Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1257

Brussel, 26 september 2006

Commissie bevestigt toetreding Bulgarije en Roemenië tot EU op 1 januari 2007 met pakket strenge begeleidende maatregelen

De Commissie heeft vandaag haar laatste monitoringverslag over de stand van de voorbereidingen van Bulgarije en Roemenië op het EU-lidmaatschap goedgekeurd. Gezien de solide vooruitgang die is geboekt, is de Commissie van mening dat beide landen op 1 januari 2007 in staat zullen zijn de rechten en plichten van het EU-lidmaatschap op zich te nemen. Voor het beperkte aantal gebieden waar verdere inspanningen nodig zijn, stelt de Commissie een pakket strenge begeleidende maatregelen voor.

In mei 2006 meende de Commissie dat Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007 gereed zouden zijn voor het EU-lidmaatschap, mits zij nog resterende vraagstukken zouden aanpakken. Beide landen hebben sindsdien intensieve inspanningen geleverd en veel van de resterende problemen aangepakt. Daardoor is de situatie nu voldoende in overeenstemming met de normen en praktijken die in de Unie gelden. Ten aanzien van het beperkte aantal nog uitstaande problemen blijkt uit het verslag van de Commissie dat de EU over voldoende garanties beschikt dat de belangen van de Unie en haar burgers worden beschermd.

In zijn commentaar op het besluit van de Commissie zei voorzitter Barroso: “Ik feliciteer het volk en de leiders van Bulgarije en Roemenië met deze historische prestatie. Uit onze objectieve beoordeling blijkt dat de toetreding van deze twee landen volgens het vastgestelde tijdschema, met de begeleidende maatregelen die wij voorstellen, een kans is om de vijfde uitbreidingsronde van de EU tot een goed einde te brengen. Deze uitbreidingsronde heeft de vrede in Europa bestendigd en meer welvaart gebracht. Dit is de juiste beslissing voor Bulgarije en Roemenië en de juiste beslissing voor Europa.”

De twee landen hebben sinds afgelopen mei ongeveer de helft van de openstaande probleemgebieden met succes aangepakt. Gezien het tempo waarin dit is gebeurd, kan redelijkerwijs worden verwacht dat de meeste resterende problemen de komende maanden zullen worden opgelost[1].

Om mogelijke risico’s te voorkomen, heeft de Commissie een aantal maatregelen vastgesteld om de toetreding van Bulgarije en Roemenië te begeleiden. Er wordt een mechanisme opgezet voor samenwerking en toetsing van de vooruitgang op het gebied van de hervorming van het justitiële stelsel en de bestrijding van corruptie en de georganiseerde misdaad. Om de financiële belangen van de EU te beschermen, is vandaag een speciale verordening voor landbouwuitgaven goedgekeurd. De EU-regels voorzien in brede maatregelen om risico’s te voorkomen op gebieden als de voedselveiligheid[2].

Olli Rehn, eurocommissaris voor uitbreiding, voegt hieraan toe: “Onze aanpak is eerlijk en streng. Eerlijk, want we erkennen dat vooruitgang is geboekt en uiten daarvoor onze waardering. Streng, want we hebben noodzakelijke mechanismen opgezet om Bulgarije en Roemenië bij hun hervormingen te begeleiden, wat in het belang is van beide landen en ook van de EU in haar geheel.”

Het toetredingsverdrag moet nog in vier lidstaten[3] van de EU worden geratificeerd. Wanneer het zover is, doen op 1 januari 2007 met de toetreding van Bulgarije en Roemenië 30 miljoen mensen hun intrede in de EU. Daarmee is de historische vijfde uitbreidingsronde van de EU tot een goed einde gebracht en zal de Unie bijna een half miljard inwoners tellen.
Zie voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_sept_2006_en.htm


[1] Zie MEMO/06/345 en MEMO/06/346 voor verdere details over de bereikte resultaten en de resterende tekortkomingen.

[2] Zie MEMO/06/347 voor meer details over de begeleidende maatregelen.

[3] België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk.


Side Bar