Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT

IP/06/1332

Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2006

Ο Επίτροπος κ. Κυπριανού θα επισκεφθεί τη Βραζιλία προκειμένου να εξετάσει τα μέτρα ασφάλειας των τροφίμων που προορίζονται για εξαγωγή

Ο κ. Μάρκος Κυπριανού, αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή, πρόκειται να επισκεφθεί τη Βραζιλία από τις 9 έως τις 13 Οκτωβρίου προκειμένου να εκφράσει εκ νέου την αποφασιστικότητα της ΕΕ να εξασφαλίσει την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία των ζώων. Ο κ. Κυπριανού θα αξιοποιήσει την επίσκεψή του για να υπογραμμίσει το χρέος που έχουν οι αρχές της Βραζιλίας να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που προορίζονται για την Ευρώπη είναι απολύτως σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει αυστηρά μέτρα σχετικά με ορισμένα εμπορεύματα καταγωγής Βραζιλίας λόγω ανησυχιών σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία των ζώων και ο κ. Κυπριανού θα δώσει έμφαση στο γεγονός ότι ενδέχεται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική λύση των προβλημάτων που έχουν εντοπισθεί. Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής, ο κ. Κυπριανού θα συναντηθεί, μεταξύ άλλων, με τον υπουργό Γεωργίας της Βραζιλίας κ. Luis Carlos Guedes Pinto καθώς και με τον υφυπουργό Γεωργίας κ. Gabriel Alves Maciel. Θα επισκεφθεί επίσης ένα εργαστήριο ελέγχου υπολειμμάτων, ένα σφαγείο, ένα εργοστάσιο τόννου και ένα αγρόκτημα εκτροφής βοοειδών στο κρατίδιο του Goiàs.

Ο Επίτροπος κ. Κυπριανού υπογράμμισε: «Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων ορίζουν ότι οι εισαγωγές πρέπει να πληρούν τα ίδια υψηλά πρότυπα που απαιτούνται για τα προϊόντα της ΕΕ ή δεν θα γίνονται δεκτές στην αγορά μας. Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων πραγματοποιεί τακτικές επιθεωρήσεις στη Βραζιλία και η Επιτροπή παρακολουθεί με προσοχή τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι αρχές της εν λόγω χώρας προκειμένου να διορθώσουν οιεσδήποτε ελλείψεις. Εάν θεωρηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των τροφίμων ή την προστασία των καταναλωτών, η Επιτροπή έχει δείξει ότι δεν θα διστάσει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.»

Υπολείμματα

Προηγούμενες επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Βραζιλία από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) εντόπισαν ελλείψεις στους ελέγχους που διεξάγουν οι αρχές της Βραζιλίας στις εξαγωγές τροφίμων προς την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ανεπαρκών ελέγχων για κτηνιατρικά υπολείμματα σε ορισμένα εμπορεύματα. Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή απαγόρευσε ορισμένες εισαγωγές από τη Βραζιλία, όπως τις εισαγωγές μελιού και κρέατος θηραμάτων, και παρακολουθεί στενά την πρόοδο που σημειώνει η Βραζιλία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στους τομείς αυτούς.

Η Επιτροπή προτίθεται να αποσύρει την έγκριση των σχεδίων υπολειμμάτων για το χοιρινό κρέας, τα αιγοπρόβεια προϊόντα και το γάλα καθώς και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αν και τα προϊόντα αυτά δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν για άλλους υγειονομικούς λόγους. Όσον αφορά το βοδινό κρέας, το κρέας αλόγου, το κρέας πουλερικών και τις υδατοκαλλιέργειες, οι συμπληρωματικές εγγυήσεις που παρείχαν οι αρχές της Βραζιλίας κρίνονται επαρκείς για τη διόρθωση των σχετικών ελλείψεων. Εστάλη σαφές μήνυμα προς τις αρχές της Βραζιλίας ότι η αδυναμία επαρκούς εφαρμογής των εγγυήσεων αυτών με στόχο τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ΕΕ όσον αφορά τον έλεγχο των υπολειμμάτων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη περαιτέρω μέτρων. Οι αρχές της Βραζιλίας δεσμεύθηκαν να διορθώσουν την κατάσταση και βρίσκονται σε συχνή επαφή με την Επιτροπή σχετικά με τη δράση τους για το ζήτημα αυτό. Η επόμενη επιθεώρηση από το ΓΤΚΘ των ελέγχων που πραγματοποιεί η Βραζιλία για τα υπολείμματα έχει προγραμματισθεί για τις αρχές του 2007.

Αλιεία

Στο πλαίσιο της επιθεώρησης που πραγματοποίησε το ΓΤΚΘ τον Ιούνιο του 2006 εντοπίστηκαν προβλήματα που αφορούν τα πιθανά επίπεδα ισταμίνης σε προϊόντα αλιείας της Βραζιλίας, κακές συνθήκες υγιεινής στην παραγωγή αλιευτικών προϊόντων και αμφισβητήσιμες διαδικασίες έγκρισης των αλιευτικών εγκαταστάσεων της Βραζιλίας. Ως αποτέλεσμα, τα κράτη μέλη υποστήριξαν πρόσφατα την απόφαση της Επιτροπής να επιβάλει μέτρα ασφαλείας για προϊόντα αλιείας που προέρχονται από τη Βραζιλία (βλ. MEX/06/2509). Τα μέτρα αυτά επιτρέπουν τη συνέχιση των εξαγωγών με παράλληλη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών μέσω της επιβολής υποχρεωτικών δοκιμών για τα επίπεδα ισταμίνης. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή αποφάσισε ότι πέντε αλιευτικές εγκαταστάσεις στη Βραζιλία τις οποίες το ΓΤΚΘ έκρινε ότι δεν πληρούν τους κανόνες υγιεινής που ισχύουν στην ΕΕ πρέπει να αφαιρεθούν από τον κατάλογο των εγκαταστάσεων που έχουν λάβει έγκριση για εξαγωγές στην ΕΕ, επιπλέον εκείνων που έχουν αφαιρέσει οι αρχές της Βραζιλίας.

Ιχνηλασιμότητα

Η ιχνηλασιμότητα των ζώων είναι ένας περαιτέρω τομέας όπου η Επιτροπή απαίτησε από τις αρχές της Βραζιλίας να εντείνουν τους ελέγχους τους και να βελτιώσουν την ισχύουσα νομοθεσία. Η Βραζιλία διαβεβαίωσε την ΕΕ ότι εφαρμόζει τις συστάσεις του ΓΤΚΘ και ότι βελτιώνει το σύστημα που εφαρμόζει στον τομέα της ταυτοποίησης και ιχνηλασιμότητας των ζώων. Στο πλαίσιο πρόσφατων επιθεωρήσεων του ΓΤΚΘ, υπήρξαν στοιχεία που αποδεικνύουν την αναδιάρθρωση του τομέα αυτού και η Βραζιλία πρόσφατα εξέδωσε νέους αυστηρότερους νομοθετικούς κανόνες σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των ζώων. Η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά την εφαρμογή των νέων αυτών κανόνων και διαδικασιών κατά την επόμενη επίσκεψη του ΓΤΚΘ στη Βραζιλία.

Αφθώδης πυρετός

Επιπροσθέτως, η ύπαρξη κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε ορισμένες περιοχές τις Βραζιλίας οδήγησαν την ΕΕ στην απόφαση να απαγορεύσει τις εισαγωγές βοείου κρέατος από 3 επαρχίες της Βραζιλίας (οι οποίες καλύπτουν έκταση μεγαλύτερη από αυτήν της ΕΕ) και να απαιτήσει αυστηρή πιστοποίηση του βοείου κρέατος από τις περιοχές από τις οποίες επιτρέπονται οι εξαγωγές. Το ΓΤΚΘ διεξήγαγε πολλούς ελέγχους προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση της ασθένειας στη Βραζιλία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ισχύουσα απαγόρευση συνιστά επαρκή προστασία έναντι της εισόδου της ασθένειας στην ΕΕ μέσω των προϊόντων καταγωγής Βραζιλίας. Ωστόσο, η απαγόρευση των εισαγωγών μπορεί να επεκταθεί ανά πάσα στιγμή εάν η ασθένεια επεκταθεί σε άλλες περιοχές της Βραζιλίας.


Side Bar