Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV FI

IP/06/1326

Bruksela, dnia 6 października 2006 r.

Zrozumieć dostarczane obecnie treści medialne: Komisja rozpoczyna publiczne konsultacje w sprawie umiejętności korzystania z mediów

Ponieważ nowe technologie informacyjne i komunikacyjne umożliwiają łatwiejsze publikowanie, rozpowszechnianie oraz przekazywanie informacji praktycznie każdemu, umiejętność oceny prawdziwej wartości treści medialnych i dokonywania świadomych wyborów, czyli umiejętność korzystania z mediów, staje się coraz bardziej istotna dla aktywnego obywatelstwa i demokracji. Aby pielęgnować i udoskonalać umiejętność korzystania z mediów w erze cyfrowej, Komisja Europejska rozpoczęła dziś przeprowadzane na skalę UE badanie najlepszych praktyk, a jego wyniki i związane z nim propozycje będą przedmiotem komunikatu, który zostanie opublikowany w 2007 r. Celem kwestionariusza opracowanego na potrzeby badania jest zebranie opinii społeczeństwa na temat umiejętności korzystania z mediów w związku z technologiami cyfrowymi oraz informacji dotyczącej inicjatyw w zakresie komunikacji handlowej, filmu i Internetu. Termin przesyłania odpowiedzi upływa 15 grudnia.

Umiejętność korzystania z mediów ma obecnie tak istotne znaczenie dla aktywnego i pełnego obywatelstwa jak umiejętność czytania i pisania na początku XIX wieku” – stwierdziła Viviane Reding, Komisarz ds. Społeczeństwa Informatycznego i Mediów. „Ma ona również kluczowe znaczenie dla umiejętności poruszania się w nowym szerokopasmowym świecie treści dostępnym wszędzie i w każdej chwili. Dlatego spodziewam się, że rozpoczęte dziś konsultacje pozwolą na podkreślenie znaczenia dobrych praktyk na poziomie europejskim i określenie koncepcji inicjatyw podejmowanych w przyszłości.”

Umiejętność korzystania z mediów odnosi się do wszystkich środków przekazu, w tym telewizji i filmu, radia i nagrań muzycznych, mediów drukowanych, gier video, Internetu i innych nowych cyfrowych technologii komunikacyjnych. Ponieważ nowe technologie umożliwiają łatwiejsze publikowanie informacji praktycznie każdemu, umiejętność wyłapywania sensu bombardujących nas codziennie różnych wiadomości medialnych zaczyna mieć decydujące znaczenie w obliczu bezprecedensowej ilości informacji i treści dostępnych w sieciach szerokopasmowych. Na umiejętność korzystania z mediów składa się zbiór umiejętności polegających na zdolności docierania do obrazów, dźwięków i informacji, zdolności analizy i oceny ich oddziaływania oraz zdolności podejmowania świadomych wyborów pod ich wpływem. Umiejętność korzystania z mediów pomaga zatem obywatelom poznać, w jaki sposób media ukierunkowują ich wyobrażenia i przekonania, kształtują kulturę masową i wpływają na ich osobiste wybory, a także daje im możliwość krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów w sposób kreatywny tak, aby uczynić z nich rozważnych konsumentów i producentów treści.

Umiejętność korzystania z mediów również wspiera wolność słowa i prawo do informacji pomagając w tworzeniu i wzmacnianiu demokracji. Istnieje również związek między umiejętnością korzystania z mediów a lepszym stanowieniem prawa, ponieważ społeczeństwo posiadające taką umiejętność jest w stanie dokonywać własnych wyborów i ocen, a w związku z tym potrzebuje mniej szczegółowych przepisów ochronnych.

Jednakże umiejętności te muszą być pielęgnowane, a jednym z celów tego formularza jest opracowanie jak najlepszych sposobów służących temu celowi. Kwestionariusz składa się z czterech części: pierwsza zawiera ogólne pytania dotyczące umiejętności korzystania z mediów, natomiast trzy pozostałe części mają na celu zebranie informacji na temat inicjatyw i projektów w zakresie komunikacji handlowej, utworów audiowizualnych i Internetu.

Konsultacje będące uzupełnieniem prac ekspertów odbywających się obecnie pod przewodnictwem Komisji Europejskiej będą trwały do 15 grudnia. Wyniki konsultacji będą stanowiły podstawę dyskusji prowadzonych w szczególności w ramach grupy eksperckiej ds. umiejętności korzystania z mediów. Doprowadzą one do przyjęcia komunikatu Komisji w drugiej połowie 2007 r. W konsultacjach tych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony, w tym organizacje i przedsiębiorstwa sektora mediów, formalne i nieformalne instytucje edukacyjne, dostawcy treści i producenci, instytucje badawcze i instytucje kultury, organy stanowiące prawo oraz stowarzyszenia obywateli i konsumentów.

Inicjatywa Komisji dotycząca umiejętności korzystania z mediów stanowi integralną część jej ogólnej polityki mającej na celu wzmocnienie zaufania do treści internetowych i ich wykorzystania (zob. IP/06/1071, IP/06/1124, IP/06/672, IP/05/1261 i IP/05/98).

Szczegółowe informacje na temat konsultacji publicznych oraz dokument konsultacyjny dostępne są na podanej poniżej stronie: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm


Side Bar