyagok a szennyezőanyag-kibocsátási célértékek teljesítéséhez; erőfeszítéseket tesz bioüzemanyag-alapanyagok termesztésének fenntarthatósága érdekében; és elemzi a benzin és a gázolaj bioüzemanyag-tartalmára vonatkozó határértékek módosításának lehetőségét.

3. A bioüzemanyagok előállításának és elosztásának fejlesztése

A Bizottság szakértői csoport életre hívását javasolja annak felmérésére, hogyan járulhatnak hozzá a bioüzemanyagok a vidékfejlesztési programokhoz, és fokozza a rendszeres ellenőrzést a bioüzemanyagok hátrányos megkülönböztetésének felszámolása érdekében.

4. Az alapanyag kínálatának bővítése

A Bizottság lehetővé teszi, hogy a KAP keretében támogatásban részesüljön a bioetanol előállítása érdekében folytatott cukortermelés; megvizsgálja az intervenciós gabonakészletek feldolgozásának lehetőségét; tájékoztatási kampányt finanszíroz a gazdák és az erdőtulajdonosok körében; erdészeti cselekvési tervet dolgoz ki; és áttekinti az állati melléktermékek és a tiszta hulladék felhasználásának lehetőségeit.

5. A kereskedelemben rejlő lehetőségek kiaknázása

A Bizottság megvizsgálja, lehetséges-e javaslatot előterjeszteni annak érdekében, hogy a bioüzemanyagok külön vámkódokat kapjanak; kiegyensúlyozott megegyezésre törekszik az etanoltermelő országokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokon; és javasolni fogja a biodízelre vonatkozó műszaki előírások módosítását.

6. A fejlődő országok támogatása

A Bizottság gondoskodik olyan intézkedések bevezetéséről, amelyek révén a bioetanol-termelés fejlesztéséhez támogatás nyújtható az uniós cukorreformmal érintett azon afrikai, karibi és csendes-óceáni országok részére, amelyek aláírták a cukorról szóló jegyzőkönyvet; következetes „segítségnyújtási csomagot” állít össze a fejlődő országok számára a bioüzemanyagok terén; és megvizsgálja, hogyan segítheti legjobban a bioüzemanyagokkkal foglalkozó nemzeti és regionális fórumok munkáját.

7. Kutatás és fejlesztés

A Bizottság továbbra is támogatást nyújt a bioüzemanyagokkal foglalkozó, az ágazat képviselői meghatározó részvételével működő technológiai platform tevékenységéhez, amely ajánlásokat ad a terület kutatásához. A bioüzemanyagok kiemelt helyet foglalnak el a hetedik keretprogramban, elsősorban a „biomassza-finomítás” koncepcióján (ez értékes felhasználást keres a növény valamennyi része számára) és a második generációs bioüzemanyagok kutatásán keresztül. A kutatás révén az előállítás költségei 2010-től jelentősen csökkenthetők. Az „Intelligens energia – Európa” elnevezésű program keretében a Bizottság a bevált technológiai megoldások piaci bevezetését és terjesztését támogatja.

Háttér

Az Európai Unióban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csaknem egynegyede a közlekedésnek tulajdonítható. Ezért alapvetően fontos megoldást találni a közlekedésből származó szennyezőanyag-kibocsátás csökkentésére.

A közlekedésben felhasznált energia csaknem teljes egészében a kőolajból származik, ami azzal jár, hogy ebben a tekintetben az EU erőteljesen függ az importtól.

A biomasszából, tehát megújuló erőforrásból előállított bioüzemanyagok közvetlenül helyettesíthetik a fosszilis tüzelőanyagokat a közlekedésben, és egyszerűen bevezethetők az üzemanyag-ellátási rendszerekbe.

A bioüzemanyag-ágazat támogatása egyúttal új jövedelmi lehetőségeket is jelent a vidéki területek számára, és a fosszilis tüzelőanyagok hosszú távú kiváltásával hozzájárul a lisszaboni célkitűzések megvalósításához.

A bioüzemanyag-gyártás számos fejlődő országban gazdasági és környezeti haszonnal járhat, új munkahelyeket teremthet, csökkentheti az energiaimportra fordított kiadásokat, és új exportlehetőségeket nyithat meg. A bioetanol előállítása például lehetséges alternatívát kínál az európai uniós cukorágazat közelmúltban bevezetett reformja által közvetlenül érintett cukortermelő országoknak.

Az Európai Uniónak továbbra is támogatnia kell emellett a második generációs bioüzemanyagok, például a fa cellulóztartalmából előállított etanol, a Fischer–Tropsch-eljárással készülő biodízel és a bio-dimetil-éter kutatását.

http://ec.europa.eu/agriculture/biomass/biofuel/index_en.htm


Side Bar