Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PL

IP/06/1326

Bryssel 6. lokakuuta 2006

Kuinka ymmärtää tämän päivän mediasisältöä: komissio käynnistää medialukutaitoa koskevan julkisen kuulemisen

Uuden tieto- ja viestintäteknologian myötä kenen tahansa on entistä helpompi harjoittaa julkaisu- tai lähetystoimintaa tai viestintää. Kyky arvioida mediasisällön todellista arvoa ja tehdä tietoisia valintoja – eli niin sanottu medialukutaito – onkin olennaisen tärkeää aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian kannalta. Kehittääkseen ja parantaakseen medialukutaitoa digitaalisella aikakaudella Euroopan komissio käynnisti tänään EU:n laajuisen kyselyselvityksen alan parhaista käytännöistä. Komissio esittää selvityksen tulokset ja omat ehdotuksensa vuonna 2007 julkaistavassa tiedonannossa. Kyselyllä haetaan yleisön näkemyksiä digitaaliteknologioihin liittyvästä medialukutaidosta sekä tietoja kaupallisen viestinnän, audiovisuaalisen sisällön ja Internetin aloilla toteutettavista aloitteista. Vastausten määräaika on 15. joulukuuta 2006.

Medialukutaito on nykyään yhtä tärkeää aktiiviselle ja täysipainoiselle kansalaisuudelle kuin lukutaito 1800-luvun alussa,” totesi tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava komission jäsen Viviane Reding. ”Se on myös olennaisen tärkeää kaikille, jotka haluavat paneutua laajakaistaverkkojen tarjoamaan sisältömaailmaan, joka on saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Odotankin, että tänään aloitettu kuuleminen tuo esiin hyviä käytäntöjä Euroopan tasolla ja luo uusia ideoita tulevia aloitteita varten.”

Medialukutaito liittyy kaikkiin viestimiin, kuten televisioon ja elokuviin, radioon ja musiikkitallenteisiin, painettuun mediaan, videopeleihin, Internetiin ja muihin uusiin digitaalisiin viestintäteknologioihin. Koska uuden teknologian myötä kenen tahansa on helpompi harjoittaa julkaisutoimintaa, kyvystä suodattaa merkityksiä meitä päivittäin ympäröivistä erilaisista mediaviesteistä on tullut välttämätön taito, kun laajakaistaverkoissa on saatavilla ennen näkemätön määrä tietoa ja sisältöä. Lyhyesti sanottuna medialukutaidossa on kysymys taidosta hyödyntää, analysoida ja arvioida kuvien, äänien ja viestien vaikutusta, sekä siitä, että on tietoinen tästä vaikutuksesta valintoja tehdessään. Medialukutaito auttaa kansalaisia tunnistamaan, kuinka viestimet suodattavat näkemyksiä ja uskomuksia, muovaavat populaarikulttuuria ja vaikuttavat henkilökohtaisiin valintoihin. Se antaa kansalaisille eväät kriittiseen ajatteluun ja luovaan ongelmanratkaisuun, jotta he voivat olla harkitsevia sisällön kuluttajia ja tuottajia.

Medialukutaito tukee myös ilmaisunvapautta ja oikeutta saada tietoa. Tätä kautta se edistää demokratian rakentamista ja ylläpitämistä. Medialukutaidolla on myös yhteys parempaan sääntelyyn, koska medialukutaitoinen yhteiskunta kykenee tekemään itse omat arvionsa ja valintansa, eikä se siten tarvitse yhtä paljon yksityiskohtaisia suojaavia sääntöjä.

Tällaiset taidot vaativat kuitenkin tukea, ja tämän kyselyn tavoitteena onkin löytää parhaat keinot sen tarjoamiseksi. Kysely jakautuu neljään osaan: ensimmäinen sisältää yleisiä kysymyksiä medialukutaidosta, kun taas kolmessa muussa kerätään tietoja kaupalliseen viestintään, audiovisuaalisiin teoksiin ja Internetiin liittyvistä aloitteista ja hankkeista.

Kysely täydentää Euroopan komission johdolla toimivien asiantuntijoiden nykyistä työtä, ja se on avoin 15. joulukuuta 2006 saakka. Sen tulokset ohjaavat keskustelua erityisessä medialukutaitoa käsittelevässä asiantuntijaryhmässä. Tulosten pohjalta laaditaan komission tiedonanto vuoden 2007 jälkipuoliskolla. Kuuleminen on avoin kaikille osapuolille, kuten media-alan järjestöille ja mediateollisuudelle, virallisissa rakenteissa ja niiden ulkopuolella tapahtuvan koulutuksen edustajille, sisällöntuottajille, tutkimus- ja kulttuurilaitoksille, sääntelyviranomaisille sekä kansalais- ja kuluttajajärjestöille.

Medialukutaitoa koskeva aloite on kiinteä osa komission yleistä politiikkaa, jolla pyritään parantamaan luottamusta verkkosisältöön ja tämän sisällön hyödyntämistä (katso IP/06/1071, IP/06/1124 IP/06/672, IP/05/1261 ja IP/05/98).

Lisätietoja julkisesta kuulemisesta ja kuulemisasiakirja ovat saatavilla osoitteesta: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm


Side Bar