Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1257

Bruksela, dnia 26 września 2006 r.

Komisja potwierdza przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE 1 stycznia 2007 r., wprowadzając jednocześnie pakiet surowych środków towarzyszących

W dniu dzisiejszym Komisja przyjęła ostateczne sprawozdanie monitorujące w sprawie przygotowania Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE. Zdaniem Komisji dzięki znacznemu postępowi dokonanemu przez oba kraje będą one w stanie przyjąć na siebie prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w UE z dniem 1 stycznia 2007 r. Jeśli chodzi o kilka obszarów, które wymagają dalszych działań, Komisja zaproponowała pakiet surowych środków towarzyszących.

W maju 2006 r. Komisja uznała, że „Bułgaria i Rumunia powinny do 1 stycznia 2007 r. być przygotowane do członkostwa w UE, pod warunkiem że zajmą się kilkoma nierozwiązanymi jeszcze problemami”. Od tego czasu oba kraje dokonały ogromnego wysiłku i poradziły sobie z wieloma wyzwaniami. Dzięki temu dziś w wystarczającym stopniu spełniają w obowiązujące w Unii standardy i kryteria. W odniesieniu do kilku wciąż nierozwiązanych problemów sprawozdanie Komisji pokazuje, że środki, jakimi dysponuje UE, zagwarantują bezpieczeństwo jej obywateli i samej Unii.

Przewodniczący José Manuel Barroso tak skomentował decyzję Komisji: „Gratuluję obywatelom i przywódcom Bułgarii i Rumunii tego historycznego osiągnięcia. Przeprowadzona przez Komisję obiektywna ocena wykazała, że przystąpienie tych dwóch krajów w planowanym terminie z zastosowaniem proponowanych środków towarzyszących jest szansą na dokończenie piątego rozszerzenia Unii, którego rezultatem jest trwalszy pokój i większy dobrobyt w Europie. Jest to właściwa decyzja zarówno z punktu widzenia Bułgarii i Rumunii, jak i z punktu widzenia Europy.”

Od maja obu krajom udało się podjąć skuteczne działania w około połowie obszarów określonych jako problemowe. Zważywszy na bieżące tempo prac można przypuszczać, że większość pozostałych kwestii zostanie rozwiązana w ciągu najbliższych miesięcy[1].

Jako zabezpieczenie przed ewentualnym ryzykiem Komisja ustanowiła środki towarzyszące przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do UE. Jednym z nich jest mechanizm współpracy i weryfikacji postępów w obszarze reformy wymiaru sprawiedliwości, zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej. W ramach ochrony interesów finansowych UE przyjęto dziś specjalne rozporządzenie dotyczące wydatków na rolnictwo. Unijne prawodawstwo przewiduje kompleksowe środki mające na celu zabezpieczenie przed ryzykiem, np. w obszarach takich, jak bezpieczeństwo żywności[2].

Komisarz ds. rozszerzenia, Olli Rehn, dodał: „Nasza postawa jest jednocześnie uczciwa i surowa. Uczciwa, ponieważ dostrzegliśmy i doceniliśmy dokonany postęp. Jest też surowa, ponieważ ustanowiliśmy niezbędne mechanizmy, które będą towarzyszyć Bułgarii i Rumunii na drodze reform, kierując się zarówno interesem tych dwóch krajów jak i całej UE.”

Jeżeli cztery państwa członkowskie[3], które jeszcze nie ratyfikowały traktatu akcesyjnego, dokończą proces ratyfikacji, wówczas 1 stycznia 2007 r. do Unii Europejskiej przystąpi 30 mln obywateli Rumunii i Bułgarii. Wydarzenie to zakończy historyczną, piątą rundę rozszerzenia Unii, która będzie teraz liczyła niemal pół miliarda obywateli.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_sept_2006_en.htm


[1] Więcej informacji na temat dotychczasowych osiągnięć i wciąż istniejących problemów można znaleźć w dokumentach: MEMO/06/345 i MEMO/06/346.

[2] Więcej informacji na temat środków towarzyszących można znaleźć w dokumencie MEMO/06/347.

[3] Belgia, Dania, Niemcy i Francja


Side Bar