Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1257

Bruselj, 26. septembra 2006

Komisija potrdila pristop Bolgarije in Romunije k EU s 1. januarjem 2007 skupaj s sklopom strogih spremljajočih ukrepov

Danes je Komisija sprejela svoje končno poročilo o spremljanju napredka Bolgarije in Romunije pri pripravah na članstvo v EU. Na podlagi pomembnega napredka, ki sta ga državi dosegli, Komisija meni, da bosta obe sposobni prevzeti pravice in obveznosti članstva v EU s 1. januarjem 2007. Za reševanje težav na omejenem številu področij, na katerih bodo potrebna nadaljnja prizadevanja, Komisija predlaga sklop strogih spremljajočih ukrepov.

Maja 2006 je Komisija menila, da naj bi bili Bolgarija in Romunija s 1. januarjem 2007 pripravljeni na članstvo v EU, če odpravita več nerešenih vprašanj. Od takrat sta obe državi z daljnosežnimi prizadevanji obravnavali mnoge od izzivov. S tem sta se zadostno uskladili s prevladujočimi standardi in praksami znotraj Unije. Kar zadeva omejeno število nerešenih vprašanj, poročilo Komisije kaže, da ima EU na voljo dovolj popravnih orodij za zagotovitev zaščite interesov Unije in njenih državljanov.

Predsednik Komisije José Manuel Barroso je odločitev Komisije pospremil s komentarjem: „Prebivalcem in voditeljem Bolgarije in Romunije čestitam za ta zgodovinski dosežek. Naša objektivna ocena kaže, da pristop teh dveh držav po predvidenem časovnem razporedu s spremljajočimi ukrepi, ki jih predlagamo, ponuja priložnost za zaključitev pete širitve EU. Ta širitev je utrdila mir in prinesla večjo blaginjo v Evropi. To je prava odločitev za Bolgarijo in Romunijo ter prava odločitev za Evropo.“

Dejansko sta od maja obe državi uspešno rešili približno pol opredeljenih odprtih vprašanj. Na podlagi trenutnega razvoja dogodkov se lahko pričakuje, da bo večina preostalih vprašanj rešenih v prihajajočih mesecih[1].

Da bi se izognili kakršnim koli morebitnim tveganjem, je Komisija določila več ukrepov, ki bodo spremljali pristop Bolgarije in Romunije. Komisija bo vzpostavila mehanizem za sodelovanje in preverjanje napredka na področjih reforme pravosodja ter boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Za zaščito finančnih interesov EU je bila danes sprejeta posebna uredba o kmetijskih izdatkih. Pravila EU zagotavljajo celovite ukrepe za obvladovanje tveganj na področjih, kot je varnost hrane[2].

Komisar za širitev Olli Rehn je dodal: „Naš pristop je pošten in strog. Pošten, ker smo priznali doseženi napredek in pripisali zasluge tistim, ki so bili zanj odgovorni. Strog, ker smo v interesu Bolgarije in Romunije ter EU kot celote vzpostavili potrebni mehanizem za spremljanje obeh držav pri izvajanju njunih reform.“

Če bodo uspešno opravljeni še nezaključeni postopki ratifikacije v štirih državah članicah EU[3], bo 1. januarja 2007 pristop Bolgarije in Romunije v EU vključil 30 milijonov ljudi ter tako zaključil zgodovinski peti krog širitve EU in ustvaril Unijo s skoraj pol milijarde prebivalcev.
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_sept_2006_en.htm


[1] Za podrobnejše podatke o doseženih rezultatih in preostalih pomanjkljivostih glej MEMO/06/345 in MEMO/06/346.

[2] Za podrobnejše podatke o spremljajočih ukrepih glej MEMO/06/347.

[3] V Belgiji, na Danskem, v Nemčiji in Franciji.


Side Bar